Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Hvilket formål har det at dyrke dit indre talent?

7. September 2018 - BWRT
Af: Terapihuset Rhodes
Hvilket formål har det at dyrke dit indre talent? Artikel af Terapihuset Rhodes

Inderst inde ved du godt, at du kunne have taget mange andre veje i dit liv.

Du er havnet der, hvor du er havnet, fordi du på et eller andet tidspunkt og et eller andet niveau af din psyke har designet og planlagt din destination – der hvor du er nu.

Og hvis du er helt afklaret med, hvor du er nu, og at tingenes tilstand er, som de har brug for at være, dvs. ordene ovenfor tænder ingen gnist eller fandenivoldskhed indeni dig, så er du enten god til at leve i nuet og sige ”pyt” – eller også franarrer du dig selv en mulighed for at vokse endnu mere.

Ser du, uanset om du mener, at du bevidst har taget et valg om at ankomme til din destination, dit sted i livet, så har en del af din overlevelsesmekanisme besluttet, hvordan du har navigeret i livet – uden at spørge dig om lov.

En del af dit liv er ren overlevelse – uden at du ved det

Din overlevelsesmekanisme, kaldet reptilhjernen, der er en del af hjernen, er fra naturens side og igennem mange millioner af års evolution, designet og forprogrammeret til at navigere og undvige faretruende situationer.

Disse situationer oplagres som erfaringer i vores minde, og har til formål at advare dig fremover, så du kan fortsætte med at (over)leve trygt og sikkert.

Udfordringen ligger i, at der er ingen, der helt præcist ved, hvordan denne oplagring af situationer kodes i nervesystemet, og det er egentlig ret uheldigt, da vores overlevelsesmekanisme koder vores nervesystem op til flere gange om dagen…

Så det hurtige svar på hvad formålet er med at dyrke dit indre talent, er: Så udfører du det, du elsker at lave, fordi du er god til det, og du oplever hurtige resultater på grund af dit talent.

Det er der nemlig intet faretruende i (med mindre du truer din økonomi eller helbred ved at gøre det) – og din overlevelsesmekanisme kan slappe af og trygt overlade dig til at leve dit liv uden nævneværdig indblanding.

Det hedder populært at lave et personligt faldskærmsudspring, og handler om at være tro mod sig selv, det er der nemlig mange, der mærker, at de har været alt for lidt – én eller flere gange i livet.

Har du talent for bekymring, at frygte eller være bange?

Måske bruger du mange stunder på at bekymre dig om livets gang, din økonomi, dine børn eller din egen nærmeste fremtid – og måske med rette.

Det kan være, at du har været igennem mange ubehagelige situationer i dit liv, hvor din overlevelsesmekanisme har kodet dit nervesystem på sidelinjen, og derfor bliver du med rette mindet om disse situationer fremefter, såfremt der er de mindste detaljer, der ligner noget, du allerede har været udsat for tidligere.

Når dette sker, frigives hormoner i kroppen der styrer følelserne, som derfor kan betragtes som et opvågningssignal om, at der er noget galt, og som vi har brug for at gøre noget ved.

Denne tilstand kan dog blive til en daglig praksis, der nærmest paralyserer imod handling og beslutninger, fremfor at være et konstruktivt alarmsignal der advarer, når der virkelig er fare på færde.

Og når det sker, er der grund til at gøre noget for at få din overlevelsesmekanisme i ”balance” igen, som den er designet til at fungere.

Begrænsninger i psyken forhindrer udvikling af talent

At have en overlevelsesmekanisme ”ude af balance” forhindrer produktive og positive tanker i at manifestere sig i dig omkring udvikling af dit talent, og bliver en nedadgående spiral af uproduktiv væren koblet med større eller mindre grad af ubehag i kroppen.

Du har nemlig formentlig et uudnyttet talent og et formål med at være her på jorden, som måske enten er urealiseret eller mangler at blive defineret præcist af dig – fordi der er noget der både mentalt og fysisk forhindrer, at du har roen til at drage nytte af dine ressourcer og komme derudaf (igen)!

