Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Fra frygt til flow

11. February 2016 - Flow
Af: Anja Vintov
Fra frygt til flow - Om at lede sig selv gennem frygten for forandringer og løfte livet på alle planer. Artikel af Anja Vintov

- Om at lede sig selv gennem frygten for forandringer og løfte livet på alle planer.

Måske har du prøvet at økonomien sejler, selvom du knokler derud af. Eller at familielivet halter, mens du kører på en bølge rent arbejdsmæssigt. Eller at kroppen er ude af balance, men til gengæld står hjemmet fint og flot. En oplevelse af at skabe de samme uhensigtsmæssige resultater igen og igen, selvom du synes du gør, hvad du kan, for at ændre status quo.

Måske tænker du ”jeg burde jo bare være tilfreds med det, jeg har”, men kan alligevel mærke en længsel efter ”noget”. Noget mere. Noget andet. Noget dybere. At det hele bare glider lidt nemmere.

LÆS OGSÅ Dit selvbillede

Når vi er forbundet til vores eget naturlige flow, falder tingene i hak – også selvom vi har meget om ørene eller føler os udfordret i forskellige sammenhænge. Selvom bilen punkterer på vej til arbejde, når vi stadig det, vi skal.

Det sker fordi vi har lært at tage kontrollen over vores tilværelse, rumme vores følelser og balancere vores handlekraft.

Hvad er flow egentlig?

Flow i hverdagskontekst er oplevelsen af uanstrengt styrke, klarhed og følelsen af mening kombineret med modet til at gennemføre det, vi har behov for uden at lade os stoppe af bekymringer, begrænsninger og frygt.

Alle kan lære at skabe flow

Alle kan alle lære at styrke oplevelsen af flow i hverdagen – en følelse af at tingene glider.

Det kræver dog at vi forstår, hvad det vil sige at bo i en krop og have en hjerne. Vi skal lære at bruge det, vi allerede har, for vi har allerede det, vi skal bruge.

LÆS OGSÅ Sådan bliver du LIVSMESTER - og træder ind i dit livs storhed!

Er det nemt? Ikke nødvendigvis. Det kræver træning. Men det er heller ikke ligefrem dejligt og nemt at rende hovedet mod mønstermuren og ikke være i stand til at skabe de resultater, vi ønsker.

De fleste af os har aldrig lært at lede vores flowfundament. Kroppen og hjernen. Det er ikke ligefrem det, vi lære i skolen.

Et sted at starte, er at forstå hvordan vi styrker flowet og hvad der kan blokere det.

Hvordan kommer man i flow?

Følgende punkter gør sig gældende hvad enten du vil understøtte flow-oplevelsen på arbejdspladsen i relationerne eller i fritiden:

Fokus & Balanceret handling

Evnen til at fokusere vores fysiske og mentale energi på det, vi ønsker – frem for det vi ikke ønsker, er afgørende. ”Jeg vil ikke fremstå svag” får os ubevidst til at knokle mere og tage mere på vores skuldre end vi magter.
”Jeg vil gerne være i kontakt med mig selv og hvad min krop kan klare” giver os et positivt fokus, vi bevidst kan handle ud fra.
Vi er fra naturens side skabt til at fokusere på det, der kan gå galt. Det er en del af vores instinkter og overlevelsesevne og derfor skal vi dagligt træne evnen til at fokusere på det, vi gerne vil have. Heldigvis byder hverdagen på hundredevis af situationer vi kan øve os på. Øvelse er nøgleordet.
At lede sit fokus sker ikke af sig selv. Det kræver at vi bevidst tænker os om.

Feedback

Feedback handler om at rette opmærksomhed på den løbende tilbagemelding vi får på alle vores handlinger. Hvis økonomien sejler, er der noget vi ikke tager ansvar for. Hvis dybden i parforholdet udebliver, kan der være følelser, vi ikke tør afsløre og blotte. Hvis vi kontinuerligt føler os pressede eller stressede er der noget, vi ikke aktivt tager kontrol over. Tid og ressourcer eksempelvis.
Feedback er indbygget i alt hvad vi foretager os og vi har altid mulighed for at evaluere og justere vores adfærd.
F.eks. i hobbyer, spil, på arbejde og sportsgrene er det nemt at se, hvordan vi klarer os. Enten rammer man bolden eller ej. Men den følelsesmæssige feedback som vi dagligt mærker, er knap så klar for de fleste mennesker at tyde.
Min erfaring er, at den følelsesmæssige feedback er en af de væsentligste brikker i hele flow puslespillet. Kroppen vil altid afsløre, om vi er på rette vej – hvis ved ved hvordan, vi tolker dens signaler.
Feedback ligger ligeledes indbygget i ganske almindelige daglige samtaler med venner, kolleger, lærere, trænere, kæreste, ægtefælle og børn. Ser, hører og forstår vi hinanden - eller skaber vi misforståelser og konflikter.

