Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Homøopati – en ægte holistisk helbredelsesmetode

8. maj 2016 - Homøopati
Af: Karolina Nørby
Homøopati – en ægte holistisk helbredelsesmetode artikel af Karolina Nørby

Klassisk homøopati – grundlagt i Tyskland for 215 år siden – er en meget udbredt form for komplementær medicin. Det kaldes komplementær i stedet for alternativ, fordi den er fuldkommen uskadelig at bruge, ikke blot alene i stedet for konventionel medicin, men også, når det er nødvendigt, sammen med den. I rigtig mange tilfælde er det tilstrækkeligt med udelukkende homøopatisk behandling. Homøopati kan bruges til behandling af næsten alle tilstande – fysiske såvel som psykiske.

Navnet ”klassisk homøopati” er opstået for at tilkendegive, at homøopatien anvender den oprindelige metode som dr. Samuel Hahnemann (homøopatiens grundlægger) beskrev. En klassisk homøopatisk behandling er altid baseret på en indgående samtale (af cirka 2 timers varighed), og homøopaten vælger ét homøopatisk middel efter lighedsprincippet på baggrund af helhedsindtrykket af patienten, dvs. både det fysiske og det psykiske.

*Homøopaten giver kun ét homøopatisk middel ad gangen og i minimal dosis.

Homøopatisk behandling er baseret på naturlige lægemidler, de er fremstillet af udtræk fra stoffer, som stammer fra plante-, dyre-, eller mineralriget. Alle præparaterne er stærkt fortyndede og doseres ud fra et princip om, at "Lige kan med lignende helbredes” (dvs. Lighedsprincippet). De homøopatiske lægemidler fremstilles af farmaceutiske producenter og er blevet afprøvet på raske mennesker.

Homøopati er ikke kun betegnelse for en meget fortyndet og potenseret lægemiddel.

Virkelig homøopatisk bliver det først når, når det ordineres og indtages efter Lighedsprincippet.

Homøopatien baseres på en ægte holistisk model af den menneskelige organisme. Når kroppens energisystem er bragt i balance, begynder vores immunforsvar og all andre systemer at fungere bedre. Homøopati er derfor en naturlig behandlingsform, der benytter sig af specialfremstillede midler til stimulering af immunforsvaret.

Det homøopatiske syn på symptomer

Den traditionelle medicin behandler symptomer frem for årsag. Disse symptomer fjernes, dæmpes eller undertrykkes ved medicinsk behandling. Man ser sygdom som noget udefrakommende, en fjende, og behandlingen går ud på, at fordrive og bekæmpe denne fjende. Der bliver ofte anvendt krigsterminologi for at betegne behandlingsforløbet. Betegnelsen ”anti-” indgår derfor ofte i den medicinske fagjargon – fx antibiotika, antiinflammatorisk, antikolinergika, antihistamin, antidepressiv, antipsykotisk, antihypertensiva, mm. Sådan er det når man er i krig. Symptomerne fjernes ved at give medicin eller ved at bortoperere dem. Man plejer at ”zoome ind” og koncentrere sig udelukkende af den del af kroppen, hvor symptomerne er mest tydelige.

Dette syn på behandling står i stærk kontrast til den homøopatiske tankegang. Her antager homøopaten, at sygdommen har sin oprindelse i en ubalance i organismen. Den er dermed mere modtagelig over for visse sygdomme. Det er derfor logisk at stimulere på en individuel tilpasset

måde samt styrke organismen, så den igen er i stand til selv at komme i balance og tilpasse sig. Denne opfattelse hviler på grundtanken om, at organismen (med rette stimulation) selv er i stand til at genoprette balancen, hvis den er kommet i ubalance. Det er denne evne, som skal trænes.

Under den homøopatiske behandling, ”zoomer” homøopaten ofte ud for at se på hele patienten i en større sammenhæng. På den måde kan homøopaten sikre, at hun har forståelse for det enkelte symptom, men også for sygdomsårsager og sammenhænge mellem de forskellige symptomer – fysiske såvel som psykiske.

Homøopaten ser derfor mennesket som en helhed. Hvert menneske behandles individuelt. Kommer patienten med en kronisk hovedpine er det for homøopaten lige så vigtigt at se på, hvad patientens livssituation, hans følelsesmæssige-, fysiske- og almentilstand mm er, som at se på, hvordan hovedpinen er.

