Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

MOOLA Handelsbetingelser

moola.dk det alternative univers

Handelsbetingelser

Betingelser

Velkommen til MOOLA

MOOLA missionen er at udbrede kendskabet til naturlig sundhed, holistisk livsstil og alternativ behandling og give interesserede nem adgang til at finde behandlere, artikler, events og information om alternative behandlingsformer.

Dette åbner mulighed for, at MOOLA hjælper behandlere og andre interessenter i det alternative univers, som gerne vil profilere sig for omverdenen på dette område, til at oprette en profil på moola.dk og deltage på forskellig vis i missionen, bl.a. ved at købe et MOOLA medlemsabonnement med forskellige medlemsfordele, -rettigheder og -ydelser.

Det forudsættes, at alle medlemmer holder en sober tone i al kommunikation og agerer i henhold til almindelig god skik og brug i adfærd, handlinger og events, som involverer MOOLA.

Betaling

Din indbetaling foregår over en sikker, godkendt SSL-krypteret forbindelse. Betalingen posteres på dit kontoudtog som “Moola” og er godkendt af Nets (tidl. PBS).
Du køber ydelsen af Moola I/S, Værkstedsgården 8, Albertslund CVR 35907300. Den angivne pris på shop-siden er vist som inklusive moms (brutto) eller eksklusive moms (netto+moms) og indeholder ikke eventuelt betalings- og kortgebyr til dit pengeinstitut.
I særlige tilfælde, og kun efter forhåndsaftale med MOOLA, kan MOOLA produkter, ydelser og abonnementer købes med bankoverførsel og udstedelse af faktura/kvittering manuelt. Ved køb af abonnementydelser er samme regler for betaling/opsigelse gældende.

Moola abonnement

Når du køber et Moola medlemskab er det som abonnement. Abonnementperioden fremgår af shop-siden. Det kan f.eks. være med træk på dit kort hver måned (månedsabonnement) eller et årligt træk (årsabonnement). Det vil sige, at abonnementet løber indtil du siger det op, se nedenfor under "Opsigelse af abonnement".

Accept af abonnementsbetingelser 

Ved din tilmelding bekræfter du, at du er minimum 18 år, og du accepterer, at Moola I/S må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Det købte abonnement fornyes automatisk én periode ad gangen. 
Ved tilmelding og efterfølgende automatiske abonnementbetalinger modtager du en kvittering på mail, og du kan følge abonnementbetalingerne via kontoudtog fra dit pengeinstitut. Du får også en mail-advarsel, hvis dit betalingskort er udløbet til en given abonnementbetaling, og dit abonnement ikke kan trækkes. Det er dit ansvar at meddele kortudløb til MOOLA. Manglende betaling, på grund af kortudløb eller andet, betragtes ikke som en opsigelse af abonnementet.

Opsigelse af abonnement

Dit medlemskab kører i abonnement indtil du selv siger det op. Du kan til enhver tid opsige dit løbende abonnement til udløb af den periode, du har betalt for. Herefter vil der ikke blive hævet penge fra abonnementet mere. Opsigelsen skal ske skriftligt til salg(at)moola.dk.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Indmeldelsen er bindende til abonnementet opsiges. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for første abonnementperiode og efterfølgende abonnementhævninger, medmindre abonnementet i mellemtiden er opsagt, jf. ovenstående regler for opsigelse.

Procedure for abonnementshævning

Det løbende abonnement bliver fornyet periode for periode. Hvis du starter dit abonnement på et opstartstilbud eller kampagne, vil der efter tilbuddets udløb fortløbende blive trukket det beløb, du har bundet dig til. Ved første hævning af et abonnement reserveres et lille beløb på dit betalingskort svarende til én enhed i den pågældende valuta for at verificere, om de indtastede kortoplysninger er korrekte. Dette beløb hæves ikke, men reserveres kun i en kort periode. Hver gang der hæves det af dig godkendte beløb, vil du modtage en email kvittering.

Fortrydelsesret

Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du tager dit abonnement/din serviceydelse i brug i samme øjeblik du gennemfører købet på moola.dk. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du inden for 14 kontakte kundeservice (kontakt@moola.dk) for at informere, at du har fortrudt dit køb. Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling.

