Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Energier og flow med numerologi

1. December 2017 - Numerologi
Af: Milliecentt Rosamunde
Energier og flow med numerologi. Artikel af Milliecentt Rosamunde

Numerologi er en ældgammel videnskab, der via tal og bogstaver arbejder med energier og vibrationer. Tal og bogstaver er fra et numerologisk synspunkt et udtryk for en bestemt vibration. Dybest set er ingen vibrationer hverken gode eller dårlige, da alt blot eksisterer og følger sin naturlige udvikling.

Men tingene bliver mere komplicerede, når begreber som karma og skæbne vikles ind i energierne.

Karma og skæbne udstikker nogle bestemte retninger, som vores numerologiske essens og vores navne fortæller om.

Numerologi handler rigtig meget om karma og skæbne, men samtidig hermed handler numerologi om flow. Arbejdet som numerolog er ofte at være en slags formidler for at genoprette et flow.

Intet er tilfældigt. De energier, du har med dig numerologisk via din fødselsdato og via dine navne, de energier som udgør dig, er ikke blot tilfældigt udvalgt.

Dine energier er særligt udvalgte til lige præcis dig, så du kan opleve lige præcis de ting, som det er meningen, du skal opleve, for at du kan lære lige præcis de lektioner, du har ønsket, inden du kom herned i dette liv.

Det, som du måske oplever som et slags blokeret flow, er ofte et udtryk for et potentiale for læring.

Hvis du oplever gang på gang at stå i den samme problemstilling, støde panden mod muren gang på gang, så er det dybest set universet, der prøver at fortælle dig, at lige her, da har du mulighed for at lære noget vigtigt. Ofte så trasker vi mennesker rundt og rundt i de samme problemer igen og igen. Vi accepterer mødet med den samme udfordring igen og igen og erkender, at det kan nok ikke være anderledes.

Energier og flow – den forandringsskabende numerologi

Men hvad hvis det kunne være anderledes?

Numerologien har, modsat mange andre spirituelle indsigtsgivende discipliner, et potentiale for at skabe ikke bare indsigt, men også forandring.

Når du ikke formår at ændre på en bestemt situation, så er det aldrig fordi, du ikke er god nok. Du gør altid og hele tiden det bedste du kan – det er en grundpræmis for mennesket. Når du ikke formår at transformere noget du har et ønske om at transformere, så handler det altid om, at der er noget, du ikke ved endnu, der er noget du ikke har fanget eller forstået eller en information, du ikke har kunne omsætte til handling.

Din numerologiske essens er som din sjæls dna. Den fortæller om, hvad meningen med dette liv er for dig. Her ligger information omkring dine livsformål, dine livslektioner, dine ressourcer, dine udfordringer og meget mere.

Dine navne fortæller om de omstændigheder, du møder i dette liv. Du har modtaget lige præcis de navne med lige præcis de energier, så du kunne få en bestemt oplevelse. Dine navne kan indsættes i det man i numerologien kalder for et numeroskop. Dit numeroskop er at se som en bestemt frekvens, der tiltrækker alt som er lig den – nøjagtig som en radio der er indstillet på en bestemt frekvens og modtager signaler, der matcher den frekvens.

Din numerologiske essens udregnes på baggrund af din fødselsdato og er altid perfekt. Man kan ikke være født på et forkert tidspunkt og have en dårlig essens. Du er skabt på det perfekte tidspunkt.

Dine navne og dit numeroskop kan skabe udfordringer for, hvordan og hvorledes du kan udleve dine livsformål og mestre dine livslektioner.

Såfremt dine navne ikke er i harmoni med din numerologiske essens, så kan du opleve, at flowet i dit liv er blokeret, måske på et livsområde, måske på flere livsområder.

Når jeg som numerolog arbejder med det numerologiske navneskift, så er det altid et arbejde, der handler om at genoprette det naturlige flow fra klientens numerologiske essens.

Som mennesker lærer vi gennem kontraster. Vi lærer omkring kærlighed ved at opleve ikke-kærlighed, vi lærer om varme ved også at opleve kulde.

Det er derfor meget normalt, at vi har haft oplevelser i vores liv, der dybest set sætter os i en position til at opleve og mestre det diametralt modsatte.

Dine navne afgør, hvor du placerer dig henne i forhold til, om din essens og særligt din grundenergi støttes eller ej. Din numerologiske essens er en sammensat størrelse, den vigtigste energi er dog altid grundenergien som udregnes på baggrund af selve datoen, du er født på.

Hjælper dine navne dig til et flow?

Her er en lille oversigt som kan hjælpe dig med at snuse til om din grundenergi er i overvejende balance eller ubalance.

I tabellen nedenfor ses grundenergien ved tallene 1-9. Til højre ses hvordan grundenergiens karaktertræk kan komme til udtryk ved modsætningspar. De modsætninger, jeg her har noteret, er udtryk for hver sin ende af et spektrum, så du kan prøve at mærke ind i, hvor på det spektrum du ligger i din livsoplevelse.

Sådan udregnes dine tal:

Den vigtigste energi er den som kaldes grundenergien.

Den vigtigste energi i den numerologiske essens er grundenergien.

Grundenergien er dagen du er født på – den fortæller noget om dig, din personlighed, dine karaktertræk og dit livsformål i dit liv. Det er grundenergien som har størst betydning for hvilket numeroskop du kan få – altså hvilke navnevibrationer du har gavn af, som kan støtte dig i dit livsformål.

