Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Stress og angst - En Homøopatisk Guide

1. December 2015 - Stress * Homøopati
Af: Homøopati Instituttet - bliv uddannet som homøopat
Stress og angst - En Homøopatisk Guide af Homøopati Instituttet - bliv uddannet som homøopat

Angst og sygdomme, der er udløst af stress eller (over)belastninger, hører med til gruppen af de mest udbredte psykiske lidelser, som store dele af befolkningen plages af med jævne mellerum. Stress, samt de milde former for angst og udbrændthed, menes at hænge sammen med, blandt andet, vores livsstil og det moderne samfunds høje krav til effektivitet og produktivitet.

Men hvad er stress? Og hvad er angst?

Stress (langvarig overbelastning)

Betegnelsen stress anvendes ofte løseligt om alle mulige belastninger. Strengt taget er definitionen imidlertid, ifølge canadieren Hans Selye, som udmøntede stressbegrebet: ”kroppens fysiologiske reaktion ved belastning”. Order ”krise” derimod betegner det psykologiske aspekt af en stress-situation. Belastningen eller ”stressfaktoren”, som kunne både være af psykisk eller fysisk art, medfører således en temmelig uspecifik psykofysisk stressreaktion. Som stressfaktorer kan vi her bl.a. nævne: lang fysisk overanstrengelse, månedlig natevågen ved ens pårørendes sygeleje, forceret eksamenslæsning, en smertefuld og langtrukken skilsmisse med dårlig søvn eller lignende.

Spark året godt i gang med HIGH VIBE NYTÅRSSHOW på Bremen Teater lørdag den 16 januar 2016! Klik her for at læse mere

Et fællestræk ved alle disse stressfaktorer er, at de mobiliserer og tærer på de psykologiske reserver. Binyrerne for eksempel udskiller stresshormoner i større mængder end normalt. Resultatet bliver, at organismen kan piskes til at præstere den ekstra indsats, der kræves. Hvis stress-situationen har varet længe, begynder forskellige psykosomatiske symptomer at gøre sig gældende, fx: rastløshed, irritabilitet, søvnforstyrrelser, appetitløshed, hjertebanken, diarré, mavesmerter eller menstruationsproblemer. Der kan ligeledes optræde angstanfald.

Angst – en livsvigtig beskyttelsesfunktion

Angst er en del af menneskelivets vilkår. Ligesom smerte er organismens reaktion på fysisk skade, er evnen til at føle angst en af vore vigtigste beskyttelsesfunktioner i tilværelsen og en afgørende forudsætning for, at vi kan overleve.

Angst er noget, som får nogle mennesker til at tænke sig om eller søge hjælp. Andre forsøger at imødegå deres angst gennem forskellige aktiviteter og handlinger eller ved at bedøve dem med alkohol, stoffer, stimulanser, mm.

✽LÆS OGSÅ FRA TEMAET STRESS - HVEM JEG VISTE MIG AT VÆRE - Det ingen har sagt.

Angst er altså i sig selv ikke noget sygeligt. Men når angstsen vækkes så let, at den tager for meget energi, og når dens udtryk eller virkninger er smertefulde og uoverkommelige for personen selv eller hendes omgivelser, må den dog betragtes som et symptom på en mere dybtgående psykisk problematik.

Angsten kan også opfattes som et advarselssignal. En ret almindelig kropslig (psykosomatisk) reaktion på angsten er smerter i brystet (”Er der mon noget med hjertet…?”), eller smerter, når man trækker vejret dybt. At kunne fylde sine lunger med luft er et almindeligt symbol på oplevelsen af lettelse og frihed. Nu er det i stedet ensbetydende med spænding og smerte. Forsøg på at holde rektionerne tilbage forøger blot den indre spænding og resulterer i en følelse af at være fuld af galde, misundelse, ondskab og uduelighed.

Stress og angst – konventionelt og homøopatisk set

Mange søger lægehjælp, måske på grund af muskelsmerter eller ”nerver”, og får ordineret beroligende eller antidepressiv medicin. På denne måde tilsløres det rimelige og forståelige, ja, måske endda sunde, i angsten, såvel som muligheden for at finde en alternativ strategi.

I dag har vi et etableret behandlingssystem, som ofte koncentrerer sig om de reaktioner (symptomer) organismen producerer, ved at et forsøg på at fjerne/ undertrykke dem: Har en patient migræne, får han smertestillende midler; angst behandles med beroligende midler; depression med antidepressive midler.