Det kan for eksempel være at du:

  1. Har overgivet dig (resigneret) og til sidst har accepteret tingenes tilstand

  2. Døjer med en overbelastet psyke eller en generende fobi

  3. Er udfordret med mentalt uproduktive tanker om fremtiden og hvad den bringer…

Uanset om det er en af ovenstående eller du har andre udfordringer, der begrænser dig, så er der mulighed for at mildne eller kraftigt dæmpe, det der begrænser dig – vha. den nyeste form for alternativ behandling.

Min egen historie med en kronisk sygdom

Der var engang, hvor jeg selv levede med kronisk astma, daglig medicinering i form af inhalatorer, og en planlagt adfærd der undgik parfume, pollen og røg, fordi dette kunne aktivere eller forværre vejrtrækningsbesvær.

Mit sygdomsforløb gik næsten helt tilbage, så langt jeg kunne huske, hvor jeg ofte lå i sengen som lille dreng med astmatisk bronkitis, og symptomerne var hvæsende vejrtrækning kombineret med forkølelse og hoste.

I min opvækst og i skolen spillede jeg meget fodbold, og var med i flere turneringer, hvor jeg efterhånden fik opbygget en god kondi – og det virkede som om, at symptomerne på astmatisk bronkitis forsvandt en lille smule – så længe jeg dyrkede sport.

I mine tidlige teenageår, skiftede jeg fra tennis, til badminton, til bordtennis og på den måde kunne jeg holde min astmatiske bronkitis på afstand.
Fra 13-14 års alderen, udviklede jeg derudover pollenallergi, især græs, birk og bynke – og her blev symptomerne kroniske i form af regulær astma.

Dermed var det slut på lejlighedsvis astmatisk bronkitis, og starten på fuldtid med astma.

Jeg begyndte også at ryge i folkeskolen, mest fordi det var en smart teenage-ting i slut 1970’erne, og med alle de ulemper der er og var med rygning, gav det mig dog én fordel – jeg fik trukket vejret dybt og lært at være rolig i min vejrtrækning.
I starten af mine 20’ere, stoppede jeg fra den ene dag til den anden med at ryge – fordi det blev vigtigere for mig med en langsigtet løsning, end den kortsigtede løsning med rygning.

Herefter blev symptomerne løbende værre, hvor jeg i starten af min astma fik inhalator medicin til at minimere de få anfald jeg fik – til over årene at få konstateret af min læge – at dette var en sygdom for livstid, og en smartere astmabehandling ville være en inhalator med længerevarende virkning.

Alternativ behandling hjalp med at bremse kronisk sygdom

I 2013 besluttede jeg at undersøge andre muligheder end klassisk medicinsk behandling af min astma, som jeg havde brugt i over 40 år, fordi udsigten til helbredelse var lille, og medicinen var ren symptombehandling.

I denne søgen fandt jeg en banebrydende teori udviklet af en læge, der forklarer årsagen til symptomer og sygdomme baseret på evolution og cellebiologi.

På samme tid valgte jeg også at videreuddanne mig indenfor de mest effektive former for alternativ behandling (på det tidspunkt tankefeltterapi & hypnose).

Kombinationen af dyb mening om den alternative forklaring på min astmas opståen, og en håndfuld behandlinger med tankefeltterapi og hypnose, gjorde, at jeg hurtigt oplevede en forbedring af min astmatilstand, og i december 2014 fik konstateret ingen astma mere ved en lungefunktionsmåling hos lægen!

Hvordan fjernes begrænsninger i psyken?

Du har brug for at grave dybt…i dit sind…og blive afklaret med om du tør tro på at håbe igen, især hvis du ”har prøvet alt” – som jeg ofte hører mennesker sige, hvor frygten for at blive skuffet endnu engang overstiger håbet om, at det endelig lykkes at få det bedre.

Kan det være muligt at omgøre det, der begrænser dig lige nu, og få den krop tilbage som du måske husker var fuld af vigør for flere år siden?

Min påstand er, at det kan lade sig gøre…og det vil kræve dit fulde engagement, samt den mest effektive alternative behandling du kan finde.