Balancen mellem frygt og kedsomhed

Daglige udfordringer og vores evne til at håndtere dem, skal gerne gå hånd i hånd. For store udfordringer giver stress, for små giver kedsomhed. Vi har kontinuerligt brug for at strække vores comfortzone emotionelt, mentalt, fysisk og spirituelt for at vokse og forbinde os til flowet - fremfor at stagnere i gamle mønstre.
Vi kan ikke vokse som mennesker uden at bumpe ind i forskellige former for frygt undervejs. Det er en naturlig del af væksten – vores opgave er at lede os selv igennem frygten, ikke at flygte fra den (link til artikel om ”Når frygten blokerer”).

Ro – indre som ydre

Det er vigtigt indimellem at skabe perioder med ro og utilgængelighed, så vi kan koncentrere os om os selv. Det kan være 5 minutter, 1 time, en dag, nogle uger – alt afhængig af behovet. Sluk diverse digitale apparater og mærk efter hvordan det står til.
Mange mennesker længes efter ro både indeni og og udenpå. Det kommer ikke af sig selv. Vi må selv skabe plads til det. Lige som vi også skal træne det at bevare roen og overblikket sammen med andre mennesker. 

Klarhed & tydelighed i behov & kommunikation.

Hvis vi ikke er i stand til at sige, hvad vi mener og føler og er uklare i vores kommunikation - forhindrer det energien i at flyde frit. Det ender ofte i misforståelser og konflikter.
Misforståelser opstår som regel fordi vi ikke er i stand til at tale ærligt fra følelsen, men i stedet kører overfladesnak af fremfor at komme til kernen af smerten. Det vi er kede af eller bange for.

Flow Fundamentet

Din krop er andet end et tøjstativ, en træningsmaskine og en pind, der holder dit hoved

Din vidunderlige og kloge krop, bliver ikke altid brugt til det, den er skabt til.

I vores del af verden er vi forholdsvis mentale.

LÆS OGSÅ Jonette talks

Mennesket har brug for en vis form for kontrol for at føle sig tryg og vi vil gerne kunne regne alting ud på forhånd. Problemet er, at det kan vi ikke altid og derfor kommer hovedet ofte på overarbejde i et væld af tankemylder og det lider kroppen under.

Stress, angst, depression og følelsen af at være presset, er hverdagskost for rigtig mange mennesker.

Som udgangspunkt har vi har ikke fået en krop for at tage os godt ud eller for at træne den sønder og sammen på den næste nye træningsbølge (hvad end det måtte være).

Med kroppen skal vi bl.a. mærke, sanse og registrere.

Hjernen sender impulser til kroppen hele tiden og nogle af de impulser er vigtige at være opmærksomme på. Knugen i maven eller i brystet, spændinger i nakke og ryg, tilsnøret hals. Ked af det hed, tristhed, søvnløshed.

Alle sansninger har et budskab til os, som vi skal lære at afkode, hvis vi ønsker at øge oplevelsen af flow. Første skridt er at interessere sig for hvad vi rent faktisk mærker og hvad vi føler. 

LÆS OGSÅ Jeg har behov for

3-Kløveren Frygt - Mod – Flow

Som menneske, lever vi på mange måder i et paradoks.

På den ene side skal vi kunne blive bange, for at kunne passe på os selv, hvis noget reelt er farligt - på den anden skal vi ikke lade frygten styre dagligdagens mange beslutninger, så vi render rundt i konstant modstand og bekymring.

Frygten lukker vores system ned og flowet blokeres. Det er meningen, for i princippet er vi skabt til at blive bange, kæmpe, flygte eller spille død, for derefter at få kroppen til at falde til ro igen, når faren er drevet over.

I en moderne hverdag foregår det lidt anderledes. Vi kan gå og bekymre os og være bange for mange ting og lukke gradvist mere og mere ned for vores indre ressourcer – og dermed også for vores eget naturlige flow her i livet.

