Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

#METOO og #TIMESUP - og den nye FEMININE ENERGI

2. February 2018 - Personlig udvikling * Intuition
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard
#METOO og #TIMESUP - og den nye FEMININE ENERGI. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard

- et spirituelt perspektiv på krænkelserne af det kvindelige

Når vi tager de spirituelle og energi-mæssige briller på og betragter det, der helt konkret sker rundt om på Jorden i disse år, er der en tydelig sammenhæng og en tydelig linje. Det gælder også den store og hurtige udbredelse af #METOO og #TIMESUP bevægelserne.

Det er bevægelser, der både må og skal opstå og have vind i sejlene, når vi tager de store energiskift i betragtning. For den nye energi, der velsigner Jorden i disse år, vil simpelthen have ryddet op på alle planer og renset ud i alle de gamle og udtjente koder, som har eksisteret i menneskehedens bevidsthed i tusinder af år.

Den nye energi vil have tingene frem i lyset, så vi kan kigge ærligt og redeligt på dem og spørge os selv og hinanden: er det sådan, vi ønsker, at livet skal være?

Det gælder på alle planer, og vi ser da også den samme proces ske i mange forskellige sammenhænge: i finansverdenen (ex. bedraget fra bankernes side), i den religiøse verden (ex. seksuelt misbrug af børn i den katolske kirke), i den kommunale og statslige verden (ex. svigt i børne- og ældresager), i retssystemet (ex. hash-sagen fra Christiania).

Skeletterne vælter ud af skabet, så vi kan kigge på dem og tage stilling. For vi er jo nødt til at vide, hvad der foregår bag kulisserne – og hvad der er foregået i massevis af år – før vi kan beslutte, om det er sådan, vi ønsker, det fortsat skal være.

Så selv om det ikke ser kønt ud eller er særlig behageligt med alle de afsløringer, vi er vidne til, så er det altså set i det store perspektiv og med de spirituelle briller på, virkelig positivt. #TIMESUP for gennemgribende forandringer på alle planer, siger den nye energi.

Og det gælder altså også krænkelser af det feminine, som afsløres gennem #METOO, og som er omdrejningspunktet for denne artikel.

DET FEMININES GENKOMST

Men hvad er det for noget med den der nye energi? Hvad er det for en energi – og hvad vil den os?

Noget af det vigtigste at huske og vide omkring den nye energi er, at det er en feminin energi. Vi kan kalde det energiskifte, der finder sted i disse år, for det feminines genkomst.

Og hvad betyder det så?

Jo, det betyder, at vi nu - efter vi overvejende har haft patriarkat på Jorden i omkring 6.000 år,skal til at indstille os på et liv, hvor der er en langt større balance mellem det maskuline og det feminine.

Under patriarkatet er det maskuline pr. definition mere værd end det feminine - ligesom det kvindelige pr. definition er mere værd end det maskuline under matriarkatet (som vi også har haft i lange perioder på Jorden før de 6.000 år).

Under patriarkatet vil der pr. definition ske krænkelser og undertrykkelse af det kvindelige. I og med at der både i mænd og kvinder ligger overleverede koder, der fortæller og fastholder, at det er OK at krænke og undertrykke det kvindelige pga dets mindre værd.

Så krænkelserne sker både ved, at mænd krænker kvinder, men også indeni hver enkelt af os (uanset om vi er mænd eller kvinder, da vi jo alle rummer begge energier), hvor vi lader vores maskuline side krænke vores kvindelige side.

Og i vores fællesbevidsthed, nemlig samfundet, er det jo helt tydeligt, at de maskuline værdier og væremåder ligger meget højere i hierakiet end de kvindelige. Bare et kig på aflønningen af forskellige jobfunktioner taler sit tydelige – krænkende - sprog.

Men også på mange andre, ofte subtile, planer manifesteres undertrykkelsen af det kvindelige. Det er bl.a. det, #METOO og #TIMESUP hjælper os med at få øje på.

DET STARTEDE ALT SAMMEN I 70’ERNE

Inden vi går videre, så lad os tage et kig tilbage på det, der skete i 70'erne. For det var en forløber til det, der sker lige nu. Som med alle store energiskift og paradigmeskift, så foregår overgangen over en lang periode.