Siden dengang i 2013 er der sket hastig udvikling og forbedring indenfor alternativ behandling, så effektiviteten af behandlinger har taget et kvantespring – med den nye terapiform der kaldes BWRT der er forkortelsen af BrainWorking Recursive Therapy®,

BWRT er en avanceret form for psykoterapi, der udnytter, at vores hjerne er opdelt i bl.a. en ultra hurtig proces, der sker lidt før den langsommere bevidste proces. I dette spænd kan der nænsomt skabes helt nye og ønskede resultater, der fjerner fobier, traumer, afhængigheder mv. på meget kort tid!

Den nyeste form for alternativ behandling

BWRT blev opfundet i sine spæde start omkring 2011 af den engelske terapeut Terence Watts. I 2013 blev der undervist ret begrænset til få terapeuter, og det var først efter at klinisk psykolog Rafiq Lockhat havde testet BWRT i over 1.500 timer i sin klinik i årene 2014-2015, at BWRT blev godkendt, som den banebrydende terapi den er, og frigivet til almenheden.

Terapeuten Terence Watts definerer BWRT sådan:
"BWRT is a form of psychotherapy like no other, because it drastically reduces the number of sessions needed for the vast majority of issues..." - eller på dansk:
"BWRT er en form for psykoterapi uden sammenligning, fordi den drastisk reducerer antallet af nødvendige sessioner for det store flertal af problemer...".

Hjernens evolution

Den evolutionære hjernemodel(Triune Brain, Paul D. MacLean, 1990) der anvendes i BWRT for på en enkelt måde at forklare, hvorfor BWRT virker, som det gør, tager udgangspunkt i, at hjernen er inddelt i tre dele:

  • For ca. 650 millioner år siden fandtes hjernen i sin mest simple form kaldet “Reptil-komplekset” eller “Krybdyrshjernen”, der håndterede bl.a. aggression og territorier.

  • For ca. 23 millioner år siden opstod “Paleo-mammalian komplekset”, et limbisk system og meget mere avanceret end “Reptilhjernen”, der håndterede motivation og følelser under næring, reproduktion og opfostring. Kerneområdet for angst hvis instinktive drifter har ingen mulighed for at opfyldes.

  • For circa. 2,5 millioner år siden opstod “Neo-mammalian komplekset” som den langt mere avancerede, og er højst sandsynligt den eneste af de tre der har bevidsthed(awareness) om selvet og derfor evnen til bevidste tanker, som vi kender dem. Området muliggør bl.a. sprog, abstraktion, planlægning og opfattelse.

Og fordi evolution er som den er, har alt input(sanseinformation) brug for at følge den samme rækkefølge:

  1. “Reptil-komplekset” (uden bevidsthed)

  2. “Paleo-mammalian komplekset” (uden bevidsthed)

  3. “Neo-mammalian komplekset (MED bevidsthed)

Hjernens valg af handlemuligheder tilpasses

Hvis data(input) bliver genkendt af det der kan kaldes (“Pattern Recognition Matrix”) mønster genkendelsesmatricen, vil underbevidstheden igangsætte en “bedst match” respons, før vi er bevidste om det. Og dette kan for eksempel være en uønsket adfærd/handling.

Fordi BWRT arbejder med den ældste og hurtigste del af hjernen (reptilhjernen), inden følelser og ubehag får mulighed for at blive genereret, vil det for de fleste mennesker opleves, som at problemet er væk meget hurtigt!

Hvad siger andre der er blevet behandlet?

Betty N.:

“Jeg har været i et forløb, hvor jeg gennem bl.a. BWRT behandling, er blevet hjulpet til, at jeg nu ikke behøver min (stærke) astmamedicin. Jeg trækker vejret mere frit nu også ved løb. Derudover har jeg fået mere ro mentalt og i kroppen.

Dilek T.:

“Jeg led af klaustrofobi i flere år.

Jeg var meget positivt overrasket, da jeg allerede efter de første par behandlinger med bl.a. BWRT terapi, mærkede den store forskel.

Jeg kan nu tage lukkede elevatorer(noget jeg resten af livet ellers ville ha undgået), holde mig i små rum og sidde bagerst i biler, hvor der ingen døre/vinduer er.”

Læs mere her

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 5.0 af 5. 1 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+