Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Kinesiologi - Livgivende samtaler med kroppen

30. March 2016 - Kinesiologi
Af: Zidsel Rosing
Kinesiologi - Livgivende samtaler med kroppen Artikel af Zidsel Rosing

Hvad ville du sige til, hvis der fandtes et redskab, en behandlingsmetode, som helt målrettet kunne spørge din krop ret præcist, hvor dine blokeringer og ubalancer lå og tilmed hvordan de skulle behandles??

Lyder det lidt for fantastisk? 

Det er det også, men ikke desto mindre er det sådan kinesiologi fungerer og har fungeret nu, i over 50 år.

Få vækket viljen til forandring og troen på at positive ændringer er mulige.

Et af mantraerne inden for personlig udvikling og alternativ helbredelse er, at hvis du gør det samme som altid, så får du det samme som altid. Vil du opnå noget nyt, må du ændre på måden, du tænker og handler på.

Læs også Relationer sucks

Det er jo meget nemt at sige og også at forstå, men tricket ligger i, om du kan lave den nødvendige forandring og fastholde den, eller om det af uvisse grunde opleves som helt uoverkommeligt.

I den sammenhæng er det vigtigt at forstå, at kroppen og sindet altid stræber efter at gøre det, vi beder om, og som vi bevidst og ubevidst koder den til, også selvom det ikke altid er hensigtsmæssigt i det lange løb.

Alle oplevelser lagres i dine celler, både de positive og de negative - kroppen husker alt.

Hvis de negative ligefrem opleves som traumer, vil du sandsynligvis undgå at opleve det igen, for enhver pris. Du vil også opleve stress helt ned på celleplan, hver gang du oplever noget, der bare minder om det.

Så er det, du ubevidst laver uheldige tanker, mønstre og handlemåder, der er designet til at undgå det, men som så måske desværre også får lukket ned for nogle af dine andre ressourcer.

Til sidst vil det resultere i ubalancer, som kan sætte sig til psykisk og fysisk ubehag.

Eksempel 1: Du har slået dig voldsomt på skulderen og beskytter den derfor ubevidst gennem lang tid. Til sidst er du blevet skæv i kroppen, og smerter og spændinger har bredt sig til andre steder.

Eksempel 2: Du er blevet voldsomt såret følelsesmæssigt i et kærlighedsforhold og forsøger at beskytte dig selv, ved at undlade at involvere dig igen. Det resulterer i, at du ikke finder kærligheden igen, fordi du uforvarende har “lukket” dit hjerte. Du ender med at føle dig ensom og uelsket og bliver depressiv og bitter. I sidste ende kan det skade dit hjerte.

Eksempel 3: Som barn oplevede du at få skæld ud, når du sagde nej eller blev vred. Som voksen er det derfor ikke muligt for dig at sige fra eller vise vrede, uden det er forbundet med angst, skyld og skam. Det betyder, at du gang på gang overskrider dine egne grænser og bliver voldsomt stresset og overbelastet, eller ligefrem oplever psykisk eller fysisk overgreb.

Det er derfor Kinesiologi er utrolig gavnligt.

Udover at kinesiologen kan justere kroppen effektivt her og nu, kan hun/ han meget målrettet  finde årsagerne og forløse de blokeringer, der står i vejen for, at ændringerne kan fastholdes. Sidstnævnte er en kæmpe fordel, da det på den måde er muligt at kode cellerne i din krop om, så forandring er muligt, uden at du går i stress under forsøget.

Annonce - Besøg KROP SIND ÅND messen i odense 8.-10. april. Se mere her

Direkte kommunikation via muskeltesten

Når du bliver testet af en kinesiolog, lægges der et let tryk på din arm eller dit ben i en bestemt position. Samtidig spørges der ind til det, du specifikt ønsker at arbejde med. Reaktionen i din muskel afhænger af, om du opfatter ordene som en udfordring eller en belastning.

På den måde kan man ved hjælp af muskel feed-back mekanismen, kommunikere med din krop og belyse de dybere sammenhænge og årsager til dine lidelser.

Læs også Familienavne & arvelighed

Muskeltesten er det grundlæggende redskab, kinesiologen bruger til at afdække tilstanden i kroppens energisystem og aflæse dens behov . Reaktionen i musklen fortæller behandleren om årsagerne til et symptom, og ikke mindst hvor den bedste vej findes til at frigive energi og ophæve blokeringer, så kroppens selvhelbredende kræfter kan fungere optimalt.

Kommunikationen med din krop foregår både i det bevidste og det ubevidste felt, og der testes også for, om det er på det fysiske, det mentale, det emotionelle, det spirituelle eller andre planer, der er ubalancer.

Du kan også bruge muskeltesten til at teste for, om der er allergier, fødevareintolerancer eller andre belastninger, samt hvorvidt du mangler vitaminer eller mineraler, vand eller andet.

Fri for stress og fyldt med energi

Første gang du kommer hos en kinesiolog, bruger I tid på at finde målet for behandlingen, så I er helt enige om, hvad der arbejdes hen imod.

Målet er et positivt udsagn i nutid, som er der du gerne vil se dig selv, og som skal siges, som om det allerede var opnået.