I homøopatien tænker man grundlæggende anderledes: Symptomer er organismens hensigtsmæssige forsøg på at gøre noget ved den sygdom, man lider af. Homøopaten vil derfor gennem sin behandling stimulere organismens hensigtsmæssige forsøg på at helbrede sig selv.

✽LÆS OGSÅ FRA TEMAET STRESS - Lyt til din krop og undgå stress

Kendetegnende for den homøopatiske behandling er, at patienten betragtes som et helt menneske. I henhold til de homøopatiske principper, består mennesket af langt mere end blot en række fysiske eller psykiske symptomer. To klienter kan altså, set udefra, have de samme symptomer (fx angst og hjertebanken) men kan ende med at blive behandlet på to forskellige måder. Det er i virkeligheden ikke kun angsten, men hele personen, der behandles. Og det er netop den grundlæggende bedring hos personen, der på sigt helbredere angsten. Ved en homøopatisk behandling er det derfor afgørende, at man ikke blot behandler ét symptom, men, at det er hele mennesket, der bliver sat i fokus og behandlet.

For at kunne være i stand til gøre dette, er det alt afgørende at homøopaten er i stand til at forstå klienten og alle klientens unikke symptomer og derfor behandle årsagen til symptomerne og ikke blot et enkelt symptomer eller diagnose.

Angstens udtryk og former

Blandt de milde grader af angst kan vi henregne den ulyst, ængstelse eller det fysiske ubehag med hjertebanken, sommerfugle i maven etc., som alle kender til, og som ikke i særlig høj græd hæmmer ens evne til at fungere. Det kan oven i købet i visse tilfælde, i form af lampefeber eller ”spændt forventning”, stimulere én til at yde særlige præstationer. Ofte er irritabilitet, træthed og søvnbesvær ligeledes tegn på angst, såvel som moderate nedtrykhed, der ofte følger i kølvandet. Dette medfører rastløshed, og man bliver anspændt og forceret i sin måde at tale på.

✽LÆS OGSÅ FRA TEMAET STRESS - Rod, stress og feng shui

Næste trin på skalaen er den ængstelse, der kan vokse til stærk forpinthed, og hvor legemlige reaktioner bliver endnu mere mærkbare og generende. De normalle livsfunktioner, som for eksempel koncentrationsevne, arbejdsevne, søvn, appetit og seksualitet, hæmmes mere eller indre i en sådan situation.

Reaktiv angst

Det er den type angst, som er tydelig forbundet med langvarige problemer eller konflikter i et menneskes ydre livssituation. Der anføres sædvanligvis i forskellige undersøgelser, at 15-30 procent af befolkningen har psykiske vanskeligheder af en sådan art og intensitet, at de kræver en eller anden form for eksperthjælp. De fleste af disse vanskeligheder er formodentlig reaktioner på aktuelle omstændigheder. Her er det utrolig vigtigt at kunne identificere den store gruppe af tilstande, hvor den aktuelle livssituation er afgørende for forståelsen af angsten. Ellers er der stor risiko for, at den bagatelliseres eller ”medikaliseres” med en recept og uden forsøg på samtale og forståelse.

✽LÆS OGSÅ FRA TEMAET STRESS - Lyt til din krop og undgå stress

Et psykoterapeutisk forløb, som bygger på samtale, (gerne kombineret med en homøopatisk behandling), vil ofte være en katalyserende faktor i patientens dybere forståelse og evne for bearbejdningen af den indre konflikt.

Identitets- og udviklingsangst

Visse oplevelser og udviklingsforløb udfordrer i højere grad end andre et menneskes indre oplevelse af følelse af identitet. Herunder hører også den angst, der kan opstå ved konfrontationer med andres og ens egen død.

Det er en del af et normalt menneskeliv, at man undertiden igennem længere perioder føler sig usikker og urolig og funderer over meningen med livet og over, hvad man selv er værd. Uden kendskab til psykologi kan både personale og den enkelte selv let tolke dette som tegn på psykiske forstyrrelser. Vores stivnede normalitetsbegreb har bidraget til dette. Det normalle menneske opfattes her som en ideal type, med god arbejdsevne, gode familierelationer og et velfungerende seksualliv, samt generelt optimistisk og tilpas engageret i omverdenen. Men sandheder er, at mennesket hele tiden er i færd med at integrere og live med sine modsætninger på godt og ondt, nærhed og ensomhed, kreativitet og stagnation.

