Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Dit barn fortjener en tryg fødsel

13. March 2015 - Fødsel * Fødselscoach * Fødselshjælper * Doula
Af: Karina Isolde Balslev
Dit barn fortjener en tryg fødsel artikel af Karina Isolde Balslev billede lånt af

Den mest sensitive og kritiske udviklingsperiode i vores liv, er den der strækker sig fra kort før undfangelsen til lige efter fødslen.

I denne vigtige periode grundlægges vores fysiske, mentale, følelses- og relationsmæssige strukturer – strukturer som danner rammen for alle områder af vores liv.

Den måde vi bæres, næres og fødes på skaber fundamentet for vores selvværd, tilknytning og evne til at indgå i relationer baseret på kærlighed, empati og tillid.

Derfor er det ganske essentielt for dit ufødte barn, at hun føler sig tryg og velkommen – også under fødslen.

✽ LÆS OGSÅ FRA TEMAET BØRN - Har du et indigo eller krystalbarn?

Moder Naturs intelligente plan

Set med fysiologiske briller, har Moder Natur udstyret os kvinder med intet mindre end et super intelligent og raffineret design. Som kvinde er du simpelthen indrettet til, under de rette betingelser, at føde dit barn på den mest sikre, trygge og skånsomme måde.

Det er virkelig top genialt fundet på af hende Moder Natur.

Det er dog vigtigt at understrege, at ’de rette betingelser’ er nødt til at være opfyldt for, at du kan åbne op for dit fulde fysiologiske potentiale under fødslen; det er nemlig bydende nødvendigt, at du føler dig tryg, privat og uforstyrret – akkurat som når du har sex.

Som det ser ud i dag er vores fødekultur desværre ikke indrettet efter at kunne opfylde disse tre betingelser og dermed facilitere en optimal naturlig og tryg fødselsproces for dig og baby. Og derfor er det vigtigt at du forbereder dig godt og kender til Moder Naturs intelligente plan.

✽ LÆS OGSÅ FRA TEMAET BØRN - Det gør ondt, når vi skælder ud 

En norm som ikke er normal

I vores medicinske og rationaliserede verden er effektivitet og økonomi styrende faktorer. Det betyder, at det dybe essentielle behov for tryghed, støtte og kontinuitet desværre alt for ofte er udækket for dig som fødende i dagens Danmark.

For nogle generationer siden var det normalt at en kvinde havde været vidne til mange fødsler før hun selv blev mor. Det gav hende en større grad af tryghed, indsigt og erfaring som hun kunne trække på når hun selv skulle føde og være mor.

Da vi i midten af forrige århundrede flyttede fødslerne fra hjemmene til hospitalerne mistede vi en meget stor del af den traditionelle visdom. Fødende kvinder befandt sig pludselig alene bag hospitalsdøre, separeret fra deres familier og overladt i hænderne på fremmede der i den grad satte dagsordenen.

Kvinderne blev både afklædt deres tøj og de traditioner og skikke som gennem tusind år havde støttet, hjulpet og skabt tryghed under fødslerne.

Vi kvinder blev bogstaveligt talt lagt i seng (lettere administration og mindre rengøring), lukket munden på og frataget vores identitet og autoritet ved at blive iklædt hospitalsskjorter, teknologi og strikse rutiner.

Afklædes du din autoritet er du hjælpeløs, og følelsen af hjælpeløshed fremkalder frygt og angst som igen fremkalder smerte. Siden da har smerte og angst været en kulturel norm - en norm som altså langt fra er normal.

Selv om der er sket fremskridt siden er vi stadig håbløst bagud hvad angår facilitering af den naturlige fødselsproces. Fødsel i dag foregår stadig efter forældede rutiner og de individuelle hensyn drukner i retningslinjer og nedskæringer.

✽ LÆS OGSÅ FRA TEMAET BØRN - Særligt sensitive børn, gør følsomheden til en styrke

Fødslen sætter spor

Som jeg var inde på i begyndelsen er fødslen med til at danne grundlaget for hvordan vi forholder os til livet, andre og os selv. Med andre ord influerer fødselsoplevelsen på vores opfattelse af verden.

Babyer er sensitive, følende, bevidste og huskende små mennesker. Deres hjerner har endnu ikke udviklet evnen til at rationalisere, tolke og evaluere. Fordi babyer ikke har udviklet dette ’filter’ til at sortere indtryk og oplevelser, absorberer de ganske ucensureret alt det de mærker, føler og oplever gennem deres mor.

