Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Lukker vi børn ned eller løfter vi dem?

7. October 2016 - Børn * Personlig udvikling
Af: Peter Junker
Lukker vi børn ned eller løfter vi dem? Artikel af Peter Junker fra Body Mind Academy

Det er efterhånden velkendt, at vi de første 7 år af vores liv danner grundlaget for vores personlighed og livsopfattelse. Men er vi som forældre klædt på til denne livsvigtige opgave?

Body Mind Academy blev etableret i 2004 og har med årene specialiseret sig i at arbejde i børnehøjde, via Kidz Academy, voksenhøjde gennem Livsmentoren og forene det i familiehøjde via Tal ordentligt FamilieCamps. Herudover har vi afholdt trivselsdage, kurser og foredrag på landets skoler både før og efter skolereformen.

Vi møder med andre ord rigtig mange børn og forældre i vores arbejde, hvilket er grundlaget for denne artikel:

 • Med 37 forskellige familieformer i DK, som bl.a. medfører mange skift, og lange arbejdsdage og skoledage, er der behov for indimellem at stoppe op og kigge indad i familien.

 • For hvor gode er vi til at spille vores børn stærke, og herigennem løfte hinanden i familien, når travlheden melder sig og SKAL-opgaver SKAL løses?

 • Og hvad betyder det egentligt for teamånden i familien, og det ansvar vi hver især tager i familien – børn som voksne?

 • Og hvor gode er vi som forældre til at træde et skridt tilbage og kærligt skubbe vores børn et skridt frem og lede dem ud fra tillid og mindre kontrol?

 • Og HUSKER vi at fylde vores børn op med selvværd i et samfund, som er fokuseret på præstationer?

Denne artikel er ikke en facitliste men med til at øge bevidstheden, så vi som forældre bliver endnu bedre til at se og forstå vores børn. Og herudfra bl.a. kunne vælge mellem de muligheder, som findes fra vuggestue til børnehave til skolen. Der findes ikke 2 børn, som er nøjagtig ens, men der findes universel viden og universelle tilgange, som er givende for ALLE børn, og det er hvad du bl.a. finder i denne artikel.

I de år hvor Body Mind Academy har eksisteret, er det absolut ikke blevet nemmere at være forældre, for vi skal udover ovennævnte punkter også tage nogle livsvigtige beslutninger for vores børn i en meget tidlig alder, som danner grundlaget for vores børns livsopfattelse og personlighed:

Daginstitutioner skal indføre digitalisering – er det med til at løfte vores børn eller lukke dem ned?

Visse kommuner kræver nu, at samtlige daginstitutioner skal indføre digitalisering; dvs. tilbyde børnene iPads/tablets til leg og læring. Dette på trods af, at der findes private/selvejende institutioner, som IKKE ønsker en digital profil, da det ikke er i tråd med deres pædagogik, og som for mange forældre netop er baggrunden for valget af den pågældende daginstitution.

Påbuddet udspringer af forestillingen om, at vi skal sikre børns fremtidige digitale kompetencer ved at introducere dem for IT så tidligt som muligt, så den fremtidige arbejdskraft er konkurrencedygtig sammenlignet med andre lande - frygten er, at vi ellers sakker bagud. Men der er (endnu) ingen evidens for at IT-læring i vuggestue og børnehave garanterer IT-kompetencer i voksenlivet. Derimod er der omfattende evidens for, at børn har brug for nærvær, leg, bevægelse, natur og udviklingen af sociale kompetencer for at udvikle sig til robuste og kreative voksne. 

Det kræver 50.000 underskrifter for fortsat frihed til at fravælge iPads i børnehaver og vuggestuer i visse kommuner. Som læser af denne artikel kan du herved foretage et bevidst valg, som kan blive en vigtig faktor i dannelsen af grundlaget for børns personlighed og livsopfattelse, som skabes i daginstitutioner. Læs mere her, hvor du har mulighed for at skrive under

 

Har folkeskolereformen været med til at løfte vores børn eller lukke dem ned?

Folkeskolereformen har nu et par år på bagen. Fagligheden dyrkes som aldrig før, men hvad betyder det for børnenes trivsel?