✽LÆS OGSÅ FRA TEMAET STRESS - Er du klar til det nye år?

I lange perioder kan vi leve harmonisk, eller som om alt står godt til. Men før eller senere kommer der ydre begivenheder, som river hul på tilværelsen, eller inder udviklingsspring, som tvinger os til at tage vores tilværelse op til revision, og opdage nye aspekter af den person, som vi troede vi var. Disse udviklingstrin er ofte smertefulde, men de er også vores store chance for at for at forstå os selv og vores omverden bedre og modnes som menneske. Hvis man ordinerer beroligende præparater uden at sætte sig ind i, hvad uroen drejer sig om, kan det betyde, at man forvandler et livsproblem til noget sygeligt.

De vigtigste overgangsperioder i voksenliver er:

 • Puberteten

 • Perioden, hvor man får små børn

 • Midalderen

 • Pensionsalderen

Et psykoterapeutisk forløb, som bygger på samtale, (gerne kombineret med en homøopatisk behandling), vil oftest være en katalyserende faktor i en den bevidstgørelsesproces, som vil hjælpe den enkelte til at forstå og begynde at forholde sig konstruktivt til sin livssituation.

Eksistentiel angst

Oftest når man befinder sig i en periode af ens liv, hvor der er store livsforandringer og udviklingsspring i sigte, indebærer disse eksistentielle provokationer, som får én til at fundere over meningen med ens egen og andres eksistens, eller over ”livets korthed og dødens umiddelbare nærhed”. Mange når smertefulde indsigt i forbindelse med de store overgangsperioder, for eksempel i puberteten eller i 40-50 års alderen. De eksistentielle forestillinger og problemer følger os hele tiden med krav om nye formueringer. Tilværelsen bliver også en slags forsoningsarbejde mellem på den ene side erkendelsen af vores egen ubetydelighed og på den anden side erkendelsen af vores unikke personlighed.

✽LÆS OGSÅ FRA TEMAET STRESS - Vintersolhverv – en fest for Solen

Denne naturlige modningsproces kræver for de fleste en bevidstgørelses arbejde, som ofte finder sted i et dybdegående psykoterapeutisk forløb, som ofte vil blive suppleret af an homøopatisk behandling.

Gennemgangen af stress-begrebet og de forskellig typer af angst, et blot en kort introduktion til emnet. Ønsker du flere informationer, eller konkret råd angående din situation og sine symptomer, opfordres du til at opsøge en erfaren homøopat/ psykoterapeut.

Homøopatiske midler som kan bruges til behandling af stress og angst

Aconitum napellus
Angsten kommer pludselig, det er en stærk panisk angst. Massiv dødsangst. Indikeret efter voldsom psykisk chok. Pludselige, voldsomme reaktioner, som skyldes en ubehagelig oplevelse. Angst for at være alene, indikeret efter voldtægt, hvor hun troede han ville slå hende ihjel. Paniklignende tilstand, ansigtet rødt og tørt, angst for at befinde sig i større åbne arealer, voldsomt ængstelighed ved at befinde sig i smalle, lukkede rum (klaustrofobi) – fx tunneler, biografen, elevatoren, mm. Angst som et symptom i starten af en infektion. Rastløshed og massiv uro.

Kæmpestor forventningsangst – fx før en eksamen, optræden, mm. Sygdomsangst. Midlet er også indikeret ved ubegrundet angst og fobi. Neuroser, tvangsneuroser, psykoser. Tvangstanker og rituelle handlinger.

Arsenicum album
Voldsomt kuldskære, vildt urolige, føler årerne fryser til is, ekstremt bange for at dø, stærke smerter der føles brændende varme. Et godt middel ved anoreksi, hvis resten af patientens symptomer også passer til Arsenicum-lægemiddelbilledet! Stærk indre uro, utryghed og ængstelighed, rastløshed. Ængstelighed, som kan føres tilbage til tabet af et nærtstående familiemedlem. Arsenicum plages ofte af voldsom sygdomsangst. Neuroser (tvangsneuroser, tvangstanker, mm).

