Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Brug anerkendende kommunikation med den nye tids børn

2. August 2019 - Coaching
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard
Brug anerkendende kommunikation med den nye tids børn. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard

I disse år oplever vi flere og flere børn, som har svært ved at indordne sig under de gældende rammer i f.eks. skole og institution. Børn, som reagerer mere voldsomt og intenst, end vi er vant til, på det, som vi opfatter som "normale" måder at gøre tingene på. Og samtidig børn, som kræver (gode) forklaringer på, hvordan alting hænger sammen, og som besidder kompetencer og indsigt, som er forud for deres alder, set med traditionelle øjne.

Vi har mange forskellige betegnelser og diagnoser for disse børn. Mange af dem antyder, at der er noget i vejen med børnene. Men der er meget, der tyder på, at vi skal til at forstå disse børn som repræsentanter for den nye højtvibrerende energi, som er i gang med at etablere sig på Jorden. En energi, hvor alt, der ikke er sandt og (k)ærligt ikke kan eksistere. En samlende betegnelse for de mange ”utilpassede” børn kunne være den nye tids børn eller ny-energi-børn.

Disse børn kommer med en bevidsthed, som på mange måder ligger et godt stykke over den gennemsnitlige bevidsthed her på planeten. De kaldes inden for spirituelle kredse bl.a. krystalbørn. Et navn, der fortæller om den klare og højt-vibrerende bevidsthed, som de fødes med. Og som betyder, at de reagerer på alt, der er ”mudret”, uklart og på anden måde lavt-vibrerende. Og den slags er der jo en del af i det ”almindelige” menneskelige samvær, som stadig har rødder i den gamle energi. Det gælder i både skole, institution og familie.

Børnene viser os det inhumane, ukærlige og ufølsomme

En af de mange gaver, som den nye tids børn kommer med her midt i energiskiftet på Jorden, er at vise os det inhumane, det ukærlige og det ufølsomme i vores måder at gøre tingene på.

Hver gang, der ikke er et ægte nærvær, hver gang vi skøjter hen over følelsesmæssige reaktioner med u-empatiske lappeløsninger, hver gang vi ikke får taget barnet alvorligt og hver gang vi voksne ikke fremstår ægte og autentisk over for børnene, så reagerer de - og ofte voldsomt. De tilbyder os på den måde hjælp til at få øje på, hvor vores automatpilot trænger til opgradering og finjustering, så den passer bedre til den nye energis vibration, som jo i sin grundessens er en kærligheds-vibration.

Så ingen tvivl, i mit sind i hvert fald, om at vi virkelig har brug for børnenes guidning, hvis vi vil tilpasse os selv og de systemer, vi skaber i familie og samfund, til den nye energi. Børnene er i langt bedre kontakt med nuets og fremtidens energi-vibration, end vi voksne er.

Men hvordan kan vi etablere et samarbejde med børnene, så vi kan støtte dem i at dele ud af de gaver, som de er kommet med? Og så vi i samarbejde med dem kan begynde at skabe mere humane og (k)ærlige systemer og samværsformer i overensstemmelse med den nye energi?

De 3 principper i anerkendende kommunikation

Et godt fundament er de 3 principper i anerkendende kommunikation. Hvis vi lader disse 3 principper være den røde tråd i vores kommunikation, hjælper vi både os selv og børnene med at skabe et mere anerkendende og empatisk samvær. Og dermed en mere human og kærlig basis for nye sam-skabelsesprocesser børn og voksne imellem.

De 3 principper er:

1. Jeg øger min opmærksomhed på det, der fungerer

2. Jeg er autentisk og tydelig omkring mine egne følelser og behov

3. Jeg er nysgerrig og interesseret i barnets følelser og behov.

Med princip 1 viser vi, at vi anerkender de kvaliteter og gaver, som børnene kommer med, så de ikke kommer til at føle sig forkerte. Ved at øge opmærksomheden på det, der fungerer, er vi med til at sikre, at samspillet ikke bliver præget af alt for mange "nej'er" og et for stort fokus på det, der ikke fungerer. En risiko, der ofte er til stede i samspillet med den nye tids børn, fordi de reagerer så voldsomt og kompromisløst på noget – i vores øjne – harmløst og ”almindeligt”, som blot får tingene til at glide. Deres reaktioner besværliggør vores rutiner og vaner, hvilket kan være et stort irritationsmoment i en travl hverdag.

Når vi er opmærksomme på at italesætte og værdsætte barnets positive handlinger og karakteregenskaber, og når vi øver os i at finde gaven - også i de reaktioner, der besværliggør hverdagens rutiner - er vi med til at styrke et sundt og balanceret selvværd hos barnet. Den bedste basis for at udvikle den selvkærlighed, som mange af vi voksne ønsker, vi havde lært som små, og som uden tvivl er et af de væsentligste grundelementer i livet i den nye energi.