Nogle folkeskoler har været dygtige til at fastholde en god trivsel, men der findes desværre langt flere eksempler på det modsatte, hvilket er en af grundene til at privatskoler og friskoler har oplevet en stor fremgang.

Børn er forskellige, og det er skoleledere, lærere, pædagoger og hermed skoler også, så derfor afhænger det rigtige skolevalg af, at vi ser vores børn, som dem de ER, og herudfra træffer det skolevalg, som passer bedst hertil, og ikke den anden vej rundt, at vi først vælger skolen og herefter forsøger at få vores børn til at passe ind.

Når vi på Body Mind Academy bliver spurgt, omkring hvilken skole vi anbefaler, gør vi altid opmærksom på, at det er summen af børns personlige, sociale og faglige kompetencer, som skaber hele børn og dermed børn, som klarer sig bedst i samfundet. Det understøttes af det anerkendte Stanford Research Institute, som allerede for 25 år siden sagde, at når det gælder om at opnå resultater, er 88 % baseret på mental indstilling og 12 % på viden og færdigheder. Og den gang tog man slet ikke højde for sociale kompetencer, som sidenhen er blevet et meget vigtigt område i skabelsen af resultater.

Læs også Den perfekte mor FINDES! (jo hun gør!)

Vi lever i et samfund, som er stærk i troen på, særligt vores politikere, at jo mere energi, tid og penge vi bruger på udviklingen af viden og færdigheder, jo bedre klarer vi os.

Men er det rigtigt? Også her skal vi som forældre træffe et bevidst valg og kigge på vores egne børn. Hvor er det vigtigst at sætte ind og lægge mest fokus, er det på vores børns personlige, sociale eller faglige kompetencer? Velvidende det er summen af alle 3 kompetencer, som er afgørende for vores børns resultater.

Vores oplevelse er, at inden for de seneste år er børns tro på sig selv, og dermed selvværd, faldet til et foruroligende lavt niveau. Og i forhold til hvor samfundet er på vej hen, giver det god mening om end ikke på den gode måde.

Vi lever i et samfund, som bliver mere og mere fokuseret på præstationer, og dermed fokus på det vores børn gør. Det giver vores børn høj selvtillid, hvis de gør det godt, og lav selvtillid hvis de gør det dårligt. MEN vi glemmer vores børns selvværd. Vi glemmer at anerkende vores børn, for dem de ER. Selvværdet er vores børns fundament. Det der gør dem robuste. Det som gør, de tror på sig selv. Det der gør, at de trives. Det der gør, at de kan hvile i sig selv. Så hvis selvværdet, herunder de personlige og sociale kompetencer, er fyldt op i vores børn, er der mange undersøgelser som viser, at det også er nemmere at tilegne sig faglig viden.

Universel viden og universelle tilgange, som er givende for ALLE børn

Vi dyrker mangfoldigheden i Body Mind Academy, fordi vi tror på, forskelligheden skaber helheden, og at vi herigennem lærer mest - børn som voksne. Det gør også, at vi møder et bredt udsnit af Danmark. Børn med og uden diagnoser, børn der trives og mistrives, børn der elsker at dyrke deres kreative evner, og børn der elsker det boglige. Børn der er høje på selvtillid og lave på selvværd og modsat. Og herigennem møder vi børnenes forældre, som repræsenterer mange forskellige familiekonstellationer. For at kunne lykkes med at favne ALLE kræver det en universel tilgang.

Vi guider ikke forældre ud fra, hvad der er normalt og unormalt ved deres børn – for hvad er normalen? Vi kigger efter det unikke i ethvert barn. Herudfra ser vi børn, som dem de ER, og ikke ud fra hvordan andre, herunder samfundet, synes de skal være. Vi tror ikke på en ensretning af samfundet, for så er der ingen mening med, at alle mennesker er forskellige.

Læs også Det er i barndommen fremtiden skabes

Lukker vi børn ned eller løfter vi børn ved at dyrke det normale og unormale frem for det unikke? Og hvad betyder det for selvværdet, for de børn som føler sig unormale?

