Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Mind Release Terapi

moola.dk acces Bars

Mind Release Terapi

At frigøre sig fra tankemønstre kan være en stor mundfuld, da vi hver tilbringer meget tid med de samme kollegaer, venner og familie og ikke alle omkring os, er ligeså omstillingsparate som du selv. Et lille træk mod en anden livsstil eller et andet formål kan forvirre dine nære omgivelser, som sikkert vil fortælle dig, hvordan de synes du skal forblive, for at de selv kan føle ro og stabilitet.

Mind Release er et redskab til at se anderledes på den måde du er i livet på. Hvilke tanker har du ”fået” af dine forældre? Hvilke tanker har du om dig selv? – Hvad tror du andre tænker og forventer af dig?

Hvordan kigger du på det halvfyldte glas?

Mind Release er en frigørende spørgeteknik der går dybere end den almindelige coaching. Da din måde at tænke på smitter af på din kropsholdning, kan det være en fordel at kombinere Release Terapierne.

Mind Release er et mix af Psykologi, Enneagrammet, filosofi og knyttes sammen med vores kultur, tradition og religion. Resultatet er et bedre helbred, et bedre selvværd og en større selvtillid og en forståelse af hvordan dit ønske om retningen i livet, bliver forstyrret af dine tankemønstre.

Mind Release kan også bruges i parterapi.

Rikke Anderberg

Adresse:Skriv en mail til Center For Kropsbevidsthed Besøg Center For Kropsbevidstheds hjemmeside Besøg Center For Kropsbevidsthed på Facebook

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+