Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Ioniseret vand giver dig varige sundhedsmæssige forbedringer

5. April 2019 - Kostvejledning
Af: Tyent Danmark
Ioniseret vand giver dig varige sundhedsmæssige forbedringer. Artikel af Tyent Danmark

De fleste er klar over, at en stor del af kroppen består af vand. Men det er de færreste, der er klar over, at dette ændrer sig, jo ældre vi bliver. Et ufødt barn består af 90% vand. En voksen person består af omkring 70% vand, mens ældre mennesker ligger på omkring 60%. Det er ikke svært at se sammenhængen mellem kroppens aldringsproces og det faktum, at der er en direkte forbindelse med tabet af kropsvæske, jo ældre vi bliver – vi tørrer ganske enkelt ind.

Med alderen bliver fugtigheden mindre i kroppen, mens sygdomme og andre helbredsrelaterede problemer stiger. Mangel på vand har direkte indflydelse på nyrerne, og det påvirker også hjernen, som består af 98% vand. Derfor bør voksne drikke mindst 2 liter vand om dagen.

Vand er ikke bare vand

Men er alt vand lige sundt? Og findes der noget vand, som kan modvirke mange af de sundhedsmæssige problemer, vi udsættes for? Det gør der – og det hedder ioniseret vand. Ioniseret vand har for længst påvist, at det ovenikøbet kan gøre forandringer i kroppen og endda føre nogle tilstande tilbage!

Det er interessant at lægge mærke til, at det miljø som vores celler lever i – også kaldet mellem-celle-væsken eller celle-lymfevæsken er basisk. Kroppens celler kan ikke fungere korrekt, hvis de er omgivet af syre – altså hvis der er en uligevægt i kroppens syre-base-balance. Cellerne kan ikke komme af med affaldsprodukterne. Der begynder at ske en ophobning i kroppen af affaldsstoffer, som er meget uhensigtsmæssig for den indre sundhed i kroppen. Men kroppens celler har ikke bare behov for at leve i et basisk indre miljø. Alle de væsker, der udgør lymfevæsken, skal også have den rette ORP-værdi, for at cellerne kan fungere optimalt.

Frie elektroner

ORP (Oxidations Reduktions Potientale) er meget vigtig at forstå, da det har direkte indflydelse på vores sundhed. Hvis du virkelig ønsker at være sund og rask, og sørge for at hjælpe kroppen til at kunne gøre forandringer og opnå en bedre sundhed – så er du nødt til at kende sammenhængen.

Der er to ORP-værdier. Den ene har en positiv (+) ORP-værdi, som har en oxiderende virkning på os - altså der sker en nedbrydning i kroppen. Det gør der, når den mad og drikke du indtager, har en positiv (+) ORP-værdi.

Den anden mulighed er en negativ (-) ORP-værdi, som modvirker oxideringen i kroppen. Når du indtager minus ORP, så indtager du antioxidanter. Når du indtager plus ORP, så har det den modsatte effekt – det oxiderer eller nedbryder dig. Det svarer til den proces, der sker, når jern ruster. Du ruster naturligvis ikke bogstaveligt indvendigt, men det er den samme proces, der sker i din krop.

Når kroppen udsættes for oxidering, så får de frie radikaler lettere ved at husere i kroppen og kan gøre stor skade. Det fantastiske ved ioniseret vand er, at det er sprængfyldt med helt særlige unikke antioxidanter, som er de eneste, der kan neutralisere de mest skadelige og celleødelæggende frie radikaler som fx hydroxyl radikal.

Drik dig til massive mængder af antioxidanter

Ioniseret vand består af frie elektroner, som gør, at der kan doneres negativt ladede elektroner til de fri radikaler. Det er ustabile molekyler, der mangler en negativt ladet elektron for selv at blive stabil. For at disse frie radikaler kan blive stabile, stjæler de negativt ladede elektroner rundt i kroppen. Et af de mest alvorlige steder er, hvis de tager dem fra DNA’et og cellernes mitokondria. Det er noget, som kan påføre stor skade i kroppen.