Du husker måske sangen fra musicalen Hair, hvor de sang: "This is the dawning of the age of Aquarius". Allerede der havde hippiebevægelsen fat i, hvad der var i gang.

Peace, love and harmony. Opblødning af kønsrollerne. Nye værdier, der bevægede sig væk fra det rigide småborgerlige liv i retning af et mere åbent og frisindet liv.

Og rødstrømpebevægelsen og kvindebevægelsen viste os helt konkret, at undertrykkelsen af det kvindelige ikke kunne fortsætte.

Jamen, det er jo gået i den helt forkerte retning lige siden, tænker du måske. Og nu har vi #METOO, som viser, at vi slet ikke har flyttet os.

Ja, det kommer jeg også ind imellem til at tænke. Men minder så mig selv om, at så store skift som det, der er i gang på Jorden i disse år, ikke kan foretages uden en form for tilbageslag.

Frygten for det nye, desperationen over at miste privilegier, vi-ved-hvad-vi-har-men-ikke-hvad-vi-får. Alle de gamle lavere ego-koder har været og er stadig i spil overalt - indeni os hver især og i samfundet. Så det ser ud som om, det går den forkerte vej.

Men det, som #METOO og #TIMESUP viser os er ikke, at vi ikke har flyttet os - men derimod, at vi er klar til next level.

At frigørelsen af det kvindelige ikke kan stoppes. At alt det, der skete i 70'erne, var starten, og at vi nu for alvor er klar til at tage næste vigtige skridt, hvad angår en reel ligestilling mellem det kvindelige og det maskuline.

Ikke bare på de ydre, umiddelbart synlige planer á la klassekamp = kvindekamp, men også på de mere subtile, hvor vi alle har hængt fast i en overbevisning om, at det på en måde er i orden, at det maskuline krænker det kvindelige. Mænd som kvinder.

Det er jo bare for sjov, ville Ålen nok sige. Men det siger den nye energi ikke.

 

DEN NYE ENERGI HANDLER OM BALANCE

Udover at den nye energi kan betegnes som det feminines genkomst, så er det også vigtigt at huske, at den i høj grad søger balance mellem det maskuline og det feminine.

Vi er altså ikke på vej mod et nyt matriarkat (selv om mange, der ytrer sig i debatten, godt kan lyde som om, de er bange for det), men derimod mod et fuldkommen ligeværdigt samarbejde mellem det kvindelige og det maskuline.

Og det er en balance, som vi slet ikke kender. For vi har ingen erfaring med det inden for nyere tid. Ikke sådan et virkeligt ligeværdigt samarbejde. Ligesom vi også har meget lidt hands-on-erfaring med den sande natur af den feminine energi, fordi det er så ufattelig mange år siden, vi har oplevet den udfolde sig sundt og stærkt i al dens kraft.

Den nye balance mellem det maskuline og det feminine er en balance, vi skal finde frem til både indeni os hver især og på samfundsplan. Vi kan sige, at de nye muligheder, vi får givet med den nye energi - og med bevægelser som #METOO og #TIMESUP - først og fremmest er en nysgerrig udforskning af de ubevidste, dybtliggende patriarkalske koder i vores system. Individuelt og kollektivt.

Og overskriften for den udforskning kunne passende være: Hvornår og hvordan lader vi den maskuline energi krænke den feminine?

På det personlige plan kunne det munde ud i spørgsmål á la:

  • Hvornår krænker min rationelle fornuft min intuitive indre visdom?

  • Hvordan går det til indeni mig, når jeg sætter min sande kvindelighed til side for at passe ind i den samfundsbestemte opfattelse af kvindelighed?
  • Hvad er ægte kvindelig kraft egentlig for en energi? Hvordan lever den indeni mig? Og hvordan kan jeg styrke den?
  • Hvad er ægte maskulin kraft egentlig for en energi? (for den maskuline kraft er jo også blevet forvrænget i de mange års patriarkat. Fordi den har manglet det ægte ligeværdige samspil med det kvindelige, som den har brug for, for at kunne udfolde sig sundt og godt.)

