Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Numerologi og healing

6. January 2018 - Numerologi
Af: Estel Ehvass
Numerologi og healing. Artikel af Estel Ehvass

Numerologien er mest kendt for navneskifte. Men numerologi er først og fremmest et meget præcist system af psykologiske arketyper, som beskrives via tallenes vibrationer. At kende din egen medfødte numerologiske essens, er måske den vigtigste og dybeste form for healing, fordi den går helt ind på sjæleplanet.

ET ARKETYPESYSTEM TIL HEALING AF SJÆLEN

Numerologien kan hjælpe os til at forstå vores allerdybeste essens, fordi numerologiens vibrationsinddeling går helt ind på sjæleplanet og beskriver vores dybeste livslektioner, karma og livsformål.

Numerologi er det mest dybe psykologiske system af arketyper, som jeg er stødt på i mit liv.

Jeg har altid været fascineret af personlighedssystemer baseret på arketyper, og har derfor studeret alt fra Jung til astrologi, græske guder, enneagrammet, tarot, mayaernes kvadrantsystem, og andre endnu mere esoteriske (og ukendte) essenssystemer.

I numerologi er hver arketype baseret på vibrationer, som kan kombinere sig i det uendelige, ligesom når farvet lys mødes og skaber nye farver.

Ethvert menneskes medfødte numerologiske essens er derfor så komplekst som et kosmisk maleri.

DINE MEDFØDTE NUMEROLOGISKE ESSENSTAL – SJÆLENS HYLSTER

Dine medfødte essenstal kommer af din fødselsdato, måned og år, og samspillet mellem disse tal danner dine såkaldte skæbnetal og din samlede numerologiske essens.

Din numerologiske essens fortæller om dit unikke livsformål, dine særlige talenter, styrker og udfordringer, samt genveje til mere glæde, spiritualitet, succes og flow.

Vi er alle født med bestemte tal i vores numerologiske essens, som gør at vi er påvirket af bestemte vibrationer. Når du kender til dine egne medfødte tal, har du en dyb viden om dit vibrationsmæssige potentiale.

Dvs. både dine højere tilstande, talenter, styrker og unikke visdom. Men også dine personlige faldgruber, dine skygger, dine triggers, samt de lave følelsesmæssige tilstande, tendenser, mønstre og livsomstændigheder, som du måske lider mest under.

Derfor er numerologi frem for alt et healingssystem, som du kan bruge til at forstå dig selv.

Gennem dine medfødte tal kan man også afdække de vigtigste temaer, som du vender tilbage til igen og igen. Nogle temaer stammer helt tilbage fra tidligere inkarnationer, som du bærer med dig ind i dette liv.

Når du kender dine medfødte tal, er det som et landkort, der guider dig i at leve ud fra dit eget højest mulige potentiale og højeste vibration, som du rummer.

HVAD ER DET AT LEVE FRA EN HØJ ELLER LAV VIBRATION?

Du kender allerede dine højere og lavere vibrationer gennem dine følelser.

Vi har alle tendenser til forskellige følelser, som vi oplever igen og igen gennem livet.

Nogle har meget vrede, andre har tendens til depression, eller bliver nemt usikre og bange.

Nogle bliver enormt sociale og kærlige, når de vibrerer højt, mens andre bliver mere indadvendte og får en masse geniale idéer, når de vibrerer højt.

Vi er alle forskellige i vores numerologiske essens, og dette afspejles i vores eget medfødte ”landkort” over følelsesmæssige udfordringer og styrker, som vores numerologiske essens er.

Numerologi handler om selvhealing og om at løfte sine vibrationer til finere niveauer.

Numerologi handler ikke kun om at skifte navn.

Det er også en dyb healing og bevidstgørelse af vibrationerne i dine medfødte essenstal, som viser de vigtigste livstemaer, cyklusser, styrker, talenter og karma i dette liv.

VIBRATIONEN STYRER ALT I UNIVERSET – OG I DIG

Alt, der eksisterer, vibrerer med en bestemt frekvens. Det er selve vibrationen bagved alting, ”selve kimen”, som numerologien beskæftiger sig med.

Fælles for alle de store religiøse fortællinger er, at ”ordet” – eller vibrationen - kom først. Den oprindelige lyd-vibration er kilden, hvorfra alting i universet udgår. Sådan er det også i vores eget lille mikrokosmos.

