Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Al udvikling starter med bevidsthed om skyggen

6. October 2017 - Skyggearbejde * Personlig udvikling
Af: Lisbeth Olesen
Al udvikling starter med bevidsthed om skyggen. Artikel af Lisbeth Olesen

Forestil dig, at du sidder på en restaurant. Du er i selskab med 5 andre deltagere fra en netværksgruppe. I er nogle stykker, der valgte at fortsætte et godt netværksmøde med at gå ud og spise sammen bagefter. Da tjeneren kommer med regningen, siger hende, der sidder først for: "Skal vi ikke bare dele regningen med 6. Så betaler jeg det hele nu med mit kort, og I kan bare mobilepaye mig bagefter?"

En af de andre siger: "Jo, lad os da bare gøre det. Det er nok ikke helt skævt. Alle fik da rødvin, ikke!". De andre smiler, nikker og rækker ud efter deres telefoner, klar til at overføre beløbet, så snart hun har divideret det samlede beløb med 6.

Din situation er, at du selv skulle køre hjem og har derfor kun drukket et glas rødvin til maden. Du takkede nej til mere rødvin og oplyste grunden, da der blev spurgt, om vi ikke skal bestille en flaske rødvin mere. Vi har det jo lige så hyggeligt! Og du var heller ikke en af dem, der fik en caprihina til velkomstdrink, men har drukket vand.

Hvordan reagerer du i situationen?

  1. Du smiler, nikker og betaler straks ligesom resten af selskabet og tænker ikke mere over det. Du har dine tanker på, at det har været en meget hyggelig aften, hvor snakken har flydt frit, nært og personligt. I er virkelig kommet tættere på hinanden, og det er rigtig rart.
  2. Du smiler, nikker og betaler ligesom resten af selskabet og tænker resten af vejen hjem i bilen, at det var da ikke helt fair. Du føler dig uretfærdigt behandlet af de andre og tænker, at det er underligt, at der ikke var nogen, der sagde noget. Da du kommer hjem, brokker du dig til din kæreste og er stadig lidt muggen indeni, da du står og børster tænder. Du går halvforurettet i seng og undrer dig stadig over, hvor uopmærksomme andre mennesker kan være.
  3. Du smiler, nikker og siger, at du gerne vil betale for det glas rødvin, som du fik af den første flaske. Du beder om at se regningen, finder ud af, hvad en flaske rødvin koster, dividerer den med 6 og regner dig selv frem til, hvad du skal betale. Du bemærker, at en velkomstdrink koster 86 kr. og tænker, at dem, der fik velkomstdrink, selv skal betale for den.

Ovenstående er en virkelig hændelse fra mit eget liv.

Jeg valgte løsning nr. 1 og det føltes SÅ godt i situationen!

Netop fordi jeg ved med mig selv, at skyggesiden - den side af min personlighed, som jeg helst ikke vil være, og som jeg derfor ofte ser udfolde sig hos andre, eller som jeg ville ønske at andre udviste noget mere - i dette tilfælde "nøjeregnende" stadig er en del af mig, og noget som jeg kan vælge at lytte til, men som jeg kan tøjle. Jeg ved godt, hvor den skygge stammer fra i min historie. Men det er historie og jeg har god indsigt og forståelse for min tilbøjelighed. Her, hvor jeg står nu i livet, har jeg et valg, fordi jeg er bevidst om skyggesiden. Jeg kan gøre det, der føles rigtigt for mig i den aktuelle situation set i forhold til den sammenhæng, jeg indgår i. Min skygge styrer mig ikke ubevidst, som den tidligere gjorde.

Vi har alle muligheden for at træffe et valg i forskellige situationer, hvis vi er bevidste om, hvilke værdier, overbevisninger og karakteregenskaber, der styrer os. Vi kan vælge at sige og/eller gøre noget i nuet, der understøtter den måde, som vi ønsker at leve vores liv nu og fremover. Vi kan vælge, om det er bedre at tie stille og sætte noget andet i forgrunden af vores tankebaner. Alt hvad vi gør, skaber følelser inden i os. Så vi har stor indflydelse på, hvordan vi har det rent følelsesmæssigt via den adfærd, som vi udviser.

