Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Har du undret dig over, hvorfor der er tider på døgnet og i året, hvor du har det allerbedst?

1. December 2017 - Akupunktur * Personlig udvikling
Af: Anja Funder, Aku-net

Ifølge kinesisk medicin flyder energien (Qi) igennem kroppens organsystemer på bestemte tidspunkter af døgnet – kaldet organuret - og hvert organsystem har sin egen årstid, hvor den tilhørende energi bør være på toppen. Du kender sikkert mennesker, som har det rigtig godt på bestemte tider i døgnet eller på bestemte årstider, det kan både være dig selv, et familiemedlem eller en rigtig god veninde/ven.

Forklaringen kan ofte findes i organuret eller i hvilken årstid, vi befinder os i. Hvis vi er 100% i balance, vil vi have det godt og føle os energifyldte i de vågne timer af døgnet, og vi vil sove rigtig godt, når det er tid til at hvile. Det samme vil gøre sig gældende med årstiderne. I foråret vil vi ofte føle os klar til at tage fat på nye projekter og ideer, om sommeren vil vi nyde solen og varmen med familie og venner, om efteråret vil vi have behov for at få ryddet lidt op i vores hjem, omgivelser og liv, inden vi skal gå lidt i vinterhi, mens kulden og mørket fylder vores hverdag, og tingene går meget langsommere.

De fem elementer.

Vores rytme i dagen og året følger de fem elementer. Jorden er den akse, som det hele drejer om og derfor er den i midten. Hvis du har læst om de fem elementer andre steder, vil Jord elementet ofte være afbilledet mellem Ild og Metal.

De fem elementer er meget interessante at studere, da de illustrerer både fysiske og mentale aspekter af os.

Her den 15.12 går vi ind i Jord elementet. Tiden i Jord elementet adskiller sig lidt fra de andre, da vi kun befinder os i Jord elementet i 1 måned, hvorimod vi befinder os i de andre elementer i 2 måneder. I døgnets 24 timer er tiden dog mere ligeligt fordelt.

Flow af Qi i året ser således ud:

Element

ÅrStart

Slut

Jord

15.12

15.01

Vand

15.01

15.03

Jord

15.03

15.04

Træ

15.04

15.06

Jord

15.06

15.07

Ild

15.07

15.09

Jord

15.09

15.10

Metal

15.10

15.12

 

Flow af Qi i døgnet ser således ud:

Organsystem

Element

Døgnet
Start

Slut

Mave

Jord

07.00

09.00

Milt

Jord

09.00

11.00

Hjerte

Ild

11.00

13.00

Tyndtarm

Ild

13.00

15.00

Blære

Vand

15.00

17.00

Nyre

Vand

17.00

19.00

Perikardium (hjertesæk)

Ild

19.00

21.00

San Jiao (torso)

Ild

21.00

23.00

Galdeblære

Træ

23.00

01.00

Lever

Træ

01.00

03.00

Lunge

Metal

03.00

05.00

Tyktarm

Metal

05.00

07.00

De fysiske og mentale aspekter af de fem elementer.

Jord element: Milt og Mave organsystem, vores center

I kinesisk medicin har Milten den yderst vigtige opgave at sørge for næring til kroppen og sindet via fordøjelsessystemet. Når Milten er stærk og afbalanceret vil der være en god fysisk tonus i kroppen. Alting bliver holdt på deres plads. Det mentale aspekt af Milten er tanken og vores intention. Det er herfra, vi får vores styrke til at kunne koncentrere os og lære nyt. Følelsesmæssigt er det omsorg for os selv og andre. Når vi er små, er vores Milt ikke moden endnu og omsorgen får vi primært fra vores mor. I takt med, at vi bliver ældre, modnes Milten og vi bliver mere og mere i stand til at drage omsorg for os selv. Når vi er i balance og kan yde egenomsorg, vil vi ikke længere været drevet af behov, men af indre overflod, som strømmer ud til andre. Vi vil have dyb indre følelse af tilfredshed og vil føle os godt tilpas i vores krop. Vi er rodfæstet, i god kontakt med vores egen seksualitet. Fordøjelsen fungerer optimalt, vores hjerne er klar og vi kan koncentrere os. Ubalancer kan føre til dårlig fordøjelse, ringe optagelse af næringsstoffer, uklar hjerne, ringe koncentrationsgrad, overdreven bekymring, tankemylder. Ofte tyr vi til mad i et forsøg på at nære os selv, men en måde vi kan nære Milten og dermed os selv på er især gennem berøring, det være sig kram, massage, fysisk kontakt med andre, og strækkeøvelser er også rigtig godt. Leg på jorden, hvor vi ruller og kravler rundt på græsset er en fantastisk måde at blive rodfæstet igen. Sørg for at finde et pusterum i en travl hverdag, hvor du kan drikke en kop god te, læse en god bog, meditere eller andet, som du nyder. Spis regelmæssigt og sørg for at skabe et hjem omkring dig, også selvom du rejser meget. Et hjem, hvor du føler dig tryg. Milten og Maven har deres primærtid mellem 07.00-11.00 og du vil derfor have ekstra god effekt ud af din egenomsorg i det tidsrum. Her i december har vi godt af at være sammen med mennesker, som drager omsorg for os, og som vi kan give omsorg, lad dig endelig omfavne af dine kære, sæt dig i sofaen med børnene under et tæppe og hyg jer i stor stil eller tag katten eller hunden med op i sofaen. Lad julemåneden omfavne dig og nære dig i stedet for at stresse dig.