Med princip 2 står vi tydeligt og stærkt i os selv, så de budskaber, vi sender ud, er hele og sande. Noget, de nye børn har særlig meget brug for, da de intuitivt sanser alt under overfladen og reagerer stærkt på de såkaldte dobbelt-budskaber. Altså voksne, der lader som om, de har det på én måde, mens der er andre følelser på spil under overfladen. Eller voksne, der siger noget og mener/gør noget andet.

Vi tilbyder børnene en stor tryghed ved at turde tage det fulde ansvar for os selv og vores egne følelser/behov i samspillet. Noget af det, der skaber allermest forvirring og utryghed er, når de voksnes kommunikative budskaber ikke hænger sammen. Det sætter børnene på overarbejde, fordi de konstant forsøger at finde ud af, om det er det, de voksne siger, eller det, de selv sanser, der er det rigtige.

Sådan har det til alle tider været for børn, og med den nye tids børn er det endnu mere udtalt, fordi disse børn i kraft af deres højtvibrerende bevidsthed ganske enkelt ikke kan tåle at være i et uklart og ”grumset” følelsesmæssigt klima. Når det vi sender ud, er ægte og ærligt, bekræfter vi børnenes indre oplevelser og deres tillid til og tro på egne sansninger, hvilket understøtter en god og sund selvfølelse.

En del af princip 2 er også, at vi bliver mere tydelige omkring vores egne grænser. Vel at mærke på en måde, hvor vi ikke bebrejder og ”forkert-gør” barnet, men derimod tydeligt og klart siger nej og sætter grænser ud fra vores egne behov, ønsker og værdier.

Det at sætte grænser har haft en tendens til at være et både overset og ugleset område i de sidste mange år, hvor anerkendelse har været den fremtrædende pædagogiske tilgang. Jeg mener, vi gør både børn og voksne en stor tjeneste ved igen at sætte fokus på grænsesætning, men altså på en måde, hvor vi udtrykker os gennem ægte og autentiske jeg-budskaber, uden løftede pegefingre over for barnet. Når vi har modet til at stå tydeligt frem med klare grænser, fjerner vi en stor byrde fra børnenes skuldre og det fejler aldrig, at der kommer mere ro og afspændthed ind i situationen, når den voksne formår dette.

Med princip 3 anerkender vi hele barnet med alt, hvad hun indeholder. Gennem den empatiske lytning udviser vi ægte nysgerrighed og interesse i, hvem barnet er, hvordan hun har det, og hvad hun har brug for. Denne form for ægte nysgerrighed og interesse i barnet rækker ud over den mere traditionelle opfattelse af anerkendende kommunikation, som ofte kommer til at begrænse sig til mange rosende udsagn om barnet.

Når vi viser barnet, at vi reelt er interesseret i at prøve at forstå, hvordan han har det og hvad han har brug for, viser vi anerkendelse på et dybt niveau. At lytte med empati kræver langt mere – både tid, engagement og nærvær - af den voksne end et rosende nej, hvor er du dygtig. Og når barnet fornemmer, at den voksne virkelig gør sig umage med at sætte sig ind i barnets situation, styrker vi hans følelse af at være betydningsfuld og noget værd.

På den måde er princip 3 - ligesom og sammen med princip 1 og 2 - med til at lægge et solidt fundament for både et stærkt selvværd, en god selvfølelse og en sund selvkærlighed.

Når jeg praktiserer princip 3 er jeg meget spørgende og åben i min tilgang til barnet. Det kræver, at jeg er i stand til at sætte mine analyser og fortolkninger af barnets adfærd til side for en stund og i stedet forsøger at skabe ægte kontakt med barnet og dets behov og følelser. Det kan være en vanskelig proces både for forældre og for lærere og pædagoger, som er vant til at analysere og fortolke på barnets adfærd. Ikke desto mindre giver den tifold udbytte, når man begynder at mestre det.

Det viser sig nemlig ofte, at børnene – også dem, man aldrig havde forventet det af – begynder at samarbejde og bidrage, når de oplever, at den voksne ikke mener en masse på forhånd, men at hun faktisk er reelt interesseret i, hvordan barnet har det og hvordan hun kan hjælpe. For mig er dette den inderste kerne i anerkendelse, og børnene reagerer altid på det på en positiv måde.

----------------------

De 3 principper i anerkendende kommunikation er meget velegnede til at bringe det bedste frem i alle mennesker. Men med den nye tids børn er de som nævnt særligt aktuelle og nødvendige. Dels for at sikre børnenes trivsel og dels for at vi alle kan høste frugterne af den højtvibrerende bevidsthed, de er kommet til verden med for at skabe det nye liv på Jorden i den nye energi.

Jeg ønsker dig god fornøjelse med at bruge de 3 principper i din kommunikation med de børn, du omgås

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 5.0 af 5. 2 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+