Det er vibrationen, der skaber vores tanker, følelser, tendenser, vaner, oplevelser og udkommet helt ned på det fysiske plan i form af sundhed eller sygdom. Fællesskab eller ensomhed. Kærlighed eller had. Rigdom eller fattigdom. Succes eller fiasko.

Og alle de forskellige grader derimellem.

Alt, der sker for dig i livet, er udtryk for en oprindelig ”kim” af vibration, der kommer fra dit eget indre.

Som små ”miniguder” skaber vi konstant, baseret på loven om vibration og resonans.

Uanset om det er noget positivt eller negativt, så skaber vi hele tiden. Det kan ikke undgås og er selve livsprocessen. Det bedste, vi kan gøre, er derfor at blive mere bevidste om denne skabelsesproces i os selv og nyde den kosmiske leg i fulde drag.

EN HØJT OG EN LAVT VIBRERENDE VARIATION AF DEN SAMME FØLELSE

Alle tallene i din medfødte essens rummer et stort potentiale,, for at din sjæl kan vokse og lære. Enhver vibration har et stort spektrum, og derfor er ingen vibrationer absolutte negative og andre absolut positive.

Ethvert tal i numerologien er som et mikrokosmos, der indeholder alle mange følelser, tilstande, oplevelser, som alle er en variation inde i den samme grundklang.

Allerede i vedaerne, som er de ældste hinduistiske skrifter, beskrives forskellen på høje og lave vibrerende udgaver af den samme følelse, i det som kaldes teorien om RASA’erne. Rasa kan oversættes fra sanskrit til et mix mellem ordene ”vibration, følelse og smag”.

Rasaerne fortæller om, at enhver grundfølelse både har en højt og en lavt vibrerende udgave.

Numerologien ser på samme måde ethvert tal, i en positiv og opløftet form, og i en lavtvibrerende og negativ form.

En talvibration er ligesom et par briller, vi kan tage af og på, og som viser hele verden med en bestemt farvetone. Du kan opleve mange interessante ting ved at kende dine forskellige par briller og vide, hvornår du tager dem af og på, og hvordan du nogen gange har flere par på samtidigt.

DET HØJESTE POTENTIALE AF DINE MEDFØDTE SJÆLSKVALITETER

Ved at blive bevidst om dine tal, ved du mere om, hvad du selv indeholder og kan blive bevidst om, at du trækker de positive kvaliteter ud af tallet.

Et godt eksempel er grundfølelsen vrede, som de fleste mennesker kender til. I vores kultur forstår vi følelsen vrede som en lav vibration. Men den kan faktisk vibrere både højt og lavt.

Du kender sikkert vrede på en negativ og destruktiv måde, som laver koks i systemet med stresshormoner og adrenalin i kroppen, som igen kan give fysiske ubalancer og ubehag. En helt igennem ubehagelig og lavtvibrerende følelse.

Men der findes også en form for ”guddommelig vrede”, hvor man er optændt af et højere mål, som man brændende (ligesom vreden er brændende) kan gå efter.

Med selve vredens kraft kan man svinge sig selv op i en høj ”guddommelig vrede”, der med ildens transformationskraft kan ændre tingenes tilstand.

Hvis du har talvibrationen 18/9 i din medfødte essens, og du er i en svær periode, vil du sikkert have tendens til at knokle, lukke ned, være vred, måske egoistisk, og se tingene fra et konkurrerende synspunkt. Det er den lave ende af tallet 18/9.

I den højere ende af 18/9 er du som en kriger, der kæmper for lyset og aldrig giver op, du er trofast, modig og din ild er som et brændende guddommeligt lys, til stor inspiration for andre omkring dig.

Lad os tage endnu et eksempel, tallet 16/7.

16/7 er et ekstremt spirituelt tal, når man har det i sin medfødte essens. Mange spirituelt søgende har tallet med sig, og mange af dem har nogle unikke kvaliteter i at guide andre i at forstå, hvad spiritualitet er.

I sin positive form handler tallet om at se ind bagved den fysiske verden og være i kontakt med evigheden. Her er der ingen frygt for at dø eller miste, fordi der er en dyb visdom om, at intet nogensinde kan tages fra os, fordi vi er alt. Den høje variant af 16/7 er derfor en medfødt evne til at være utilknyttet og føle sig fri af verdens begrænsninger og den modstand, der ligger på det fysiske plan.