Vand element: Nyre og Blære organsystem, vores fundament

Nyrerne er kilden til Yin og Yang i vores energisystem. De er roden til alle fysiske aktiviteter i vores krop. Det er her vores gener er opbevaret, lysten til at overleve, reproducere og være nysgerrig på livet. Den fysiske manifestation af Nyrerne er vores skelet, tænder, rygmarv og hjernen. De har at gøre med det parasympatiske og sympatiske nervesystem. De styrer vores reproduktion. Her ligger vores urkraft for overlevelse og en sund og uhæmmet seksualitet. Det er i dette energisystem, at vi henter kræfterne til kreativ udfoldelse. Når Nyrerne er i balance, vil vi være nysgerrige på livet, være spontane, vores hofteområde er varmt og afslappet, og vi kan nemt håndtere frygt. Vi vil stadig kunne opleve, at vi ”løber tør for batteri”, men batteriet vil være opladet efter hvile. Vi kan slippe kontrollen og lade livet flyde mere frit. Når vi er ude af balance, kan det give problemer med fertilitet, vi kan opleve overdreven følelse af frygt, have et stort behov for kontrol, og få problemer med lænd, knæ, tænder, hørelse, og vandladning.

Vi kan balance Nyrerne ved at få udfordringer og eventyr, så vores kampånd bliver udfordret på den ene side og på den anden sørge for at meditere, spontan leg, dyrke Qi Gong, især øvelser hvor man skal efterligne en abe. Tidspunktet på dagen for Nyrer og Blære er mellem 15.00-19.00 og her vil det være godt med lidt hvile eller Qi Gong efter en travl arbejdsdag.

Træ element: Lever og Galdeblære, vores koordinator

Leveren skal frigøre energi og næring, når behovet opstår. Det fysiske aspekt er ledbånd og sener. Det giver ynde og fleksibilitet i vores bevægelser og et afslappet mellemgulv. Det er i Leveren, at vores visioner opstår, både de kortsigtede og de langsigtede. Galdeblæren rummer målbevidstheden og beslutsomheden. Når energien her er stærk, vil vi være i stand til at se vores fulde potentiale, vide hvordan vi opnår det og have vedholdenheden til at nå det. Vi ved, hvornår det er tid til at klø på, og hvornår det er tid til at være mere tilbagelænet, vi ved, hvor vores egne og andres grænser er. Vrede hører til Leverens energisystem. Vrede er ofte set på som værende en forbudt følelse – en negativ følelse. Det er den også, hvis den er overdreven og fylder for meget eller slet ikke kommer til udtryk. Men vrede er en yderst konstruktiv følelse i rette mængder på rette tid med rette formål. Den kan få os til at være vedholdende, den kan få os til at udvikle os på et personligt, kulturelt og samfundsmæssigt niveau. Når Leveren er ude af balance, kan vi opleve at vågne mellem 01.00-03.00, have svært ved at falde i søvn igen, fordi vi har travlt med at planlægge en hel masse. Fysisk kan vi få problemer med fordøjelsen, kvinder kan opleve at få uregelmæssig menstruation, migræne, smerter og i det hele taget have problemer med PMS. Mentalt kan vi have svært ved at finde formålet med vores liv. Måden, vi kan nære Leveren på, er gåture, strækkeøvelser - især til siden - , Qi Gong og Taiji, lave noget kreativt som skrive et digt, arbejde med en ide, visualisere hvad vi gerne vil opnå, have god tid til at lægge en plan. Det er samtidigt også vigtigt, at vi tager os tid til bare at være tilstede, tage en dag fri, gå en lang tur i skoven.

Ild element: Hjerte, Tyndtarm, Perikardium (hjertesæk) og San Jiao (de tre varmere), vores selvbevidsthed

Hjertet er Kejseren, og når Kejseren er stærk, vil det påvirke hele riget -krop og sind og ånd. Hjertet har med relationer at gøre, giver en god søvn, et roligt sind og en klar stemme. Hjertet er centret for bevidsthed og ånd. Hjertesækken beskytter hjertet og overser relationerne til andre. Det er her, vi er forbundet til hinanden på et mere åndeligt plan. Er vi i balance i Ildelementet, vil vi være i stand til at holde øjenkontakt og vores øjne vil stråle. Vi er i god kontakt med vores følelser og danner let relationer med andre. Vi føler os hele. Ubalance kan manifestere sig som brystsmerter, svedige håndflader og hurtig tale eller stammen, søvnløshed – svært ved at falde i søvn, og rastløshed. Der kan være mental uro og stor risiko for at blive forvirret eller for begejstret.

