Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Vi er dem vi har ventet på

2. September 2016 - Engle * Intuition
Af: Malue Wittusrose
Vi er dem vi har ventet på. Artikel af Malue Wittusrose

Den dybe hjertesorg og smerte over adskillelse og forladthed som mange mennesker føler, er eksistentiel af natur, det er resultatet af det oprindelige fald ind i dualitet for æoner af år siden. Og det er dette urtraume, som er den dybere årsag til splittelse, frygt og modløshed, og som vi er i gang med at heale via opstigningsprocessen.

Opstigning, eller ascension, er betegnelsen for den udvikling i bevidsthed jorden og dens beboere undergår i disse år, henimod en mere lys, kærlig og harmonisk verden. Derved kommer vi tilbage til Enhed med Kilden, til en virkelighed hinsides modsætninger. Den virkelighed mange af os kan huske mere eller mindre bevidst, og som ofte er manifesteret som en dyb længsel efter himlen, efter genforening med vores ophav.

Følelsen af ikke rigtigt at høre til, at være i verden men ikke af verden, er der mange lysarbejdere og hjertebaserede mennesker der oplever. Og det er der som sagt en god grund til. Vi har været så separerede fra vores ophav pga dualitet, at smerten ved at være i fysisk inkarnation fuldstændig har overdøvet den stille hvisken om, at vi aldrig i virkeligheden har været adskilt.

LÆS OGSÅ Når aftensmaden går i hårdknudeartikel/naar-aftensmaden-gaar-i-haardknude/

Det har føltes som om Jorden ikke er der hvor vi kommer fra, men snarere fra et sted ude i kosmos.  Dels pga jordens 'fjendtlighed' og modsatte energi af vores egen, dels pga en indre længsel efter det smukke, kærlige og harmoniske univers vi 'husker' i cellerne.

Men jorden er vores hjem. Det er her vi oprindeligt kommer fra. Vi har haft mange inkarnationer andre steder, i og på andre planeter både sete og usete, men jorden er civilisationens vugge, hjertet i kosmos - Modergudindens kronjuvel. Det er her resten af eksistensen udvikler sig fra - jorden og menneskeheden er faktisk omdrejningspunktet for alle andre racer og planeter. Vi er de ældste, den Uendeliges første skabelse, og alle andre er kommet fra os, ikke omvendt som mange 'oplyste' stjerneracer og mestre vil have os til at tro. (Nogle fordi de rent faktisk ikke ved bedre, men andre fordi de prøver at undertrykke os). Dette er en af de mest velbevarede hemmeligheder i universet, og årsagen til mange galaktiske krige, magtkampe og kontrolforanstaltninger, men også enorm hjælp og støtte fra engle, udenjordiske befolkninger og mestre.
Vi er ved at tage vores hjem tilbage til den paradisiske tilstand vi ved det kan være, og kraften, energien og viden derom får vi mest fra uventet kant. Os selv.

Det er svært at skelne mellem hvad der er vores eget og hvad der er ’de andres’

Derfor bærer lysarbejdere store byrder

Lysarbejdere, starseeds og hjertemennesker med en høj lyskvotient (bevidsthed) og sensitivitet, har ofte taget meget af menneskehedens, og Jordens, byrder på sig.

Det er simpelthen inkorporeret i vores system, i form af blokeringer, forvrængninger og blindspots. Ligesom påvirkning af massebevidstheden spiller en stor rolle. Det giver udfordringer i alle livets forhold - kærlighed, økonomi, helbred osv., men ofte er der et overordnet tema for den enkelte som tilsyneladende går igen, i flere liv måske.

Og det kan være svært at håndtere i det daglige fysiske liv, af mange årsager, f.eks:

  • Det er svært at skelne mellem hvad der er vores eget og hvad der er ’de andres’

  • Vi ved i vores sjæl ,at vi er her af en årsag, og at der findes en anden virkelighed, men kan ikke lige se hvordan vi kommer derhen.

  • Det kan føles som en (for) stor opgave at overkomme og dyb tvivl og mistillid sætter ind

  • Det er nemt at ryge i en offerrolle fordi det føles som om livet yder modstand

  • Dyb følelse af at være fejlplaceret her på Jorden.

  • Frygt for at fejle eller tage forkerte valg

  • Håbløshed og sorg over tilsyneladende adskillelse fra Kilden.