Så det at få øje på og heale vores egne indre ubalancer mellem det maskuline og feminine - og selvfølgelig også få øje på og sige fra over for de krænkelser og ubalancer, vi oplever i det ydre - er altså en meget vigtig del af det, som den nye energi har til os. Og som #METOO hjælper os med.

Det er vigtigt igen at huske, at den nysgerrige udforskning af vores egne indre koder gennem ovenstående spørgsmål, er lige relevante for kvinder og mænd. Fordi vi alle indeholder begge energier, og alle har brug for at balancere dem.

Og som altid er det største og vigtigste arbejde at heale vores egne indre programmer. Når vi har gjort det, oplever vi forandringerne i det ydre liv.

SAMSPILLET MELLEM DET MASKULINE OG DET FEMININE

Sidste sommer var jeg på en vikinge-retreat med min spirituelle lærer og mentor Michelle Manders og hendes mand Sean. Her arbejdede vi bl.a. med samspillet mellem det maskuline og det feminine - the sacred dance, som de kalder det.

(Vikingerne var faktisk det sidste eksempel i nyere historie på et dansk samfund, hvor der var en ligeværdighed mellem det maskuline og det feminine, og hvor det feminines særlige kvaliteter var både forstået og værdsat. Så der har været lyspunkter i løbet af de 6.000 år. Men det blev ødelagt, da kristendommen indtog landet og udslettede vikingekulturen. Og derfra gik det jo så, som det gik…)

På den retreat gjorde jeg mig på det personlige plan en vigtig erkendelse: samspillet mellem det maskuline (den udadrettede handlende energi) og det feminine (den indadrettede følende energi) foregår først og fremmest ved, at det maskuline handler og agerer på baggrund af det feminines visdom. Det er essensen i den hellige dans.

Det er altså den indre visdom - intuitionen, hjertet, sjælen - der kommer først, og når den har talt, kan vi handle. Så vores handlinger har til formål at udføre det, som den indre visdom fortæller os, vi skal gøre.

Måske ikke så nyt for os, der har arbejdet med vores personlige udvikling ud fra et spirituelt perspektiv gennem mange år. Jeg vidste det i hvert fald godt - i mit hoved. Og har ofte sagt det til mig selv og andre mennesker i min undervisning og coaching. Men fik altså her en personlig indre oplevelse af, hvordan det fungerer – og hvordan jeg ofte spænder ben for dansen.

Plus en oplevelse af, hvor radikalt anderledes vi skal til at være i verden, når først det maskuline og det kvindelige begynder at spille sammen på en ligeværdig måde, sådan for alvor. Som om vi næsten kun har krattet en lille smule i overfladen, og slet ikke har forstået den enorme dybde af det skift, vi står midt i.

Desuden fik jeg en oplevelse af, hvordan frygten kommer ind og forstyrrer og forhindrer os i at realisere vores intuitive viden. Fordi de handlinger, det feminine vil have os til at foretage, er så radikalt anderledes end det, vi er vant til. Måske er det derfor, det feminine skal krænkes – det er farligt, fordi det forstyrrer vores verdensbillede for meget!?

For når først den kvindelige visdom bliver det fundament, vi handler på, kommer vi ikke langt med regneark og rationaliseringsprojekter - eller det ensidige fokus på det økonomiske og "fornuftige" perspektiv, når der skal tages beslutninger.

Og den hårdhjertede dialog i det offentlige rum og hele tilgangen til, hvordan vi behandler os selv og hinanden i vores samfund, bliver fuldkommen no-go Så kommer medfølelsen, næstekærligheden og omsorgen ind som styrende princip.

Alt det her får vi rigtig meget hjælp til af den nye energi i 2018. Og altså også af både #METOO og #TIMESUP.

Så jeg vil ønske dig – mand som kvinde - rigtig god fornøjelse med at finde din nye balance. Hvor du ærer og respekterer din indre kvindelige energi lige så meget som din mandlige energi. Sikke en fremtid, der venter os.

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 5.0 af 5. 4 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+