For at åbne os selv op igen, har vi brug for modet. Hverdagsmodet – der hvor vi er integritet og tør handle på det, vi har brug for. Vi er ærlige, vi justerer kurs om nødvendigt, vi er villige til at tage en chance og vi er tålmodige nok til at tage et skridt ad gangen, fremfor at lamme os selv med for mange gøremål, ambitioner og forventninger.

Når vi gør det, øges vores følelse af flow. Derfra er der flere og flere lag at indtage, for til sidste at stå i det ultimative oplevelse af kærlighed, overskud, accept og indre ro. Det er en rejse. En rejse vi alle kan tage. Hvis vi tør. En rejse fra frygt til flow.

LÆS OGSÅ Når frygten blokere 

Du er den eneste, der kan blokere dit flow

Eksempler på tilstande, der blokerer for oplevelsen af flow

Frygt – Når vi pakker os selv væk eller kun viser noget af os selv. Når vi bruger vores energi på det, vi er bange for eller bekymret for, fremfor at træne modet og sætte handling bag vores behov.

Modstand på virkeligheden og/eller på andre menneskers gøre og laden. Modstand på os selv.

Lidt eller ingen kropskontakt. Utrænet i at tolke kroppens signaler.

Lav EQ - Utrænet i at udtrykke og stå ved følelser & behov. Frem for at rumme følelserne, flygter vi fra dem. (knokler, spiser, blander os i andres liv etc.)

Lav fleksibilitet - Fastlåshed i tanke og handling. Vi er vanedyr og låser os hurtigt fast på én måde at leve livet på – også selvom den ikke gavner os.

Ubalanceret Handlekraft – midt imellem forcering/knokleri og handlingslammelse ligger den balancerede handlekraft. Hvor vi lærer at handle i overensstemmelse med behov fremfor at agerer på lyst og impuls.

Utrænet fokusevne – vi fokuserer på det, vi ikke ønsker frem for det, vi ønsker og skaber mere af det, vi ikke vil have.

Det kan lyde overvældende, men bare rolig. Tag et område ad gangen og træn det.. Du vil hurtigt mærke en positiv forskel.

Flow musklen skal trænes...

Ligesom mange andre ting vi gerne vil blive bedre til, er flow-evnen en træningssag. Det vi vil blive bedre til, skal trænes. Det sker ikke af sig selv. Vi skal aktivt påvirke os selv. Lede os selv.

Vi mennesker er den eneste race, der kan vandre mere eller mindre døde rundt og stadig være i live. Kroppe der larmer og råber på den rette opmærksomhed. Relationer der afspejler manglende nærhed og nærvær, Følelser der undertrykkes og erstattes af et stift smil og et ’det går fint’. Tanker der kører i ring og ikke bliver ledt bevidst.

Kan vi blive udfordret her i livet?, JA, det er en del af det at være menneske. Og mens vi er her, kan vi ligeså godt lære, hvordan vi lever livet med hele os. Tager livet ind. Bruger det og lader det bruge os.

Som Tøsedrengene skrev engang i en af deres tekster ”For jeg vil bruge og bruges – fordi mit liv er så kort - jeg vil nå ind til en verden, hvor glæden og smerten lever og er.” Det synes jeg, er smukt skrevet.

LÆS OGSÅ Dit kraftfulde hjerte

At være i flow handler ikke om at undgå smerte, ubehag og udfordringer. Det handler om at kunne bruge det som trædesten.

At tro på at alt skal være springvand af lykke og overskud konstant, er et fatamorgana, vi ikke skal bruge tid på at jagte. Det er nemt at få modstand på, at det ikke går godt, hvis man har en forventning om at alt skal føles godt hele tiden.

Vil vi styrke flow-oplevelsen, kan vi starte med at turde mærke og rumme hele følelsesspektret, så vi blive mere bevidste om hvad der dominerer vores handlinger – og hvad vi eventuelt flygter fra at mærke, erkende eller stå ved, hvis vi havner samme sted igen og igen, uden egentlig at ville det.

LÆS OGSÅ Hvorfor skifte navn?

Kunne andre i dit netværk få glæde af Fra frygt til flow - Så del den meget gerne med et klik på de sociale medier

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 5.0 af 5. 3 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (2)

  1. Ritta
    Ritta på 02.03.2016
    Super godt skriv!! :)
  2. Ritta
    Ritta på 02.03.2016
    Super godt skriv!! :)

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+