Alt det, vi ikke vil være

Jeg har ikke altid haft accept af min skyggeside eller den adfærd, som nøjeregnende, grænsende til smålig eller grådig, resulterede i. Jeg kunne ikke altid lide mig selv for at holde øje eller holde regnskab med ting. Nogen gange var det selvfølgelig en fordel, for så blev jeg ikke snydt, men andre gange ville jeg gerne være sådan en, der var mindre optaget af "lige for lige" og mere ubekymret i tillid til, at det sikkert ville gå op i den sidste ende. For 10 år siden ville løsning nr. 2 være foretrukken strategi, og derfor blev der brugt unødig og negativ energi på at ærgre sig over andre mennesker. Jeg var ikke bevidst om, at det handlede om, at jeg selv skulle tage ansvar og begynde at stå mere op for mig selv.

Så kom der en periode i forbindelse med min uddannelse til psykoterapeut, hvor løsning 3 kom i anvendelse. Det medførte undrende blikke fra omgivelserne, og jeg skulle rumme at blive oplevet som nærig, selvhævdende og sommetider direkte stridbar. Det var hårdt arbejde at "face skyggen", og det gjorde, at jeg temmelig hurtigt fik udviklet egenskaber som selvrespekt, selvretfærdighed og ærlighed både overfor mig selv og andre.

I dag står jeg et sted, hvor jeg kan vælge frit. Vil jeg trække mig og sige "pyt" til situationen eller mig selv indeni, vil jeg være ærlig og nøjeregnende eller vil jeg netop gøre det modsatte af "at gå i små sko".

Skyggearbejde handler om at blive bevidst om det hele, både de lyse og de mørke sider af personligheden, for at erkende og turde være med det hele som et helt menneske. At erkende at alle egenskaber har eller har haft en værdi.

Alle egenskaber har en værdi

Hvis man er nøjeregnende, så undgår man at føle sig snydt. Hvis man er ærlig og giver udtryk for sine behov, så er det nemmere at føle sig tilfreds. Hvis man er mistænksom, så spotter man hurtigere falskhed. Hvis man er skeptisk, så bliver man ikke så nemt manipuleret med. Hvis man ikke er respektfuld overfor sig selv, så er det svært at opnå andres respekt - og det inviterer til at tage stilling og gå i gang med en form for personlig udvikling for at styrke selvrespekten f.eks. ved at lære at sætte grænser og være mere tydelig i sin kommunikation frem for at være tvetydig eller selvudslettende.

De dårlige følelser har et budskab til os

Hvis vi føler os krænkede eller uretfærdigt behandlede, måske ligefrem udnyttede, så er det en information til os selv om, at vi ikke kender eller hævder vores grænser godt nok. At vi kan blive bedre til at eje vores personlige rettigheder som menneske f.eks. retten til at blive behandlet med respekt og værdighed.

Hvem lader du bestemme i dit liv?

Hvis vi ikke er bevidste om os selv og vores skyggesider - og kan sætte ord på alt det vi ikke vil være - så styrer skyggen os ubevidst. Vi har reelt ikke særlig stor indflydelse på, hvad vi gør eller netop ikke gør i en konkret situation. Når vi bagefter reflekterer over vores indre tilstand, kan vi opleve, at vi ikke er tilfredse med udfaldet. Så bliver alt det, vi ikke vil være, netop det vi er. Skyggen såkaldt "klæber" til os, uden at vi er opmærksomme på det i situationen, fordi vi ikke har taget ejerskab for alt, hvad vi er. Skyggearbejde handler i høj grad om at skabe nærvær til sig selv.

