Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Vibrationer er nøglen til ALT

2. September 2016 - Intuition * Engle
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard
Vibration er nøglen til alt. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard

Vi er alle omgivet af engle og åndelige hjælpere, der ønsker at støtte og hjælpe os i at opnå vores drømme. Det univers, vi befinder os i, er fyldt med kærlighed, gavmildhed, overflod og omsorg.

Tror du på – lige som rigtig mange af os, der bevæger os inden for den spirituelle verden - at det er sandheden om dig og dit liv? Men synes du alligevel, at det kan være svært konkret at mærke og opleve hjælpen og støtten fra dine engle og åndelige vejledere?

Så er du ikke alene. Vi er rigtig mange, som har måttet revidere vores syn og tro på, hvordan vi modtager hjælp, støtte og vejledning fra de engle og åndelige væsener, som omgiver os. Vi ved at de er der – men kan måske ikke rigtig mærke, at vores kontakt med dem gør en virkelig forskel i vores liv.

LÆS OGSÅ Budskaber fra den anden side

Selv om vi beder om det, tænker positivt, visualiserer og/eller gentager styrkende bekræftelser – eller bruger nogle af de mange andre gode og brugbare redskaber, som vi får fra mange forskellige sider i disse år.

De færreste af os oplever, at vores engle i lind strøm dumper en favnfuld appelsiner ned i vores turban, selv om vi er vedholdende og grundige med de forskellige de redskaber og metoder, vi har lært.

En nærliggende konklusion kunne være, at de redskaber, vi får præsenteret, ikke virker. At det alt sammen er noget flyvsk new-age-nonsens, som ikke har rod i virkeligheden.

den største hemmelighed er altså, at det ikke er redskaberne til at komme i kontakt med Universets engle og hjælpere, der ikke virker. Det er os – dig og mig – der ikke forstår at bruge dem på den rigtige måde.

Du skal flytte dig op, hvor dine engle og åndelige hjælpere befinder sig

I den her artikel vil jeg komme med et alternativt bud. At det slet ikke er redskaberne, der er noget galt med.

Men at vores manglende oplevelse af at vi faktisk får hjælp fra vores engle og åndelige hjælpere, bunder i, at vi ikke helt forstår, hvordan Universet fungerer. Og dermed hvordan kontakten med engle og åndelige væsener foregår.

Lige nøjagtig det emne har jeg studereret grundigt i de sidste 10 år i forbindelse med mit arbejde i min virksomhed Empower You. Her tilbyder jeg empowerment ud fra et spirituelt livssyn. Det, som jeg på dansk kalder at tage kraften hjem til dig selv.

I mit arbejde med at hjælpe mennesker med således at sætte sig på førersædet i deres eget liv – og i mit eget arbejde med at sætte mig på førersædet i mit liv – har jeg været nødt til helt til bunds at forstå, hvordan samspillet mellem vi mennesker og Universet egentlig fungerer.

LÆS OGSÅ Det moderne samfund kalder på en fleksibel behandlerbranche

For jeg har lige som de fleste andre oplevet, at tingene ikke altid gik, som jeg forventede, når jeg forsøgte at få Universets hjælp til diverse manifestations-projekter og -processer.

Og fordi jeg åbenbart er født med urokkelig tro på, at hjælpen er lige om ørerne på mig – også i de mest skuffede og desillusionerede øjeblikke – er jeg blevet ved og ved med at undersøge hemmelighederne om, hvordan de universelle love egentlig fungerer.

Det er de hemmeligheder, jeg her vil dele med dig. Og den største hemmelighed er altså, at det ikke er redskaberne til at komme i kontakt med Universets engle og hjælpere, der ikke virker. Det er os – dig og mig – der ikke forstår at bruge dem på den rigtige måde.

Vibrationer er nøglen til ALT

I mit arbejde med at forstå, hvordan jeg gør mig klar til at modtage de gaver, som Universets engle og åndelige væsener står klar til at levere til mig, er den altafgørende erkendelse denne:

ALT ER VIBRATION.