Eksempel på udregning af en numerologisk grundenergi:

Fødselsdato: 13-06-2010I denne udregning er det udelukkende dagen, du er født på, som er interessant, dvs. datoen d. 13. i det her tilfælde, du skal lægge sammen til du får ét tal, sådan her:13 = 1+3 = 4Denne person er altså en 4’er i sin grundenergi og skal kigge under 4-tallet herunder.

4-tallet bærer på et livsformål og en livslektion.

Hvis du kunne tænke dig at læse mere om de numerologiske grundenergier og livsformål og livslektioner, så kan du ganske gratis modtage en e-bog herom på her

Du kan også tjekke, hvordan din årsenergi har det.

Eksempel på udregning af en numerologisk årsenergi:

Fødselsdato: 13-06-2010
I denne udregning er det udelukkende året du er født i, som er interessant, dvs. Hele tallet 2010 i det her tilfælde, du skal lægge sammen til du får ét tal, sådan her:
2010 = 2+0+1+0 = 3
Denne person er altså en 3’er i sin årsenergi og kan også kigge under 3-tallet herunder.

Dit navn påvirker hvilken ende af det spektrum, som din livsoplevelse befinder sig i. Hvis dit navn støtter godt op om din numerologiske essens, så mærker du mest til grundenergien i balance. Hvis dit navn ikke støtter dig, så vil du mærke den ende af dit spektrum, som er et vibrationsmæssigt match til din grundenergi eller fx din årsenergi i ubalance.

Når dine navne er i harmoni med dig, skrues der op for den, du er inderst inde. Det betyder, at det bliver lettere at være dig. Navneskiftet skaber grundlag for en dyb og naturlig anerkendelse af dine særlige kvaliteter – alle de ting, som er dig, bliver lettere at rumme, fordi du får adgang til hele spektret.

Grundenergi

Balance – Ubalance

1

Positiv – bekymret
Lederen – knokler pga. mangel på uddelegering af opgaver
Ambition – perfektionisme
Tillid til at det rette lander i rette tid – kontrollere en proces

2

Indlevelsesevne – hypersensitiv
Nydelse – forvirring
Glæde og sjov – manglende jordforbindelse
Følsomhed – Melankoli

3

Ambition – kontrol/perfektionisme
Medfølelse – utilgængelig
Nuancer giver vækst – alt er enten-eller
Tage ansvar for egne handlinger – skabe drama

4

Nye indfald, vækst – stagnation
Følsomhed – nærtagende
Nysgerrighed – rebel
Selvværd – Håbløshed

5

Easy going – tager tingene tungt
Fokus på nuet – kontrollere fremtid
Impulsivitet – manglende jordforbindelse
Mærker kroppens signaler – numbness

6

Selvomsorg – selvudslettende
Netværk/grupper – isolation
Eventyr – stagnation
Givende relationer, grupper – problemer med grænser i relationer

7

Spiritualitet – lukker ned eller har skygge på intuition
Kreativ skabertrang – rastløshed
Sensitivitet – nærtagende
Tillid og selvværd – ingen tiltro til egne evner

8

Krop, hjerte og sind i balance – enten eller tilgang
Ligeværd – martyr
Passion – fanatisme
Nærvær i relationer – bærer nag

9

Styrke – afmagt
Kropsbevidsthed – numbness
Spiritualitet – lukker ned eller har skygge på spiritualitet
Følelsesmæssig autenticitet – holder følelser inde, temperament

Det er dog meget vigtigt at huske på, at vi hele tiden og altid i dette liv er vores numerologiske essens.

Vi kan alle opleve i forbindelse med en krise eller personlig proces at ryge i ubalance for en stund.

Selv med et højtfrekvent numeroskop og navne kan vi alle opleve, at vores numerologiske essens kan støje i perioder. Det handler om, at vi alle er mennesker her på jorden, og perfektion er uopnåeligt. Som mennesker er vi hele tiden i en form for proces – det er en dans i flow, men vi kan føle det, som om vi ryger ud af flow og ind i flow igen. Din numerologiske essens udtrykker, at du er menneske, og selv med et rent numeroskop lærer du hele tiden. Det numerologien kan, er at støtte din numerologiske essens, så du har flere ressourcer til din rådighed, at du bliver mere dig, som den du i sandhed er.

Find en numerolog nu

Hvilken numerolog skal varetage dit numerologiske navneskift?

Der findes mange forskellige numerologer i Danmark. Titlen som numerolog er ikke beskyttet, enhver kan i teorien kalde sig for numerolog. I Danmark er der mange dygtige og certificerede numerologer. Instituttet for Numerologi har til formål at samle certificerede numerologer under den beskyttede titel Match Numerolog, så det i fremtiden bliver lettere at se, hvem der reelt er uddannet i numerologiens visdom, og hvem der ikke er det. Her finder du en oversigt over certificerede Match Numerologer, der er uddannet til at varetage dit numerologiske navneskift.

Match Numerolog Uddannelse

Match Numerolog Uddannelsen – Danmarks professionelle numerolog uddannelse under Instituttet for Numerologi

En uddannelse i numerologien er ikke udelukkende teoretisk, men er i lige så høj grad en praktisk uddannelse, der giver dig konkrete færdigheder, som du kan bruge på tværs af mange ting i dit liv. Herudover så søger jeg altid at trække tråde mellem andre spirituelle grene som astrologi, feng shui, meditation, krystaller og engle, så den dybe forståelse af numerologi kan indfinde sig.

Match Numerolog Uddannelsen (MNU), er en komplet uddannelse i den klassiske numerologi og en transformerende rejse. Dit liv bliver aldrig det samme igen.

MNU har halvårlig opstart. Læs mere her

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 5.0 af 5. 5 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+