Alle ønsker at være mere nærværende

I min praksis som privatpraktiserende psykoterapeut møder jeg ofte kvinder, der ønsker at være mere nærværende. At være mere tilstede i nuet blandt andet for at stå mere ved sig selv og være en god udgave af sig selv. Gevinsten ved at være mere nærværende er, at vi er mere bevidst opmærksomme i nuet. Det øger muligheden for at få sagt og gjort det, som vi ønsker at sige og gøre i en given situation. Hvilket giver den positive gevinst, at vi bruger mindre tid på at ærgre os over alt det, som vi ikke fik sagt og gjort, ligesom vi med større selvtillid kan lægge en eventuel tilbøjelighed til at bekymre sig om fremtiden på hylden. Når du bekymrer dig om fremtiden, så har du ikke opmærksomhed på nuet, og så bruger du bagefter tid på at slå dig selv oveni hovedet, netop fordi du ikke var nærværende, fordi du havde dine tanker ude i fremtiden. Det er en dårlig cirkel, der kan brydes. Det handler om at være tilstede og gøre det, som skal gøres med bevidsthed, eksempelvis når vi træffer vigtige beslutninger eller står i en situation, hvor vi skal lære nyt. Og det kan læres!

Hovedparten af tiden (op til 95-98% af tiden) er det vores underbevidsthed, der styrer vores handlinger. Så reelt set har vi ikke ret stor mulighed for at overveje, hvad vi sætter forrest i køen, når de forskellige strategier og handlemuligheder, der er lagret i underbevidstheden gennem livet, kæmper om pladsen.

En måde, du kan træne bevidst opmærksomhed på, er at sætte et kryds på hånden, og når du kigger på det, så tag en dyb vejrtrækning og ret dit fokus på den situation, som du aktuelt befinder dig i. Brug dine sanser. Kig, lyt, mærk, smag og lugt.

Bare vær dig selv

Så en sætning som "Du skal bare være dig selv" eller "Kom som du er" duer ikke. Medmindre du har kastet lys på dine skyggesider og har ryddet så meget op på de indre linjer, at uhensigtsmæssige strategier, tendenser til overkompensation eller dårlige vaner er dig bevidst, som noget du kan sætte i baggrunden. Ellers styrer din underbevidsthed dine handlinger og du kan komme til at benytte gamle strategier, som ikke giver de ønskede resultater. Al din livslange erfaring er lagret i din underbevidsthed, og nogle af erfaringerne har måske overskredet sidste salgsdato og er slet ikke brugbare mere. Sagt med andre ord, du har altid muligheden for at skabe dig selv og blive det menneske, som du ønsker at være. Personlig udvikling er livslang læring - så længe du orker det.

Al udvikling starter med bevidsthed

Alt det, som vi ikke er bevidste om, har vi ikke mulighed for at udvikle eller påvirke.

Der findes 2 veje til at blive mere bevidst om dig selv:

  1. Prøv at skifte position, så du ser på dig selv udefra. Du kan også prøve at hæve dig op i et helikopterperspektiv over en situation med andre og forsøge at se og opleve dig selv med andres øjne. Hvad bliver du opmærksom på? Lyt til dine ord, dit tonefald, stemmeleje og talehastighed. Se på dig selv, din kropsholdning, dit blik og din attitude. Er der noget, der ikke er, som du ønsker, eller som forstyrrer helhedsindtrykket? Hvad kan/vil/tør du begynde at gøre noget mere af, for at blive mere dig selv som det autentiske menneske, du har potentiale for at være?
  2. Du kan også spørge andre mere direkte eller bede andre om at give dig en tilbagemelding eksempelvis på, hvordan du virker, eller hvordan de bedst vil beskrive dig. Prøv at stille spørgsmålet "Hvilke 3 ord synes du er mest beskrivende for mig?" til dine veninder, kolleger, din kæreste, mv.

Og tag stilling til om svarene stemmer overens med det, som du ønsker at være kendt for. Og begynd så at gøre mere af det, som du ønsker skal kendetegne dig som menneske. Måske får du også nogle meget positive tilbagemeldinger - såkaldt "lyse skygger" - som du ikke selv har taget fuldt til dig. Det handler om at eje det hele, både de positive og negative egenskaber.

Og hvis du ønsker at ændre noget, så kræver det en adfærdsændring fra din side. Handling skaber forvandling!

Vi kan ikke forandre andre, men vi kan påvirke andre med vores adfærd og kommunikation.

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 5.0 af 5. 5 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+