Homøopater mener ikke at sygdom og symptomer optræder isoleret, men er overordnet udtryk for hele mennesket.

Den homøopatiske model

Homøopatiske midler stimulerer vores immunforsvar til at holde sygdom på afstand. Som allerede nævnt, vil en homøopat tage hensyn til alle symptomer, også mentale og følelsesmæssige ændringer, og bruger disse oplysninger til at foretage en vurdering af den individuelle helbredstilstand samt eventuelle ubalancer. Den homøopatiske model er udviklet gennem mange århundreder, og den gør os i stand til at forstå hvordan vores symptomer relaterer til hinanden. I moderne medicinsksprog kaldes dette fænomen for ”psykosomatisk” sammenhæng.

Under den homøopatiske behandling er både objektive og subjektive symptomer meget vigtige. En del patienter kommer med symptomer, som de oplever meget tydeligt og som de føler sig meget generede af. På trods af forskellige undersøgelser hos lægen, har de fået at vide, at de ”ikke fejler noget” eller symptomerne forklares som værende psykiske uden at der følger nogen behandlingsstrategi med. For homøopaten er lige præcis patientens subjektive symptomer, der er meget værdifulde, for at kunne finde et passende homøopatisk middel.

Det er de følgende homøopatiske principper, der gør, at behandlingen bliver homøopatisk:

  • Lige kurerer lige = Lighedsloven. Det der fremkalder sygdom, kan også helbrede den ved at stimulere kroppen på en blid, men også individuel tilpasset måde.

  • Minimum dosis – Man bør indtage så lidt medicin som muligt.

  • Et middel ad gangen – Der må aldrig ordineres mere end ét enkelt middel ad gangen.

Ved at forstå kroppens signaler, kan man fremme helbredelsen. Voldsomme symptomer er tegn på, at kroppen er stresset og har brug for en behandling, der støtter immunforsvaret.

Symptomerne er kroppens budbringere, som vi skal lære at tyde.

Ifølge den homøopatiske sygdomsopfattelse producerer kroppen i første omgang symptomer der, hvor det kan skade organismen mindst. Fjerner man bare symptomer uden at helbrede hele organismen, er der fare for, at symptomerne kan fortrænges eller undertrykkes. Homøopatien betragter hele personen og ser betændelsesreaktionerne som synlige symptomer på en forstyrrelse, der ligger dybere i organismen. Patientens energi er forstyrret på en særlig måde, og et homøopatisk middel med samme specifikke frekvens kan hjælpe organismen til at genoprette sin egen balance.

Det er vigtigt at understrege, at homøopatien ikke må forveksles med en del andre behandlingsmetoder, som udadtil ligner homøopatien. Disse metoder (heilpraktik, antroposofisk medicin, blomster Bach medicin, mm) er fjerne slægtninge til homøopatien, men ikke er klassisk homøopati. Selv om disse behandlingsmetoder oprindeligt har været inspireret af den homøopatiske metode, repræsenterer de ikke homøopatien til fulde. Som et eksempel af forskelligheden skal der her nævnes det faktum, at de benytter sig primært af diverse blandingsprodukter, såkaldte kompleksmidler. Kompleksmidlerne indtages af patienten i store doser – ofte dagligt og i flere uger. Det er meget normalt, at patienten indtager op til 10-15 forskellige produkter. Kompleksmidlerne bliver ordineret på baggrund af et bestemt symptom/ en diagnose og ikke nødvendigvis på helhedsbilledet. Selv om de fleste af metoderne benytter sig af homøopatisk medicin som en del af behandlingsforløbet, må de ikke betragtes som klassisk homøopati.

Homøopatiens udbredelse

Der er på verdens plan udført et stigende antal af randomiserede, dobbeltblindede forsøg, der viser homøopatiens virkning i behandlingen af akutte såvel som kroniske lidelser.

Klassisk homøopati er en integreret del af det offentlige sundhedssystem i forskellige Europæiske lande, herunder Tyskland, Frankrig, England, Schweiz, mm. Homøopati er den alternative behandlingsform, der indtager første pladsen i Belgien, Frankrig, Holland, Norge og Schweiz og anden pladsen i Sverige, Tyskland og Italien (Johannesen, 1995)*.