Det, at begynde at forstå mig selv og mine engle som vibrationsvæsener, har betydet en enorm forskel for mig.

Undervejs i min søgen efter Universets hemmeligheder, stødte jeg for mange år siden på et billede på det med vibrationer, som har levet i min bevidsthed lige siden. Det er så godt til at illustrere, hvordan det hænger sammen, så det får du her:

Forestil dig en ventilator. En af de gammeldags af slagsen med 3-4 vinger, som kører rundt og rundt. Jo mere du skruer op, jo hurtigere kører vingerne rundt. Når du har skruet op på højeste trin, kører vingerne så hurtigt, at du slet ikke kan se, at det er vinger. Det er bare ét stort ensartet, rundt felt. Kan du se det for dig?

Forestil dig nu at du langsomt skruer ned igen. Stille og roligt kommer vingerne til syne, så du kan se, at ventilatoren ikke består at ét stort rundt felt men faktisk af 4 vinger.

Forestil dig nu, at den udgave af ventilatoren, hvor vingerne kører så langsom rundt at du faktisk kan se dem, er dig. Og at dine engle er den udgave, hvor vingerne kører så hurtigt, at du ikke kan se den enkelte vinge, men blot det store, sammenhængende, runde felt.

LÆS OGSÅ Når aftensmaden går i hårdknude

Så har du et billede af forskellen på dit vibrationsniveau, som et menneske i en fysisk krop på Jorden, og dine engles vibrationsniveau, som energivæsener i Universet uden en fysisk krop. De er omkring dig, men du kan ikke se dem med dit fysiske øje, fordi de vibrerer på en frekvens, som øjet ikke kan opfange. På samme måde som ventilatorens vinger, når den kører for fulde omdrejninger.

You have to move yourself to the high-flying disc in order to let your angels help you. They won’t come down to the low-flying disc to you. This is just not an option.

Hæv dine vibrationer, så dine engle kan nå dig

For at få kontakt med dine engle må du bringe dit vibrationsniveau på niveau med dine engles frekvens. Du skal altså hæve dine egne vibrationer, for at kunne udnytte og modtage den hjælp, som dine engle og åndelige hjælpere så gerne vil levere til dig.

Selv om de gerne ville, er dine engle ikke i stand til at bringe sig på niveau med dit vibrationsniveau, hvis det ligger for langt fra deres egne vibrationer. Hvis din frekvens altså er for tung og langsomt-vibrerende i forhold til dine engles frekvens.

Abraham-Hicks – nogle af mine store inspirationskilder når det handler om at forstå sandheden, hvordan samspillet mellem vi mennesker og Universet fungerer – formulerer det på denne måde:

You have to move yourself to the high-flying disc in order to let your angels help you. They won’t come down to the low-flying disc to you. This is just not an option.

Så din vigtigste opgave for at få kontakt med dine engle og modtage alle de gaver, som de står klar med til dig, er altså at hæve dine egne vibrationer.

Og så selvfølgelig et par ting mere, som f.eks. at være ren, klar og vedholdende i dine intentioner og ønsker. Men det ligger uden for denne artikels emne, så det må du høre om en anden gang.

Så lad os blive ved vibrationerne og slutte af med nogle tips til, hvordan du så gør, når du ønsker at hæve dine egne vibrationer så du kan komme op og hilse på dine engle.

Vibrationerne i dine følelser er det vigtigste

Der er én ting som kræver særlig opmærksomhed, når du vil bevæge dig opad på vibrations-stigen. Og det er vibrations-niveauet i dine følelser. Det er nemlig sådan, at dine følelser er din største tiltræknings-magnet overhovedet.

Så når vi snakker Loven om Tiltrækning, så er det din følelsesmæssige frekvens, der bestemmer, hvad du tiltrækker. Og altså dermed, om du befinder dig et sted, hvor dine engle og åndelige hjælpere kan nå dig.

Det er derfor, at gode, solide råd som at skrive taknemmeligheds-dagbog, at sørge for at være i kontakt med din passion, at øve dig i at tilgive og give slip på fortiden, at øve dig i at elske dig selv og at erstatte underbevidsthedens frygt-styrede tankemønstre med nye tillids-baserede tanker, er både brugbare og yderst vigtige.