En anden faktor er, at når vi definerer os selv og vores følelsesmæssige tilstand ud fra udefrakommende omstændigheder og indflydelser, f,eks familie eller job, bliver vi 'ofre' for eksterne faktorer, og mister dermed vores livskraft. Den lækker simpelthen fra vores livskraftcenter, der sidder bag ved navlen.

Det er altså via vores egne overvindelser at vi ændrer verden til en ny tid af fred, kærlighed og harmoni.

Men hvad er så gaven i dette?

Formålet med at have disse byrder er, at vi ved at transformere det tunge, problemer, traumer osv, får nye indsigter og får frigivet energi. Denne energi gives tilbage til os af universet til at skubbe os videre op af den spirituelle udviklingsstige, samt skabe flere ressourcer til os på det jordiske plan.

Energien transmitteres gennem hjertet, på sigt gennem det højere hjerte, hvilket er måden at skabe en ny virkelighed på som er i samklang med Modergudindens hjerte og Kildens hensigt. Og det hjælper ikke alene os selv, det hjælper også alle andre kosmiske væsner. Dette er helt unikt for Jorden og menneskene.
Vi har evnen til at vende det ukendte (for eksempel traumer eller problemer) til det kendte (høst af indsigter og viden) gennem erfaring, og derved løfte alt liv.
Det er der ingen andre steder i kosmos de kan i den grad. Vi bebor den mest energimæssigt tætte og tunge dimension, men har den stærkeste magi og kraft til forandring.

LÆS OGSÅ Det moderne samfund kalder på en fleksibel behandlerbrancheartikel/det-moderne-samfund-kalder-paa-en-fleksibel-behandlerbranche/

Det er derfor vi har placeret os selv i situationen - i en inkarnation med glemslens slør over hovedet, så vi kunne gå på skattejagt og finde os selv og vores unikke gaver igen – og dermed hjælpe Jorden i dens opstigningsproces samtidigt.

Det er altså via vores egne overvindelser at vi ændrer verden til en ny tid af fred, kærlighed og harmoni. 

Healing er i virkeligheden en åbenbaring af perfektionen bag alle illusioner. En genskabelse af forbindelsen til vores oprindelige enhed med Kilden, der hvor der er ubesværet viden, uhindret flow af ressourcer og automatisk selvregenerering, og en tilstand hvor kærlighed og guddommelig medfølelse er altgennemstrømmende.

Hvad kan vi konkret gøre?

Der er mange aspekter i det og mange muligheder for at arbejde med tingene, men jeg vil til hver en tid foretrække kraftfulde spirituelle redskaber, som er min passion at arbejde med, herunder clairvoyance, healing, duftolier, krafthjul mm. Vi er multidimensionelle væsner og at arbejde energimæssigt fra højeste plan er vores fødselsret og magiske gave.

De dybe følelsesmæssige traumer og illusioner er lagret i vores dna og cellehukommelse, og det er ikke bare lige at tænke eller tale sig ud af. Transformation og dyb udrensning er nødt til at ske bagom facaderne, fra det åndelige plan. Og det er her bla. healing, men også andre alternative terapier, er fantastisk effektivt. Så healing af de dybere negative emotioner, er noget af det første der bør ske, for det er dem der forhindrer os i at mærke livsglæde, have flow og stærk manifestationskraft i vores liv.

Healing er i virkeligheden en åbenbaring af perfektionen bag alle illusioner. En genskabelse af forbindelsen til vores oprindelige enhed med Kilden, der hvor der er ubesværet viden, uhindret flow af ressourcer og automatisk selvregenerering, og en tilstand hvor kærlighed og guddommelig medfølelse er altgennemstrømmende.

LÆS OGSÅ Min rejse ind i den spirituelle verdenartikel/min-rejse-ind-i-den-spirituelle-verden/

Denne smukke tilstand kan vi også opleve under meditation, fordi vi går bagom sindet og ind i vores essens. Hvis vi vil leve ud fra dette bevidsthedsniveau sådan mere permanent, er vi nødt til at mestre forskellige udfordringer og forløse blokeringer, programmeringer mm.. Alt sammen en del af en bevidsthedsudvikling der accelererer i disse år, og som jeg er så taknemmelig for at have så unikke redskaber til at støtte mig, og andre, i.

