Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Den ultimative frihed er …

7. December 2018 - Personlig udvikling
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard
Den ultimative frihed er … Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard

Ja, hvad er den egentlig? Hvad skal der til, for at vi mennesker føler os frie?   Det er der nok rigtig mange forskellige bud på. Alt fra frihed til at sige præcis, hvad man mener uden repressalier - til at have 100 millioner på kontoen, så man har frihed til at gøre præcis, hvad man har lyst til. Men er det egentlig frihed?

Med hensyn til det sidste, så har vi jo den gode gamle arketype Joakim von And til at minde os om, at mange millioner ikke nødvendigvis betyder, at man er glad og tilfreds – og fri. For han bekymrer sig jo hele tiden. Om netop alle sine mange millioner. Og med hensyn til det første, så er det jo tydeligt for enhver, at det at leve i et land med ytringsfrihed, ikke nødvendigvis betyder, at man føler sig fri og ubundet.

Men hvad skal der så egentlig til, for at du føler dig fri?

I min verden er der ingen tvivl: Den ultimative frihed er at mestre dit eget vibrations-niveau.

Så du er i stand til at bringe dig selv opad i frekvens, når livet byder på en rutsjetur ned ad vibrations-stigen. For når du mestrer dit eget vibrations-niveau, så er det DIG, der bestemmer, hvordan du har det. Hvordan du reagerer på livets – og andre menneskers - forskellige udsving. På livets op- og nedture.

Når du mestrer dit eget vibrations-niveau, så har du hele tiden et valg – uanset hvad verden og livet præsenterer dig for. Et valg om, hvordan det der sker, skal have lov til at påvirke dig. Om det skal have lov til at bringe dig ned i bunden af vibrations-stigen, hvor alle de tunge følelser befinder sig – eller om du vælger at hæve dig op over det og bringer dig selv opad igen – derop, hvor alle de lette og dejlige følelser befinder sig.

Når du mestrer dit eget vibrations-niveau, så giver det gamle ordsprog: det’ ikke, hvordan man har det – det’ hvordan man ta’r det virkelig mening. For så er det nemlig ikke de faktiske omstændigheder i dit liv – altså hvordan du har det - der er mest afgørende for, om du er glad og tilfreds eller ulykkelig og utilfreds. Det er den måde, du vælger at reagere på de faktiske omstændigheder, der betyder allermest. Du vælger suverænt, hvordan du ta’r det. Det er i min verden den ultimative frihed.

At tage kraften hjem til dig selv

At mestre dit eget vibrations-niveau er det, jeg kalder at tage kraften hjem til dig selv. Det er en oversættelse af det meget brugte amerikanske begreb empowerment. Og for mig hænger det at tage kraften hjem til dig selv uløseligt sammen med den ultimative frihed.

For at forstå det til bunds, skal vi lige omkring det her med, hvilken bevidsthed, du lever ud fra. Offer- eller skaberbevidsthed? Føler du dig som et offer for en (måske uretfærdig) skæbne – eller føler du dig som skaberen af det hele?

Skaber-bevidstheden hviler på sandheden om, at når alt kommer til alt, så er vi - hver og én - skabere af vores egen virkelighed. Og vi har - hver og én - de iboende potentialer til at tage kraften hjem til os selv og selv bestemme hvilken virkelighed, vi vil skabe.

Grunden til, at den sandhed som udgangspunkt ligger de fleste af os fjernt er, at menneskeheden i årtusinder er blevet bildt ind, at vi er svagelige ofre for en uretfærdig skæbne. Og den usande ”sandhed” er blevet overleveret fra generation til generation – og lever dybt i underbevidstheden hos os alle, hvorfra den styrer hele vores forståelse af os selv og livet. Der ligger den og bilder os ind, at vi ikke er i stand til at opnå den ultimative frihed.

Så når vi vælger at tage kraften hjem til os selv og går i gang med at tilegne os kunsten at mestre vores eget vibrations-niveau, så skal vi være tålmodige med os selv. Og vedholdende. For det er årtusinders arv, vi er i gang med at transformere. Ikke så underligt, at det må foregå efter op-på-hesten-igen-princippet, hvor vi falder i den gamle offerbevidsthed ind imellem – eller ligefrem ofte.

Og ikke så underligt, at de nye sandheder skal gentages mange gange og på mange forskellige måder, før vi får underbevidstheden til at tro på dem. Og heller ikke så underligt, at vi skal arbejde på at opnå frihed på mange forskellige niveauer i vores system, for de gamle usande offer-bevidsthedsmønstre ligger vævet ind i hele vores personligheds-struktur.

Men vi kan. Og energien i disse år her på planeten – det mange af os kalder den nye energi - hjælper os.

Den understøtter ethvert forsøg på at frigøre os fra de gamle hæmmende mønstre og ethvert forsøg på at etablere nye styrkende mønstre i vores system. Som giver os skaber-bevidstheden tilbage og dermed den ultimative frihed. Giver os kraften tilbage. Magten over os selv og vores eget liv. Fordi det er i overensstemmelse med sandheden om, hvem vi er.

Og det er nok det allervigtigste budskab, den nye energi har til os: At vi skal bringe os selv tilbage til kontakten med vores sande identitet, vores essens. Som er FRIHED. Vi er frie og ubundne sjæle på rejse i den fysiske dimension.

De 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv

Pyha – det virker som et stort og uoverskueligt projekt, tænker du måske. Hvordan gør vi det?

Ja, det er et stort projekt, og bl.a. derfor skal vi være tålmodige og kærlige med os selv og øve os i at nyde hvert eneste skridt på vejen. Nyde processen og ikke stirre sig blindt på målet. Fejre og klappe os selv på skulderen, hver gang vi tilbageerobrer endnu en lille bid af vores frihed.