Et yndet og brugt mål er: “Jeg er fri for stress og fyldt med energi”, fordi det vil afdække og åbenbare de områder der stresser, og give de rette svar i forhold til, hvordan det skal forløses og erstattes med god energi.

Kun fantasien sætter grænser for, hvilke mål man kan stille, men andre mål kunne være: *Jeg er fri for smerter og kan bevæge mig frit. *Jeg slipper alt der er giftigt for mig, og alle mine celler er sunde og raske. *Jeg er modig og bevæger mig fremad. *Jeg kan mærke glæde og giver slip på min sorg, vrede, sårethed (el. andet) *Jeg kan læse og er glad for at gå i skole. *Jeg tager de valg, der er gode for mig og er tryg ved at sige til og fra. *Jeg er glad for mig selv og accepterer 100% alt hvad jeg indeholder. *Mit blodtryk er normalt, mit blodsukker er stabilt, min fordøjelse fungerer optimalt (el. andet meget fysisk) *Jeg kan trække vejret frit.

Kinesiologen kan spørge kroppen om, hvilke mål der er i prioritet for dig.

Der er 100% positiv energi og 0% stress.

Det er altid din krop, der suverænt afgør, hvad der er behov for, og hvad der skal prioriteres under en afbalancering med kinesiologi.

Derfor er der meget lille risiko for overbelastning eller fejlbehandling, som jo er det mest optimale, hvis du for alvor ønsker at aktivere kroppens egne selvhelbredende evner, på den blideste og mest effektive måde.

Læs også April Måneds energier

Derudover tester en kinesiolog hele tiden for, om behandlingen har efterladt stress og kan desuden løbende “måle”, hvor meget energi der er til stede hos dig, til at nå det mål der er sat.

Det betyder, at den mest almindelige følelse man finder hos brugere af kinesiologi efter en afbalancering, er ro og lethed, og at du ikke får voldsomme reaktioner efterfølgende.

Behandlingen holder sig inden for det, som kroppen og sindet kan tolerere på det pågældende tidspunkt på den pågældende dag for behandlingen.

Du giver slip og får tilført ny energi og redskaber i det tempo og i den mængde, der kan implementeres her og nu, uden at ny stress opstår i processen, fordi alting testes frem på lige netop dig, lige netop nu.

Derfor kan behandling hos en kinesiolog med fordel følges op af flere behandlinger. Både fordi du udvikler dig som behandlingen skrider frem, og kan rumme større og større forandringer, og fordi der meget sandsynligt, er flere lag i dine ubalancer.

Får jeg virkelig lektier for?

Du har allerede taget et kæmpe ansvar for din tilstand, når du tager valget om at finde en behandler, som står udenfor det etablerede tilbud.

Allerede der har du sendt et meget vigtigt signal til hele dit system om, at nu bliver der handlet og en forandring vil finde sted.

En del af behandlingen med kinesiologi er hjemmearbejde, og det medansvar der følger med ved at få opgaver, man skal lave derhjemme imellem behandlingerne.

En recept fra en kinesiolog kan lyde: *Vitaminer, kosttilskud, essenser eller homøopati du skal tage. *Blide fysiske øvelser eller hjernegymnastik du skal lave. *Affirmationer du skal sige sammen med enkle øvelser. *Frisk luft og gåture. *Drik mere vand. *Udeladelse af fødevarer du er intolerant overfor. *Andet.

Du vil sandsynligvis ikke få hjemmearbejde for, som du ikke kan rumme eller har overskud til at få lavet, da det også testes frem på dig.

Motivationen vil dog stige i takt med behandlingen, så du med tiden kan tage mere og mere ansvar for situationen selv.

Læs også Rod i relationerne?

Energimedicin - Den ny tids medicin

Som med alle andre behandlere findes der ikke to kinesiologer, der arbejder ens.

Der bliver hele tiden udviklet nye metoder inden for energimedicin, og som den fælles bevidsthed stiger, bliver metoderne vi kan behandle med også forfinede og mere effektive.

Fælles for alle kinesiologer forbliver muskeltesten, men kinesiologer tager også de nye redskaber ind i deres behandlinger og lægger dem i “værktøjskassen”, som er den du vælger ud fra, når du bliver testet.

Derfor findes der kinesiologer, der også er akupunktører, zoneterapeuter, kranio sakral terapeuter, healere eller andet, og de kan tilbyde alle mulige redskaber de har uddannet sig i, som ikke umiddelbart hører hjemme i grunduddannelsen til kinesiolog.

Det kan f.eks. være Tapping eller andre traumeforløsende redskaber, Blomstermedicin eller andre essenser, Klangmassage eller anden lydterapi eller alle mulige andre redskaber som plastre og nåle, magneter og homøopati, lys og forskellige kanaliseringer, for bare at nævne nogle få.

Det er alt sammen noget, man må forhøre sig om hos den enkelte kinesiolog, men det vigtigste er, at det stadigvæk vil være dig og din krop, der bestemmer, hvilke af redskaberne, der skal benyttes, med hjælp fra muskeltesten.