Men 16/7 i den lavere ende af skalaen handler derimod om frygten for at miste – det kan være sine kære, eller det man har bygget op i livet. Derfor kan der være tendens til at være meget frygtstyret, samt at knokle i et forsøg på at kontrollere den verden, man er så bange for skal ramle sammen om ørerne på en.

Når du kender til dine medfødte essenstals styrker og begrænsninger, kan du bedre manøvrere gennem livet ud fra den høje ende af skalaen.

Ved at forstå dine essenstal giver numerologien dig nøglerne til at bryde igennem til næste niveau og gøre dig fri af unødvendige slør og begrænsninger.

HEALING AF GAMLE TEMAER

Når du kender dine tal i deres høje og lave vibration, kan du selv heale gamle temaer, som før var mere ubevidste.

Når du har evnen til at vide, ”ah, det er de og de tal, der trigger på den her situation”, så er vejen til balance meget mere overskuelig.

Alle vores vigtigste livstemaer kan aflæses i vores medfødte tal, og hvordan de spiller sammen. Vores barndoms stærkeste grundfølelser kan ses, og det samme kan vores mentale strategier til at håndtere dem.

Du kan på den måde få en dyb forståelse af dig selv.

En numerologisk essenstolkning er et landkort, som kan guide dig på din rejse gennem livet, hvor du ved, hvad du skal være opmærksom på, og hvad der trigger hhv. de positive og negative aspekter frem af dine medfødte tal.

DINE UNIVERSELLE HEALINGSPERIODER

Ud fra numerologien kan du også se de tidspunkter, hvor der er mest universel healing til rådighed for dig til at slippe det, som skal slippes, for at du kan komme tættere på din sjæl. Det ses i det som kaldes årstalsrækkerne sammenholdt med det, som kaldes dine skæbnerytmer.

Du kender sikkert det, at i nogle perioder af livet er du fuld af ny energi. Ikke bare energi, men det er som om, at du er mere fri. I numerologien kan man se perioder, hvor tingene kan være svære, fordi man arbejder med at slippe gamle ting. Man kan også se perioder, hvor der energi på at komme ind i sit fulde potentiale og vokse til næste niveau. Den viden kan du også bruge til at heale dig selv.

DINE KARMISKE FORBINDELSER

En anden meget vigtig og dyb healingsproces i numerologien kan kickstartes ved at kende sine karmiske forbindelser, som du finder blandt dine nære relationer. De karmiske forbindelser er relationer, med ekstra meget energi på, da der ligger en ”kontrakt” fra sjæleplanet om at lære bestemte karmiske lektier af hinanden.

Det er en genvej til større harmoni i dine nære relationer, men også en vigtig brik i at forstå dig selv, og hvorfor du er, som du er. Forholdet til dine nærmeste relationer og hvad I skal lære af hinanden, kan også aflæses af jeres essenstal. Derfor er det meget healende at kende til hver relations styrker, faldgruber og issues og blive støttet i at lære de vigtigste karmiske lektier. Når karmaen er opløst forvandler en karmisk relation sig enten til en meget harmonisk og opløftende relation, eller den slipper, så man vil være helt fri af forholdet.

NUMEROLOGIEN – EN DYB OG SPIRITUEL REJSE

Den dybeste numerologiske proces sker selvfølgelig, hvis du selv kender numerologien og kan bruge den i dit eget liv. På vores uddannelse til professionel numerolog er der mange, som tager uddannelsen for at lære sig selv bedre at kende, som en spirituel udviklingsvej. Viden om hvordan vibrationerne virker, kan konstant bidrage til mere selvindsigt, mere flow, at se nye muligheder og udvide ens horisont for, hvad der er muligt at opnå i livet.

At være numerolog er altså ikke kun en jobbeskrivelse, men en måde at leve på i mere harmoni med de kosmiske, universelle love og med en gradvist dybere forståelse af, hvordan vibrationerne virker i kroppen, sindet og i vores energisystem.

Det starter altid med dig selv, og vejen til din egen sjæls dybeste potentiale. For kun ved at kende vejen kan du vejlede andre på den mest dybe måde.

Du kan starte med at tage mit gratis online kursus i numerologi, hvor du bl.a. vil finde ud af, hvad dine to vigtigste tal er fra din egen numerologiske essens.

Du finder kurset her

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 4.9 af 5. 8 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+