En dansk undersøgelse viser, at klienter erfarede sidegevinster af den homøopatiske behandling de havde oplevet. De fik det generelt bedre både fysisk og psykisk (Andersen & Eldov, 1995)**.

Homøopatien i Danmark

Der er et stigende antal patienter herhjemme, som vælger at opsøge en klassisk homøopat. Inden for det seneste år har 27 procent af den voksne befolkning modtaget én eller flere former for alternativ behandling, deriblandt homøopati. Det svarer til omkring 1,2 mio. danskere. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Her har 13.797 danskere i 2013 svaret på spørgsmål om alternativ behandling.

Homøopati Instituttet er den eneste uddannelsesinstitution i Danmark, hvor man kan uddanne sig og blive eksamineret homøopat eller tage Grunduddannelsen i homøopati.

Uddannelsen i Klassisk Homøopati ved Homøopati Instituttet er det oplagte valg for den, der ønsker at få en dyb holistisk forståelse af mennesket og dets udvikling i sundhed og sygdom. Man

lærer et fantastisk effektivt behandlingssystem, som kan være til glæde og gavn for en selv, ens familie eller i ens praksis.

Grunduddannelsen tager et år. Uddannelsen giver en meget grundig introduktion til den homøopatiske behandlingsmetode og system. Eleverne lærer de homøopatiske grundprincipper samt de største homøopatiske lægemidler, både ved teoretisk gennemgang samt praktisk arbejde med cases.

Diplomuddannelsen i homøopati tager tre år, og har til formål at uddanne ansvarlige, professionelle og dygtige klassiske homøopater, der opfylder de danske (RAB) og de internationale (ECCH) krav til homøopater.

Uddannelsen i homøopati er derfor det oplagte valg, hvis du er interesseret i:

  • At lære at behandle dig selv, dine nærmeste og dine klienter på en individuel, dybdegående, skånsom og bivirkningsfri måde

  • At hjælpe andre og dig selv med at få det bedre – fysisk, psykisk og mentalt

  • At støtte og hjælpe andre med at opnå større selvindsigt, livsglæde og livskvalitet

Din organisme har nøglen til at helbrede sig selv! Besøg os på: www.homeopati-instituttet.dk.

Næste hold på Grunduddannelsen i homøopati starter allerede i august 2016.

*Johannesen, H.. (1995). Alternativ behandling i Europa: Udbredelse, brug og effekt – et litteraturstudie. Sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ behandling, København.

**Andersen. H. E., & Eldov, P. (1995). Klassisk Homøopati og dens brugere. Institut for samfundsfarmaci. Danmarks Farmaceutiske Højskole.

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 4.0 af 5. 4 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

kom 'back to basic' med chakrasystemet. Artikel af Mariakaisa
Chakra - 2. marts 2018
Af: Mariakaisa

Chakrasystemet er et mange mange tusinde år gammelt system. Og i den grad må man sige at det er back to basic, uden alle mulige...

Back to basics i parforholdet. Artikel af pia Torp
Parterapi - 2. marts 2018
Af: Pia Torp

Det er ikke umuligt at genfinde kontakten i parforholdet, men det kræver, at begge er enige om at begynde på en ny rejse sammen;...

Back to basic og få en sund livsstil. Kan du spise dig rask? Artikel af Siff Frost
Ernæring - 2. marts 2018
Af: Siff Frost

Jeg hørte til morgen en professor slå et slag for kost og motion. Han fortalte, hvordan vores dna ikke er skabt til den livsstil,...

Få dine hormonbalance ”Back to Basic”
Hormoner - 2. marts 2018
Af: Helle Læssøe

Der tales i disse år meget om hormoner. Nogen har omtalt det, som det ”nye sort” inden for velvære, helbred og sundhed. Måske...

Find vej til dit blueprint! Artikel af Rikke Anderberg
Spinal Release Terapi - 2. marts 2018
Af: Rikke Anderberg

At finde vej gennem overbevisninger, trosretninger, kultur, arv og vaner er et inspirerende arbejde, og jeg gør det hver dag og...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Nyhedsbrev

GRATIS Online magasin

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+