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres. Dit abonnement vil som hovedregel blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres, men dette er ikke at betragte som en opsigelse. Fejler en betaling, kontakter vi dig derfor, så du får mulighed for at opdatere dine kortoplysninger.

Indhold af abonnement

Et abonnement giver adgang til en række fordele, som ellers ikke er tilgængelige på moola.dk, f.eks. oprettelse af en profil på siden med forskellige informationer, adgang til at skrive egne artikler og få dem publiceret i MOOLA magasinet mv. Moola I/S forbeholder sig ret til at ændre såvel priser, produkter og ydelser som indholdet af et medlemskab/abonnement uden varsel. En sådan ændring påvirker ikke abonnement- og betalingsbetingelserne.

Materialelevering

Såfremt købet indeholder adgang til oprettelse af profil, at skrive artikler eller andet, har medlemmet selv ansvaret for at levere nødvendige og færdigtbearbejdede materialer. Materialeomfang fremgår typisk af beskrivelsen på abonnementtypen i shoppen, og omfatter f.eks. teaser- og profiltekster, fotos, logo, videolinks mv. MOOLA er ikke pligtig at læse korrektur, tjekke links eller andet før publicering.
MOOLA sætter profiler og artikler mv. op på basis af det leverede materiale. Leveres en aftalt artikel f.eks. ikke inden deadline, kan medlemmet ikke kræve at få artiklen med i det pågældende nummer af MOOLA, og der må i givet fald etableres en ny artikelaftale. Samme forhold gælder, hvis medlemmet med kort frist ønsker at fremskynde eller udskyde publiceringen af en artikel til et andet nummer end det aftalte.

Manglende eller forsinket levering af materiale

Et abonnement starter på købsdatoen, jf. kvittering for køb. Manglende levering af materiale rykker eller udvider ikke abonnementperioden. Med andre ord, jo før materialet leveres, jo før får medlemmet fuldt udbytte af sit abonnement og sin profil på MOOLA.

Ekstra ydelser

Ønsker et medlem ydelser, som ikke er omfattet af abonnementet, f.eks. redigering af profiltekster, artikler, annonce- og bannerdesign, grafisk arbejde generelt, videoproduktion, ny hjemmeside, webmasteropgaver og søgemaskineoptimering af egen hjemmeside (SEO) eller andet, tilbyder MOOLA at udføre disse opgaver mod betaling. Omfang og beløb aftales specifikt for hver opgave.

Ansvarsfraskrivelse

MOOLA kan på ingen måde blive holdt ansvarlig for det udtryk, medlemmerne giver på MOOLA, i form af tekster, fotos, videoer eller på anden måde. Det er altid medlemmets eget ansvar, moralsk såvel som juridisk over for tredjemand, at overholde gældende god tone, love og regler, f.eks. med hensyn til markedsføringsloven, varemærkeregistrering, anprisninger, patenter mv.
I henhold til ovenstående forbeholder MOOLA sig til enhver tid ret til at nægte modtagelse, afvise, slette, redigere, ændre og tilpasse ethvert materiale, som leveres til MOOLA, samt hele medlemsprofiler med tilhørende artikler mv., uden at dette påvirker eventuelt aftalt pris, abonnement eller anden økonomisk faktor.

Teknisk platform

Den tekniske platform for MOOLA konceptet og moola.dk drives og vedligeholdes af tredjepart. MOOLA kan derfor ikke holdes ansvarlig for tekniske hændelser, så som servernedbrud eller andet som betyder, at f.eks. medlemsprofiler mv. ikke vises eller vises korrekt i kortere eller længere tid. Samme forbehold tages for shop- og betalingsfunktionalitet samt andre uforudsigelige problemområder, som MOOLA ikke er herre over, herunder force majeure.

Eventuelle tvister

Eventuelle tvister afgøres som udgangspunkt gennem direkte dialog mellem parterne, for at finde en fælles løsning. Dette kan føre til mægling med inddragelse af uvildig tredjepart eller, hvis alt går i hårdknude, til retslig afgørelse. Eventuelle tvister vedr. MOOLA aftaleforhold afgøres ved relevant dansk myndighed eller ret.

 

 

 

 

 

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+