Det fantastiske ved ioniseret vand er, at man netop drikker disse negativt ladede elektroner, som kroppen har så stor behov for. Så ioniseret vand sender en hær af frie elektroner ud i kroppen, så de frie radikaler kan tage dem, og blive neutraliseret – inden de begynder at stjæle elektronerne i kroppen. Vi taler om virkelig store mængder. Hvis du drikker et glas ioniseret vand på minus 426 ORP, så drikker du over 100 billioner antioxidanter og frie elektroner.

Poste- og flaskevand oxiderer dig

Almindelig postevand og flaskevand har en positiv ORP-værdi. Postevand ligger på omkring ORP +400 mV. Så der sker virkelig en stor oxidering i kroppen. Sunde celler har en negativ ORP-værdi på minus 100 mV. Cellerne kommer virkelig på arbejde, når de skal ændre en oxiderende virkning på +400 mV ORP til en negativ ORP-værdi. Og tænk også på den oxiderende effekt som kroppen bliver udsat for.

Dine celler åbner ikke op for oxiderende vand

En rask velfungerende celle ligger på 50 Hz, ligesom grøntsager også ligger i det område. Ioniseret vand fra Tyent ligger på 57 Hz. Det er desuden bio-optageligt med det samme, og cellerne optager vandet i løbet af blot 30 sekunder. Det er som nævnt, fordi vandet har en minus ORP-værdi pga. de massive mængder af antioxidanter. Ioniseret vand er levende vand, ligesom frugt og grønt er levende mad for kroppens celler.

Kort fortalt så skal det postevand og flaskevand, du drikker, først vitaliseres, for at dine celler vil modtage det. Du husker nok, at postevand har en positiv ORP-værdi, fordi der ikke er nogen antioxidanter i. Cellerne åbner ikke op for vand, som har en positiv ORP-værdi. Hvis de lod positivt ladet vand komme ind, så ville det neutralisere den negative energi i cellerne. Derfor er kroppen nødt til at tage negativ ORP-værdi andre steder i kroppen og bruge det på at omdanne eller vitalisere vandet. På den måde ændrer kroppen det oxiderede vand med en positiv ORP-værdi til vand, som cellerne kan optage. Det er cellernes aquaporiner, der styrer det. Det var den amerikanske forsker Peter Agre, som opdagede dette, og i 2003 modtog han Nobelprisen i kemi for denne opdagelse.

Det betyder, at meget af det postevand og flaskevand, som du drikker, ikke bliver optaget af cellerne. Så kroppen bliver heller ikke tilstrækkelig hydreret. Det betyder, skåret ud i pap, at for at du kan udnytte postevand og flaskevand, så skal kroppen tage elektroner forskellige stedet fra, så vandet kan blive bio-optageligt. Det betyder nok ikke det store, hvis du er sund og rask. Men for ældre mennesker og personer, som i forvejen har et svækket immunforsvar, har det en enorm stor påvirkning.

Derfor har ældre mennesker ingen naturlig tørst

I begyndelsen af denne artikel fortalte jeg om, at med alderen så har ældre mennesker mindre mængder af vand, fordi de mister vand. Noget der er kendetegnende i særlig grad for ældre mennesker er, at de ikke drikker tilstrækkeligt med vand. Forklaringen er den simple grund, at ældre mennesker har ikke tilstrækkeligt med frie elektroner eller negativ ORP-værdi til at tage fra kroppen og så bruge det til at omdanne eller vitalisere oxiderende postevand eller flaskevand.

Når kroppen ikke har disse resourcer til rådighed, har kroppen ikke andre muligheder end at gå i en form for overlevelses-mode. Vand er livsvigtigt, men hvis der ikke er tilstrækkelig med energi – så er kroppen nødsaget til at spare på de små resourcer, der er. Derfor resulterer det for langt de fleste ældre mennesker i, at de ikke føler et behov for at drikke vand. Kroppen sørger for, at de ikke bliver tørstige. Det er jo i bund og grund valget mellem pest eller kolera. Fordi ingen kan undvære vand, og navnlig ikke ældre mennesker, hvor væskemængden i forvejen daler med alderen. Men kroppen har ikke andre muligheder.