I mit arbejde med at mestre mit eget vibrations-niveau og hjælpe andre med at gøre det samme, har jeg udviklet de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv. Som tilsammen sikrer, at vi får arbejdet på alle de niveauer i vores system, hvor der ligger gamle koder og spænder ben for, at vi for alvor opnår den ultimative frihed.

Herunder får du til inspiration en kort gennemgang af de 5 nøgler.

Nøgle 1:

Styrk kontakten til din sjæl og dit livsformål. Dette er den første nøgle, fordi det at være i kontakt med din sjæl og dit livsformål – det liv din sjæl ønsker sig, som jeg ynder at kalde det - helt automatisk hæver dine vibrationer. Når du bliver bedre til at lytte til din sjæls stemme og følge dens blide guidning, så etablerer du en høj grundfrekvens i hele dit system. Det er det bedste udgangspunkt for dit videre arbejde med at tage kraften hjem til dig selv gennem de øvrige nøgler.

Nøgle 2:

Kend dit lille selv og dit store selv. Denne nøgle ligger i umiddelbar forlængelse af den første. For det at være bevidst om, at du har de 2 forskellige dele inden i dig – og det at begynde at kende de 2 dele og vide, hvordan de fungerer hver især, så du kan beslutte dig for at sætte dit store selv på førersædet – det er helt essentielt, når det handler om at mestre dit eget vibrations-niveau.

Det er nemlig ret sikkert, at dit lille selv – det, vi også kan kalde dit ego og som er rimelig frygt-styret – vil forsøge at stikke adskillige kæppe i hjulet, når du begynder at tage kraften hjem til dig selv og tilbageerobre din frihed. Det er det, vi også kalder for selv-sabotage.

Dit store selv, derimod, ønsker for dig, at du bringer dig selv tilbage til din essens. Det opererer efter et tillidsbaseret tankesæt og ved, at det er trygt at slippe kontrollen og at du er understøttet af det kærlige univers. Derfor er dit store selv din bedste ven på din rejse op ad vibrations-stigen, hvor friheden venter på toppen.

Nøgle 3:

Hæv vibrationerne i dine følelser. Nøgle 3 er en meget vigtig nøgle, for det er i virkeligheden her, den ultimative frihed ligger. Det er jo dine følelser, der bestemmer, hvordan du har det. Om du føler dig fri og let - eller låst og tung. Kontakten med din sjæl, dit livsformål og dit store selv har allerede i de 2 første nøgler påvirket din følelsesmæssige frekvens i opadgående retning. Så du er godt på vej.

Men herudover er der andre ting, du kan være opmærksom på for at mestre vibrationerne i dine følelser.

En af de ting er, om dine vigtige behov er opfyldt eller ej. Når du rammes af lavt-vibrerende følelser – frustration, vrede, afmagt m.v. - så er der altid et vigtigt behov, der ikke er imødekommet. Nøglen til at ændre disse følelser er selv-empati, hvorigennem du får identificeret behovet, og derefter gør, hvad du kan, for at imødekomme det. Det vil med det samme hæve din følelsesmæssige frekvens.

En anden vigtig ting, der påvirker dine følelser, er dine tanker. Mere om det i nøgle 4 herunder.

Nøgle 4:

Hæv vibrationerne i dine tanker

Som nævnt ovenfor er dine tanker med til at skabe dine følelser. Så frygtbaserede tanker, offer-tanker samt tanker om, at du ikke er god nok, ikke er værdig til at være elsket, ikke har fortjent at ha din frihed og ha det godt – de er alt sammen med til at bringe dig nedad på vibrations-stigen.

Dine dagsbevidste tanker udspringer alle sammen af de overbevisninger, der ligger i din underbevidsthed – nede i maskinrummet, som jeg ynder at kalde det, for det er herfra hele dit tankesystem styres. Ofte er der fyldt med overbevisninger, som stammer fra dine forældres eller deres forældres verdensbillede – og der er som hovedregel ikke meget frihed at hente her. Men de styrer altså dit liv, indtil du beslutter dig for at tage kraften hjem til dig selv. Så det er dig, der bestemmer, hvad du tror på. Dermed opnår du frihed til at være den sande udgave af DIG.

Nøgle 5:

Hæv vibrationerne i dine handlinger

Den sidste nøgle til at tage kraften hjem til dig selv ligger i dine handlinger. Hvad er det for handlinger og aktiviteter, du fylder din dag og dit liv med? Styrker og støtter de dig i din proces med at bevæge dig op ad vibrations-stigen? Eller dræner og svækker de dig, så du fastholder dig selv nede i bunden?

Dine handlinger er – ligesom tankerne – med til at skabe dine følelser og påvirker dermed din følelsesmæssige frekvens. Så handlinger, der får dig til at ha det godt – som gør dig opløftet, begejstret og fylder dig med selvkærlighed - er alle sammen med til at bringe din frekvens opad. Så gør hvad du kan for at lægge styrkende og selvkærlige handlinger ind i din hverdag. Det sender stærke signaler til din underbevidsthed om, at du er værdig, du er elsket og du er FRI til at være DIG.

---------------------------------------------

Jeg håber, du med beskrivelsen af disse 5 nøgler har fået lyst til at starte processen med at mestre dit eget vibrations-niveau, så du kan begynde på den bevidste rejse op ad vibrations-stigen. Følelsen af FRIHED ligger helt oppe i toppen – sammen med kærlighed, taknemmelighed, begejstring, tillid, glæde, lidenskab, klarhed, styrke og intuitiv visdom. Så det kan da kun gå for langsomt med at komme derop, kan det ikke?

Rigtig god rejse.

OBS: Hvis du vil have en uddybende beskrivelse af de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv, finder du den her

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 5.0 af 5. 1 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+