Andre ting vi kan gøre er at være opmærksomme på den måde vi lever på, tilstræbe at det er i overensstemmelse med vores højeste sandhed. Lige fra vores relationer til andre mennesker, dyr og naturen, til indretning af vores hjem og udlevelse af vores livsmission og passion.

Mange af os er kommet her for at hjælpe jorden og menneskeheden ind i en ny tidsalder, forudsagt af mange gamle vise, bla. Mayerne, Hopierne og sågar står det i biblen. Vi er dem vi har ventet på. Det er ikke nogle andre, ude fra rummet, eller nogle vise mestre i østen. Det er dig, hvis du læser dette. Vi får hjælp ganske vist, men vi er dybest set dem etableringen af den nye virkelighed afhænger af.

Prøv engang at mærke efter sandheden i dette, sådan helt ind. Noget af et ansvar ikke? Men også et udtryk for den kraft og enorme bevidsthed vi faktisk besidder, hvis vi tillader det.

Heldigvis er vi aldrig alene. Dels har vi hinanden, dels har vi bla. smukke vingede væsner til at hjælpe os.

Et åbent hjerte og stille sind er en magisk port til engleriget, hvor deres velsignelser strømmer igennem og deres nærvær skaber en smuk alliance med os på vores rejse i livet. 

Engle – vores himmelske allierede

Engle har eksisteret til alle tider og er nævnt i samtlige af verdens religioner. De er de væsner i kosmos der er mest æteriske, og dermed tættest på Kilden. De er kendt som budbringere og åndelige vejledere, er eminente healere og vores kærlige hjælpere og guider, som vi altid kan bede om assistance til hvilken proces vi end er i. Uanset om det er til fysiske sygdomme, emotionel forløsning, psykiske udfordringer eller spirituel udvikling.

Engle legemliggør alverdens kosmiske aspekter, såsom total hengivelse, kærlighed, glæde, men også forskellige indsigter og umådelig visdom. De hjælper os med at aktivere disse egenskaber og indsigter i os selv, hvorved vi også bliver levendegjorte 'engle', eller gudemennesker. Når vi tillader englenes kvaliteter at fylde, skaber det resonans med de tilsvarende vibrationer i vores omgivelser. Det er derfor vi kan løfte andres bevidsthed ved at udvide vores hjerte og hæve den i os selv først. 
Engle eksisterer i alle dimensioner og er tæt på os mennesker, dvs vi forholdsvis nemt kan kommunikere med dem og bede dem om hjælp. Husk at de kun kan komme på det niveau hvorfra vi spørger dem, ligesom vi kun kan få svar på det niveau vi er klar til at høre det. Så gå ind i dit hjerte og forbind dig med højt vibrerende følelser af taknemmelighed, tillid og kærlighed inden du beder om hjælp, så er der langt større chance for at de ’hører’ dig, og du hører og mærker dem, fordi de responderer stærkest på hjertets frekvenser. Et åbent hjerte og stille sind er en magisk port til engleriget, hvor deres velsignelser strømmer igennem og deres nærvær skaber en smuk alliance med os på vores rejse i livet.

LÆS OGSÅ Budskaber fra den anden sideartikel/budskaber-fra-den-anden-side/

Englenes hjælp forekommer i mange forskellige former. Lige fra intuitive input, en følelse af at blive guidet eller talt til, til konkrete fysiske udtryk såsom fjer, sigende musik, bøger eller synkronistiske hændelser. Deres nærvær kan også føles fysisk som en kilden, varme, rislende fornemmelse i cellerne, en overjordisk blomsterduft, lyden af kormusik, pludselig træthed eller bliss-følelse. Men uanset om du mærker noget eller ej, så vid at de altid er der for dig.

Den stille indre kalden er den gnist du mærker som den Uendelige har sikret sig at du på et tidspunkt vil respondere på, når du er klar. 

Den indre kalden

Den stille indre kalden er den gnist du mærker som den Uendelige har sikret sig at du på et tidspunkt vil respondere på, når du er klar. Enten når smerten ved at blive i illusion overstiger frygten for at forlade dette fængsel, eller forhåbentlig mere når dit hjertes længsel efter frihed åbner dig for at høre livets sang - den som inviterer dig til at følge din inspiration og glæde. Følg denne og du bliver bevidst medskaber af et nyt liv, en ny virkelighed, den mission du er her for at leve.

I dybeste kærlighed til, og respekt for, den du i virkeligheden er,

Malue

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 5.0 af 5. 5 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+