Dit barn kan således fødes med tillid til at verden er et trygt sted at være. Når du stoler på din styrke, stoler dit barn også på sin.

Omvendt kan en fødsel hvor du føler dig utryg og forsømt bevirke, at baby kommer til at underkende sit eget værd og opfatte verden som utryg.

Babys fundamentale overbevisninger dannes altså før han ser dig for første gang. Og derfor er det essentielt at baby føler sig velkommen, tryg og beskyttet.

Kommunikation med baby, hvad enten det er gennem berøring, lyde, fortælling, sang, din indre stemme, følelser, visualisering eller meditation er alle medvirkende til at styrke tilknytningen og skabe tryghed. Både igennem graviditeten og under fødslen.

✽ LÆS OGSÅ FRA TEMAET BØRN - 5 punkter der giver dit barn bedre søvn

Case: Karina Isoldes/Min egen historie

Min mor var angst gennem det meste af graviditeten og rædselsslagen under selve fødslen som blev kunstigt igangsat. Faktisk troede min mor slet ikke på, at det kunne lade sig gøre at få mig ud og var sikker på, at hun ikke ville overleve i de tre dage jeg var undervejs.

Da jeg, som alle andre babyer, endnu ikke havde udviklet et filter til at sortere indtryk, følelser og oplevelser, absorberede jeg alt det min mor følte og oplevede.

Min mor handlede efter bedste evne ud fra de forudsætninger hun havde, og kendte slet ikke til betydningen af graviditets- og fødselsoplevelsen. Og, som flertallet, var hun heller ikke bekendt med hvad hun efterfølgende kunne gøre for både at regulere sit eget og mit stressede nervesystem.

Denne konstante ’marinering’ i stress har for mit vedkommende betydet, at en stor del af mit liv har været præget af utryghed og angst, manglende tillid til både mig selv og andre og at jeg har haft utroligt svært ved at håndtere stress.

Det at jeg er igangsat har betydet, at jeg har haft store udfordringer med ’at komme i gang’ med ting og har til tider næsten været afhængig af, at nogen eller noget udefra har skulle ’sætte mig i gang’.

✽ LÆS OGSÅ FRA TEMAET BØRN - Den fyldte smerte-kop

Forberedelse er nøglen

Forbereder du dig grundigt til fødslen, bliver du klar over dine mange muligheder. Når du kender dine muligheder kan du træffe bevidste valg omkring dit barns fødsel – og når du træffer bevidste og velfunderede valg, fastholder du din autoritet som kvinde, fødende og mor.

Fødselsforberedelse giver dig også en øget kropsbevidsthed og åbner op for større selvindsigt – du bliver simpelthen bedre til at aflæse din krops signaler. Under fødslen hjælper det dig til, at forblive tryg, følge din krops signaler og handle ud fra det du mærker og har brug for.

Gennem fødselsforberedelse skaber du mentalt overskud og ro da du opnår en øget tillid til din egen formåen. God fødselsforberedelse aktiverer oftest en begejstring over at være medskaber af fødselsoplevelsen og mange oplever, at de kommer til at glæde sig til fødslen uanset hvor bekymrede de har været.

Tvivler du på hvorvidt du kan udleve dine ønsker for fødslen, så søg oplysninger, uddan dig, meld dig til fødselsforberedelse der udfordrer dig. Jo mere bevidst du bliver om dine muligheder, jo lettere vil det være for dig at mærke dine specifikke behov, blive klar på dine ønsker for fødslen og skabe rammerne for en tryg fødselsoplevelse.

✽ LÆS OGSÅ FRA TEMAET BØRN - 7 skridt til et stærkt immunforsvar!

En mindeværdig fødselsdag

Når alle som beskæftiger sig med babyer og fødsler, personligt eller professionelt, opdager hvor stor betydning undfangelses-, graviditets- og fødselsoplevelsen har på vores fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle liv kan vi foretage de nødvendige ændringer der skal til for at opnå mere blide, bevidste og trygge fødsler.

Det tager tid at ændre vaner, praksis og paradigmer inden for vores fødekultur. Det bedste sted at begynde er med dig selv. Husk at det er din krop, dit barn, dit valg.

Vi er nødt til igen og igen at blive mindet om Moder Naturs hensigt med fødslen og hvad vi selv kan gøre for at udnytte vores iboende ressourcer bedst muligt.