Du kan balancere dig selv ved at være i sociale relationer, også når livet bliver svært. Det er vigtigt at være i forhold med andre og sig selv. Det er også til stor gavn at skabe kontakt til det guddommelige i den form, som giver mening for den enkelte. Det kan være noget så simpelt som at nyde udsigten på din gåtur, omfavne og fejre livet. Find nogle små ritualer, som giver mening for dig og dyrk dem lidt hver dag. Syng eller tal, gør det som gør dig glad. Glæde i den rette mængde er den direkte vej til at nære din Hjerteenergi. Meditation, hvor vi forbinder os til universet, er også en rigtig god måde. Tidspunkt på dagen er 11.00-15.00 og 19.00-23.00, her er en oplagt mulighed for at omgive dig selv med glæde, kærlighed, sang eller tale. Vær sammen med mennesker, som du holder af.

Metal element: Lunge, Tyktarm, vores grænsevagt

Lungerne skaber en grænse mellem det ydre og det indre. Lungerne har, grundet deres funktion med vejrtrækningen, en stor betydning for fornyelse. Ind med det nye og ud med det gamle. Det er her, vi bliver berørt af sorgen over et tab. Metalelementet er forbundet til vores immunforsvar. Det er her vores kropsbevidsthed ligger og vores forbindelse til vores far. Hvor mor skal drage omsorg for os, når vi er små, skal far hjælpe os til at forlade de trygge omgivelser af hjemmet. Far skal hjælpe os til at finde vores selvværd og vores plads i verden. En stærk energi i dette område vil komme til udtryk ved en kraftfuld stemme, et effektivt immunforsvar, sundt udseende/hud, god vejrtrækning, samt at være i stand til at mærke og komme igennem en sorg og kunne give slip på den igen. Er vores Lungeenergi ude af balance, vil vores immunforsvar være svækket, vejrtrækningen kan være overfladisk, vi kan have svært ved at give slip på det gamle og lukke det nye ind, eller vi kan være fordømmende overfor os selv og andre. Måden, vi kan hjælpe os selv på, er ved at lave bevidste vejrtrækningsøvelser, hvor vi tager dybe indåndinger og få muskulaturen til at slappe af. Da huden hører til i Lungens energisystem, kan du med fordel skrubbe huden med jævne mellemrum, være iført tøj lavet af naturlige materialer. Respekt for andre og dig selv er også en vigtig faktor her. Sørg for at dit hjem er ryddeligt både indenfor og udenfor, ryd op i dit liv især i efteråret, hvor det er tid for Metal-elementet. Da vi normalt sover på tidspunktet for Lunger og Tyktarm, må du bruge nogle af dine vågne timer på at lave vejrtrækningsøvelser. Det kan med fordel kombineres med dine gåture, Qi Gong øvelser eller meditationer.

Hvad skal vi så gøre hen over året.

December er familiens og hyggens tid. Det er tiden for Jord elementet, hvor vi har ekstra brug for omsorg og næring og føle os hjemme. Dyrk hyggen, familien og omsorgen for hinanden, lad dig ikke stresse. I januar og februar er det tid til at være lidt i vinterhi og få slappet af, så du er klar til at handle på nye ideer og projekter, når vi kommer til april. Foråret er godt på vej, og der begynder at komme små grønne spirer hist og pist. Det samme vil du sikkert opleve i dig selv, der begynder at spire nye visioner, planer og beslutsomheden til at udføre dem. Det er tid til en ny begyndelse. Hen over sommeren skal du i høj grad dyrke dine relationer og få latteren og glæden frem. I efteråret skal du i gang med oprydning både mentalt og i dit hjem.

Har du brug for lidt mere hjælp eller vil du gerne vide mere?

Denne artikel rummer et lille udpluk af spændende teori omkring vores flow i løbet af døgnet og i løbet af året ud fra kinesisk medicin. Under hvert element er der forslag til, hvad du selv kan gøre for at komme i balance med krop og sind. Det kan hjælpe dig et langt stykke af vejen. Nogle gange er ubalancerne så store, at der kan være brug for lidt mere, end det du selv kan klare. Kinesisk medicinsk akupunktur er helt fantastisk til dette, og medlemmer af Praktiserende Akupunktører er veluddannede indenfor dette felt.

Foreningens medlemmer er alle registrerede behandlere (RAB) og har ydermere det højeste uddannelsesniveau i Danmark. Medlemmerne er forpligtet til kontinuerlig efteruddannelse og er tillige dækket af en ansvarsforsikring.
Alle er meget dygtige behandlere, som løbende kan tilpasse behandlingen efter dine behov.

Vil du vide mere eller finde en behandler i dit lokalområde? Klik ind på www.aku-net.dk

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 5.0 af 5. 3 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+