Så du er altid sikker på at blive behandlet med noget, der er i samklang med din essens, så det kan give dig det helt rigtige løft til at nå dit mål.

Klientudtalelse fra Katrine 38 år og lærer.

Sygemeldt med stress.

Katrine er tilbage på arbejde igen i dag.

“Det som virkelig har været en fordel for mig, ved at få behandlinger med kinesiologi, er hvor præcist et redskab det er.

Jeg har ikke skullet ned af alle mulige forskellige sideveje af behandlinger, for at finde ud af hvad der skulle til for at jeg kunne få det godt igen.

Hver gang jeg har haft et konkret problem, et konkret symptom, f.eks søvnbesvær, blodtryksændringer, hukommelsesproblemer, angst, så gik jeg til min behandler, og så blev jeg testet på, hvor problemet var, og så blev jeg afbalanceret på det.”

Klientudtalelse fra Bent, Administrerende direktør.

I komplementær behandling samtidig med, at han har gennemført konventionel behandling for lymfekræft af en type de færreste overlever.

Bent er erklæret kræftfri i dag:

“Med kinesiologi har jeg valgt et godt supplement til min behandling med kemo. Jeg er sikker på at den danner et godt grundlag for, at jeg har det som jeg har det i dag… Læger og sygeplejersker var meget overraskede over, at jeg klarede kemo-behandlingen så godt. Nu skal jeg ikke gøre det til en dans på roser, men jeg har faktisk arbejdet halvdelen af tiden mellem mine kemobehandlinger……
…. Idag er jeg faktisk lige ved at tro, at jeg godt kunne have valgt dem fra….

Styrken og troen på at komme ud i den anden ende, blev kraftig forøget ved at få de behandlinger med kinesiologi, som jeg fik”.

Læs også Single? lykke vs. overbevisninger

Kinesiologi

I 1960’erne opdagede to amerikanske kiropraktorer, at vore muskler energimæssigt hænger sammen med meridianerne, og at man derfor ved at teste på musklernes tonus kan teste hvordan det står til med energien i de organer, som den pågældende meridian tilhører.

Fundamentet for denne opdagelse ligger jo tusindvis af år tilbage og skal findes i den Traditionelle Kinesiske medicin og Læren om De fem Elementer, men George Goodhearts opdagelse af muskeltesten og tilføjelsen af sin viden om moderne anatomi og fysiologi, gjorde det muligt at sætte det hele i system. Han udviklede metoder til, helt målrettet, at teste ind hvor i meridiansystemet den egentlige blokering ligger og hvordan den mest optimalt kan opløses.

En kiropraktor kollega John F. Thie videreudviklede systemet, som i dag kendes som Touch for Health (kropsafbalancering), som er det system der bruges mest i dag og stadig undervises i over hele verden. Navnet indikerer hvad behandlingens mål er, nemlig et arbejde hen imod en krop i balance.

Foreningen danske kinesiologer

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til kinesiologi, samle kommunikationen for kinesiologer, godkende kurser og varetage etiske regler. Foreningen udgiver bladet "Muskeltrykket" fire gange årligt, som man kan abonnere på via hjemmesiden.

Hvis du vælger en kinesiolog, som er medlem af Danske Kinesiologer og må bruge logoet, er du sikret en behandler med god uddannelsesmæssig baggrund, og som jævnligt opdaterer sin uddannelse.

Medlemmerne er desuden forpligtede af et etisk regelsæt, der sikrer klienten på en række vigtige områder. Bl.a. har man en klagemulighed, hvis man har modtaget en behandling, som ikke lever op til de etiske regler.

Du kan læse mere og finde en behandler på www.kinesiologi.dk

Pædagogisk Kinesiologi er beskrevet af Undervisningsministeriet, som en metode man kan bruge til indlæringsvanskeligheder.

Et barn som har svært ved at lære at læse, regne eller andet, oplever stress og reagerer ved at blokere, når det møder de nye udfordringer.

Her kan afbalanceringer med kinesiologi fjerne blokeringerne og fremme forudsætningerne for at indlæring er mulig.

Et program består af disse behandlinger plus øvelser med hjernegymnastik, som eleven selv laver derhjemme imellem behandlingerne.

Igennem de sidste 10 år er der flere steder i Danmark været arbejdet med metoden og udarbejdet forskellige rapporter, der alle påviser at kinesiologi hjælper børnene af med stress og blokeringer, samt får deres to hjernehalvdele til at arbejde sammen, så de bedre kan begå sig i skolen. Det stimulerer koncentrationen og forbedrer samarbejdet mellem hjerne, krop og følelser.

De børn der har fulgt programmerne, har været mere motiverede til at modtage undervisning, og flere af dem er efter kort tid vendt tilbage, på samme niveau som klassekammeraterne.

Læs også Familienavne & arvelighed

Kunne andre i dit netværk få glæde af Kinesiologi - Livgivende samtaler med kroppen'? - Så del den meget gerne med et klik på de sociale medier

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 5.0 af 5. 7 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (1)

  1. Kirsten Lunøe
    Kirsten Lunøe på 12.04.2016
    Super flot artikel!
    Knus fra Kirsten

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+