Tænk hvilket samfund vi ville leve i, hvis vi i stedet for at kigge efter det normale eller unormale dyrkede det unikke i ethvert menneske.

Hvordan støtter og udvikler vi vores børn bedst muligt som forældre?

Der findes ikke nogen cand.merc. eller MBA i at være forældre. Til gengæld findes der universel bevidsthed og tilgange samt simple redskaber, som ovenfor nævnt, der kan være med til at støtte og udvikle vores børn bedst muligt. Og det er, hvad denne artikel har inspireret til og givet et lille udpluk af.

For vores opgave som forældre har aldrig været vigtigere. Vi skal klædes på som forældre til at se vores børn, og herudfra træffe de valg, som er med til at løfte vores børn i stedet for at lukke dem ned. Børn er forskellige, og det er de muligheder vi kan vælge mellem også. Det gælder helt ned til valg af vuggestue.

Herudover skal vi investere i vores børn, for uanset vores valg af daginstitution og skole kan vi ikke forvente, at pædagoger og lærere fylder vores børn op med alt det, de har behov for. Det er til syvende og sidst vores ansvar som forældre.

Og HUSK i den forbindelse, at vi ikke kan give vores børn noget, vi ikke selv indeholder, så det starter med os som forældre. At få børn er den største personlige udvikling, vi som forældre kan få – og den er GRATIS.

Læs også Uforløste chok og traumer i kroppen, får os til at miste vores livskraft.

Vi har investeret et millionbeløb i kurser og uddannelser inden for personlig udvikling, siden vi forlod finansverdenen for 12 år siden, men det kan slet ikke måle sig med den personlige udvikling, vi har fået, siden vi fik børn og dermed gør, vi i dag er lykkelige forældre til Viktoria på 9 år og Niklaz på 11 år.

Begge vores børn er en vigtig del af Kidz Academy og vores Tal ordentligt FamilieCamps, da vi har erfaret, hvor gode børn er til at lære til og fra hinanden. Og der er intet som kan måle sig med effekten og værdien af, når børn inspirerer og anerkender hinanden. Det fylder om noget op på børns selvværdskonto. Vi kalder det børnehøjde, og vi tror på, at børn er vores største læremestre. Derfor må vi ikke lukke dem ned, vi skal løfte dem, hvilket er formålet med denne artikel.

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 3.9 af 5. 8 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (2)

 1. Jørn Simmenæs
  Jørn Simmenæs på 08.10.2016
  Top, absolut topanbefaling hele vejen rundt. Til børn og voksne. Kidz Academy, Familie Camps og Livsmentor. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 2. Tanya
  Tanya på 08.10.2016
  Beklager den ene stjerne -det var en fejl, det skulle ha været 5 *****

  Vi kan på det varmeste anbefale Body Mind Academy's forskellige kurser. Første gang vi stiftede bekendtskab med Peter var på en af deres familiecamps som sponsoreres af tal ordentligt/Call me hvilket er helt enestående da ALLE derfor har mulighed for ud fra et økonomisk synspunkt,at kunne deltage.

  Det var en fantastisk oplevelse og vi lærte så meget om os selv, vores reaktionsmønstre både individuelt og som familie. De forskellige aktiviteter i løbet af weekenden blotlagde vores familidynamik og gav os en masse nye redskaber med hjem.
  Her et år efter holder vi stadig fast i vores egen version af 3 positive. Ved middagsbordet når hele familien er samlet fortæller vi alle 3 positive ting om vores dag. Det giver en rigtig god stemning ved bordet samtidig med at sønnike på snart 11 får sat nogle ord på dagens oplevelser. Da han er en dreng af få ord og standart svarene ellers altid er nogenlunde i stil med: " det ved jeg ikke", "det kan jeg ikke huske", "fint nok", "ja/nej" så er det rigtig rart og åbner op for nogle lange snakke.

  Vores søn har efterfølgende deltaget på Body Minds Kidz Academy kursus og det var både han og vi super glade for. Peter har et helt fantastisk tag på både børn og voksne og hans observationer og feedback er guld værd. Både Peter, hans kone Mette Junker og hele deres team får 5 ***** af os.

  De bedste hilsner Tanya & familien

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+