Hvad skal der til for, at du kan give dit barn en tryg og mindeværdig fødselsdag?

Karina Isoldes tre bedste råd til hvad du selv kan gøre for at få en tryg fødselsoplevelse:

# 1 - Forbered dig ud fra De Seks Søjler

Forventninger og bekymringer

– Få afdækket dine forventninger og bekymringer til fødslen – hvor stammer de fra, og hvad er vigtigt for dig?

Tilknytning

– Baby har brug for at føle sig velkommen, tryg og elsket. Brug tid hver dag på at imødekomme hendes behov allerede fra undfangelsen.

Fysisk

– Giv din krop de bedste betingelser; dyrk motion efter dit niveau og sørg for at give dig selv nærende mad.

Mentalt

- Søg informationer og uddan dig så du bliver i stand til, at skille skidt fra kanel og træffe beslutninger for fødslen.

Følelsesmæssigt

– Din følelsesmæssige tilstand er vigtig at holde i balance. Mindsk stress og arbejd bevidst med hvad du ønsker at give videre til dit barn.

Færdigheder

– Lær vejrtrækning, fødestillinger, massage, afspændingsteknikker osv. som du kan bruge til at lette fødselsarbejdet.

# 2 – Hyr en professionel fødselshjælper

Doula [duu-la’], fødselscoach, fødselshjælper; kært barn har mange navne – fælles for dem er at du har en professionel ikke-medicinsk fødselshjælper ved din side som både hjælper dig fysisk, mentalt og følelsesmæssigt, har overblikket og som kan tolke situationen, kender dig og din partner og ved hvad I ønsker og har brug for, kender og selv har gået vejen, giver sine erfaringer videre og tager ansvar for at dine ønsker anerkendes og respekteres.

✽ LÆS OGSÅ FRA TEMAET BØRN - Bliv naturlig gravid

Gentagne undersøgelser har dokumenteret fordelene ved at føde med en ikke-medicinsk fødselshjælper, bl.a. at du kan opnå

 • mindre stress

 • færre indgreb

 • nedsat brug af medicinsk smertelindring

 • nedsat brug af vestimulerende drop

 • kortere fødselsforløb

 • nedsat risiko for kejsersnit

 • øget tiltro til egne evner

 • større tilfredshed med egen indsats

# 3 - Vælg fødested med omhu

Både de fysiske rammer og stemningen på fødestedet har stor indflydelse på fødselsforløbet. Vælg fødested ud fra hvad de tilbyder og ikke efter geografisk placering.

Føder du i omgivelser du ikke bryder dig om eller føler dig utryg i, kan det give problemer som fx langvarig fødsel, øget smerteoplevelse, at dit barn får det dårligt, øge risikoen for indgreb og endelig kan det blive en traumatisk oplevelse for både dig selv og dit barn.

Føder du et sted hvor du kan lide at være og føler dig tryg, bliver fødslen ofte kortere, mindre smertefuld, med få komplikationer og oplevelsen overvejende positiv.

✽ LÆS OGSÅ FRA TEMAET SPIRITUALITET - Om girlåower, selvbillede & definitionen på frihed - Portræt af Mathilda Yokelin

Det vigtigste når du føder, er dit fysiske og følelsesmæssige velbefindende, og at du føler dig tryg ved og har tillid til dem som skal hjælpe og støtte dig undervejs.

Vælg et fødested hvor du føler dig følelsesmæssigt støttet. Uanset hvor du føder, er det vigtigt, at du føler du er i centrum og at du er autoriteten.

 • Du skal kunne opføre dig som du vil, uden at føle du skal lægge bånd på dig selv

 • Du skal kunne bevæge dig frit undervejs og føde i den stilling du ønsker

 • Du skal kunne være sammen med din partner som du vil

 • Du skal have de mennesker med til fødslen som du ønsker

Overvej om det vil føles bedst og mest trygt at føde hjemme i vante omgivelser, på et hospital eller på en privat fødeklinik.

Jeg ønsker dig og baby en tryg, berigende og mindeværdig fødselsoplevelse <3

✽ LÆS OGSÅ FRA TEMAET TILBAGE TIL HVERDAGEN - Plej dig selv med din seksualitet

Kunne andre i dit netværk have glæde af at læse om Dit barn fortjener en tryg fødsel? Del meget gerne på de sociale medier

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 5.0 af 5. 4 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+