Chamomilla
Angst som ofte ledsages af irritation. Utilfredshed, irritation, urolighed er de vigtigste kendetegn. Det er svær at gøre Chamomilla patienten tilfreds. Midlet karakteriseres af tandlægeskræk, angst for smerter, undersøgelser, hospitaler. Voldsomme vredesudbrud, grundet utilfredshed.

Gelsemium
Forventningsangst – især når der sker noget nyt, men også angst for dårlige nyheder. Ved forventningsangst – Gelsemium kan være som paralyseret af skræk og ængstelse og bliver træt og søvnig. Ryster over hele kroppen og skal hele tiden på toilettet. Bare at tænke på en angstfyldt hændelse kan fremprovokere symptomerne. Ledsagende symptomer: hovedpine og kuldegysninger ned af ryggen.

Ignatia 
Angst efter en stærk følelsesmæssig oplevelse – skilsmisse, dødsfald, tab af et kært familiemedlem, mm. De stærke angst(følelser) bliver ofte skjult bag en stærk facade, dog er pludselige hysteriske udbrud (hulken og skrigen) også kendetegnende for midlet.

Phosphorus 
Normalt er Phosphorus åbne, udadvendte, populære og sympatiske personer. Kan dog let grebes af angstfulde tanker idet de har en livlig fantasi. Gribes også nemt af panik – bange især for at være alene, tordenvejr sygdom og mørke. Beroliges nemt fra omgivelserne, derfor udpræget stærk behov for at være i selskab med andre mennesker. Tendens til næseblod og normalt stær tørst og stærk trang til salt.

Stramonium
Enormt mørkerædde. Vågner om natten grundet mareridt, lammet af angst og skræk. Lyset skal helst være tændt når de sover. Uforklarlig angst for glitrende overflader og dyr. Bange for vand. Når ængstelig - reagere de voldsomt med sparken, råben, skrigen.

Grænser for selvbehandling

Bemærk at der er grænser for den selvbehandling, som jeg henviser til i den ovenstående tekst. Er du i tvivl om

dine symptomer, bør du altid søg professionel hjælp. Denne korte homøopatiske guide og gennemgang er således

hverken en erstatning for en klassisk homøopat eller en læge.

✽LÆS OGSÅ FRA TEMAET STRESS - Julelækkerier uden sukkerchok

I homøopatien behandles hele mennesket. Homøopater mener, at alle symptomer, sygdomme, smerte

osv ikke eksisterer som isolerede tilstande, men i en sammenhæng. Det er heller ikke tilfældigt hvordan

tilstanden udvikler sig.

En klassisk homøopatisk behandling er altid baseret på en indgående samtale, og behandleren vælger et homøopatisk middel efter helhedsindtrykket af patienten, altså både det fysiske og det psykiske. Hun giver kun ét homøopatisk middel ad gangen og i minimal dosis.

Den behandlingsmetode må derfor ikke forveksles men den (meget nyere) gren af homøopatien, der bruger blandingsprodukter, såkaldte kompleksmidler. De indtages af patienten i store doser – ofte dagligt og i flere uger. Disse midler bliver ordineret på baggrund af et bestemt symptom og ikke nødvendigvis på helhedsbilledet.

Afslutningsvis skal der her understreges, at virkelig homøopatisk bliver det først, når der ordineres og indtages efter lighedsprincippet (med lige skal lige behandles). 

✽LÆS OGSÅ FRA TEMAET STRESS - Mindre julestress - flere gyldne øjeblikke

Kunne andre i dit netværk have glæde af Stress og angst - En Homøopatisk Guide? Del meget gerne på de sociale medier

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 5.0 af 5. 6 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (2)

 1. MOOLA
  MOOLA på 18.12.2015
  Kære Ann
  Tak for din kommentar, det lyder da som om du kunne have meget glæde af en homøopat.
  Du kan finde en oversigt over homøopater her http://www.moola.dk/homoeopati/
  De kærligste hilsner
  MOOLA
 2. Ann Louise Andersen
  Ann Louise Andersen på 18.12.2015
  Hej Moola,

  Fin artikel,

  Jeg går pt til akupunktør, som fortæller mig at min krop er stresset. Jeg tror også det er derfor jeg oplever menstruationsstop.

  Behandlingen går langsomt fremad, men jeg overvejer at støtte op med homøopati. Efter min opfattelse arbejder de lidt på samme måde - akupunktur og homøopati?

  Hvordan finder jeg en klassisk homøopat?

  Mvh Ann

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+