Dine celler tager naturligt imod ioniseret vand

Men fordi ioniseret vand har en minus ORP-værdi, så snart det kommer ud af maskinen, så optager cellerne det med det samme. Der bliver ikke trukket negativ ORP-værdi fra kroppen. Der imod bliver der hele tiden glas for glas tilført antioxidanter med frie elektroner - der bliver hele tiden sat negativ ORP-værdi ind på kroppens “bankkonto”. Det er det, der er så fantastisk med ioniseret vand - plus alle de sundhedsmæssige fordele, som vandet gør for os.

Alle, som vil have det godt og opnå en god sundhed, bør drikke ioniseret vand. Ældre mennesker vil også have stor gavn af at drikke ioniseret vand. Det smager fantastisk, som frisk kildevand fra naturen. Og så er det samtidig også meget lettere at drikke fremfor postevand og flaskevand. Det er, fordi vandmolekylerne bliver halveret fra de normale 15 til 18 vandmolekyler per klynge og ned til omkring 5 til 8 vandmolekyler per klynge, som gør at cellerne optager vandet lettere.

Omdan dit postevand til en helsebringende kilde

Så ved at tilslutte en ioniseringsmaskine til din køkkenvandhane, så omdanner du dit postevand fra at være noget, som oxiderer dig, til, at du nu drikker levende bio-optageligt sundt vand, som indeholder de mest powerfulde antioxidanter, der findes. Det kan kun lade sig gøre ved hjælp af en elektrolyseproces ved hjælp af en ioniseringsmaskine.

Dette vand vil i den grad kunne hjælpe dig til, at du kan gøre forandringer på din sundhedsmæssige konto. Der er så mange vidnedsbyrd om, at ioniseret vand har en enorm stor indflydelse på vores velvære, og det er samtidig sundhedsfremmende.

Forskningen har påvist, at ioniseret vand hjælper ved over 170 menneskelige sygdomme. Tænk, blot ved at sætte en ioniseringsmaskine til din vandhane så vil du opleve, at du får langt mere energi og overskud i hverdagen. Det skyldes først og fremmest alle de antioxidanter, du begynder at drikke. Men også den høje pH-værdi helt op til pH 9,5 vil sørge for at gøre store forandringer i din krop. Den høje pH-værdi i vandet vil resultere i, at der kommer ligevægt i kroppens syre-base-balance.

Oversyringstilstande i kroppen står i direkte forbindelse med smerter. Så når kroppen ikke kan komme af med den overskydende syre, så deponerer den det i bindevævet. Det er derfor, der opstår smerter rundt i kroppen. Hvis du så begynder at tage symptomundertrykkende medicin, som ovenikøbet er syredannende, så hjælper det ikke på den lange bane – det er kun kortvarigt, det hjælper. Det er langt bedre at tage hånd om dine smerter ved at drikke ioniseret vand. Der er utallige eksempler på, at folk har drukket dem selv smertefri med ioniseret vand. Netop ioniseret vand vil kunne skabe de positive forandringer, som mange mennesker har behov for.

Bliv en yngre udgave af dig selv

Du kan faktisk godt nedsætte tempoet i kroppens aldringsproces og i adskillige tilfælde endog føre tilstandene tilbage. Adskillig videnskabelig dokumenteret forskning har bevist, at ioniseret vand ikke blot har en beskyttende virkning, men også en regenererende effekt på mange tilstande. Ioniseret vand interagerer naturligt med kroppens væsker, fordi det har en negativ ORP-værdi.

Derfor, så snart ioniseret vand kommer ind i din krop, så sørger det for at regenerere skadede celler og beskytter samtidig sunde celler for oxidering fra de frie radikaler. Vandet sørger desuden for at tilføre vital kraft og forynger din krop.

De, der drikker ioniseret vand, får ikke blot lindring af kroniske sygdomme, men de begynder også at føle sig yngre og får det langt bedre fysisk og psykisk. Det er ikke noget mirakel, men det bekræfter de videnskabelige forsøg. På grund af den negative ORP-værdi drikker du den stærkeste antioxidant dag efter dag – glas efter glas. Det vil sørge for så mange fantastiske sundhedsmæssige forandringer.

Gemmer din stemme...

Endnu ikke bedømt. Du kan være den første!

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+