Fordi taknemmelighed for det du har lige nu, begejstring og entusiasme som knytter sig til din passion, den lettelse der kommer af at tilgive fortiden, kærligheden til dig selv og dermed alle andre samt den fred og tillid der kommer af at give slip på frygten, alle sammen er højt-vibrerende følelser.

LÆS OGSÅ Overgangsalder - den intuitive visdom

Alle disse følelser ligger øverst på vibrations-stigen. Og jo mere du befinder dig deroppe på de øverste trin på vibrations-stigen, jo bedre kan dine engle komme i kontakt med dig. Og jo bedre kan du høre, mærke og modtage deres budskaber og gaver.

Helt enkelt fordi dit vibrations-niveau er langt tættere på deres, end det er, når du befinder dig på de nederste trin på vibrations-stigen, hvor dine ventilator-vinger kører i slow-motion. Der hvor bl.a. frygt, vrede, skyld, skam og afmagt befinder sig.

Dine tanker og handlinger påvirker din følelsesmæssige frekvens

Så enkelt er det altså. Når frekvensen i dine følelser er høj, så nærmer du dig dine engles frekvens og I kan meget bedre tale sammen og udveksle ønsker, gaver og råd og vejledning.

Men hvorfor er der så inden for selvudviklings-verdenen så meget fokus på mine tanker og overbevisninger, spørger du måske. Hvis det er følelserne det hele handler om?

både dine tanker og dine handlinger har stor indflydelse på, hvilke følelser og dermed hvilke vibrationer, du består af og udsender til Universet.

Fordi dine tanker skaber følelser.

Hvis du – bevidst eller ubevidst - har frygt-styrede katastrofe-tanker kørende som en fast strøm i din underbevidsthed samtidig med at du skriver taknemmeligheds-dagbog eller laver den bedste spejløvelser i selv-kærlighed, du kender – så kan det være svært at hæve din følelsesmæssige frekvens. Fordi den underbevidste strøm af frygt-styrede tanke vil holde din følelsesmæssige frekvens lav.

På samme måde med dine handlinger. De har også indflydelse på din følelsesmæssige frekvens.

LÆS OGSÅ Skab personlig kontakt med dine skytsengle – Sådan gør du !

Hvis du bruger 95% af dine vågne timer til at styrte rundt og foretage alle mulige slags handlinger, som dræner dit energisystem og som i bund og grund bygger på at du skal kæmpe for at verden får øje på dig eller at du først kan komme til at nyde når du har ydet – så kan det også være svært at hæve din følelsesmæssige frekvens, uanset hvor meget umage du gør dig i de sidste 5% af de vågne timer.

Så altså – både dine tanker og dine handlinger har stor indflydelse på, hvilke følelser og dermed hvilke vibrationer, du består af og udsender til Universet.

Hæv vibrationerne i både følelser, tanker og handlinger

Derfor giver det rigtig god mening både at arbejde på at hæve vibrationerne i dine følelser, tanker og handlinger, hvis du vil kravle op til dine engle og åndelige hjælpere.

Alt sammen for at sikre, at der ikke ligger noget benspænd på et af områderne, mens du ihærdigt arbejder på at hæve vibrationerne i et af de andre områder. For så er der stor sandsynlighed for, at arbejdet ikke bærer de frugter, du ønsker dig.

Så vær opmærksom på hele dig. Er der noget i dit system, der kan finjusteres og opgraderes, så du kommer tættere på dine engle?

Er der noget, der holder dig nede i bunden af vibrations-stigen, som du kan transformere og rense ud i, så du får opgraderet dit energisystem?

Så dine engle ikke bare står og venter og vinker og håber, men faktisk kan nå dig med al deres kærlighed, hjælp og støtte.

Jeg ønsker dig alt det bedste med at flytte dig og dit liv op på the high-flying disc. Op til dine engle og åndelige hjælpere. Up where you belong

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 4.3 af 5. 7 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+